Warning: This page may be out of date with the alkuperäinen teksti. Please use this page to see how you can help with translations, and other things.

Sanaluettelo käännöksille

Erityistermit ja niiden käännökset

Yritämme käyttää sovittuja käännöksiä seuraaville englanninkielisille termeille varmistaaksemme yhtenäisen kielen käytön:

English suomi (Finnish) remark
associate organisation kumppanuusjärjestö  
chapter   (in the meaning of a legal entity of the FSFE)
compulsory licensing    
contributor hyväntekijä; (sponsoring level)
coordinator koordinaattori (the coordinator of a project or a country team of the FSFE)
copyright tekijänoikeus  
crypto card salauskortti  
deputy coordinator   (the second coordinator of a project or a country team of the FSFE)
Directorate-General (DG)   (the governmental department in the European Union)
Executive Director    
European Commission    
European Council Eurooppa-neuvosto  
European Court Euroopan yhteisöjen tuomioistuin  
European Patent Office    
executive commitee    
extended executive commitee    
Fellow Fellow-jäsen  
Fellowship    
Free Software vapaa ohjelmisto  
Free Software community vapaiden ohjelmistojen yhteisö  
Freedom Party    
General Assembly (GA)   The highest organ in the FSFE.
GNU Project GNU-projekti  
hub   (in the meaning of the central legal entity of the FSFE, as opposed to the chapters)
"intellectual property"   always put in quotes!
mailing list sähköpostilista  
non-profit voittoa tavoittelematon  
patron suojelija (sponsoring level)
President of the FSFE FSFE:n puheenjohtaja  
sister organisation sisarjärjestö  
software patent ohjelmistopatentti  
supporter tukija (sponsoring level)
sustaining contributor ylläpitävä hyväntekijä (sponsoring level)
trademark tavaramerkki  
UN World Summit on Information Society    

Boilerplate Texts

For the Free Software Foundation Europe

   Tietoja Free Software Foundation Europesta

   Free Software Foundation Europe (FSFE) on voittoa tavoittelematon, 
   useissa Euroopan maissa aktiivisena toimiva ja monissa kansainvälisissä 
   toiminnoissa mukana oleva kansalaisjärjestö. Pääsy ohjelmistoihin määrää, 
   ketkä voivat osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan. Free Software 
   Foundation Europe (FSFE) tavoittelee ja on omistautunut vapaiden 
   ohjelmistojen edistämiselle turvatakseen sekä tasa-arvoiset 
   osallistumismahdollisuudet informaatioajassa että kilpailunvapauden. 
   Vapaat ohjelmistot määrittelee vapaudet käyttää, tutkia, muokata ja 
   kopioida. Tietoisuuden lisääminen näistä asioita, vapaiden ohjelmistojen 
   turvaaminen poliittisesti ja juridisesti sekä ihmisille vapauksien 
   tarjoaminen tukemalla vapaiden ohjelmistojen kehitystä ovat olleet 
   FSFE:n keskeiset asiat perustamisvuodestaan 2001 lähtien.

   https://fsfe.org/
  
   Löydät luettelon kaikista FSFE:n uutiskirjeistä osoitteesta
   https://fsfe.org/news/newsletter.fi.html
  

E-Mail Signature Line of Many Fellows

   Liity Fellowship-jäseneksi turvataksesi vapautesi!   (https://my.fsfe.org/donate)
  

For the Freedom Task Force

   About the Freedom Task Force

   The Freedom Task Force is an activity run by Free Software Foundation 
   Europe to help people understand Free Software licensing and the 
   opportunities it presents. We offer educational services, facilitate 
   larger infrastructure activities and manage FSFE's legal affairs. 
   Our goals are to share knowledge about Free Software law, to 
   safeguard the interests of Free Software projects, to connect 
   experts in this field and to help other groups achieve similar goals.
   We believe in positive, constructive dialogue and seek at all times 
   to support the long-term sustainability of Free Software.