SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Osallistu

Käännökset

Free Software Foundation Europe on kansainvälinen järjestö. Tavoitteenamme on tavoittaa mahdollisimman suuri joukko ihmisiä ja ottaa heidät mukaan edistämään, auttamaan ja tukemaan vapaiden ohjelmistojen liikettä. Jotta tämä olisi mahdollista, haluamme että tekstijulkaisumme ja internet-sivumme olisivat saatavilla useilla kielillä.

Suurinta osaa käännötyöstä tarvitaan internet-sivuilla, erityisesti tiheimmin päivitetyillä sivuilla kuten etusivulla , uutissivulla ja tapahtumasivulla. Lisätietoa kääntämisen avuksi löytyy täältä.

Kääntäjiä tarvitaan kuitenkin muuallakin kuin internet-sivuilla: Lehdistötiedotteet, uutiskirjeet, esitteet ja lentolehtiset ja muut tekstit saavat lisää näkyvyyttä aina, kun ne käännetään uudelle kielelle.

Koska FSFE on aktiivinen useissa eri maissa, sisältöä kirjoitetaankin usein eri kielillä. Yleisesti käytämme kuitenkin aluksi englannin kieltä välittääksemme kirjoitukset organisaation muille osille sekä myöhempiä käännöksiä varten. Tämän vuoksi kaipaamme erityisesti apua

Kokemus osoittaa että, parhaat tulokset saavutetaan kun käännetään vieraasta kielestä omalle äidinkielelle. Ennen kääntämisen aloittamista kannattaa lukea mikä FSFE on ja tutustua käsitteisiimme ja arvoihimme. Apunasi vaikeiden sanojen ja lauseiden kanssa on ylläpitämämme sanalista yli 15 kielellä , johon voit turvautua ongelmissa teknisten termien kanssa tai kun haluat tietää miten jokin asia kannattaa ilmaista puhuttaessa FSFE:n puolesta.

Yleisesti käännöstöitä käsitelläänkääntäjien sähköpostilistalla, ja jokainen halukas kääntäjä voi liittyä listalle. Sieltä voi myös etsiä apua epävarmoissa tilanteissa tai olla yhteistyössä muiden kääntäjien kanssa suuremmissa projekteissa. Koska meillä on materiaalia jo 30 kielellä, on todennäköistä että löydät jonkun joka on valmis auttamaan sinua.

Käännettävät ja oikoluettavat kirjoitukset lähetetään tälle listalle mukanaan tieto halutuista kielistä. Jos ryhtyy kääntämään tekstiä, kannattaa siitä ilmoittaa listalle. Näin vältetään tilanteet, joissa useampi kääntää samaa asiaa samanaikaisesti. Valmiit käännökset lähetetään myös tälle listalle, jotta muut voivat oikolukea ne ja ehdottaa parannuksia. Sekä alkuperäiset tekstit että käännökset lähetetään yleensä tekstitiedostoliitteenä, jotta tarve tekstin kopioimiselle olisi mahdollisimman vähäinen.

Tavoitteena on että yksittäisen kielen käännösryhmissä olisi useita jäseniä, jotka auttaisivat ja tukisivat toisiaan eikä yhden henkilön tarvitsisi olla vastuussa koko kielestä.

Useat kääntäjistämme ovat jo aktiivisia muissa vapaiden ohjelmistojen projekteissa FSFE:n lisäksi. Apu FSFE:n kääntämistyössä vahvistaa vapaiden ohjelmistojen yhteisöä kokonaisuutena ja tarjoaa ihmisille kielestä ja kansallisuudesta riippumatta mahdollisuuden oppia lisää vapaasta ohjelmistosta.

Kirjoitusten kääntäminen ja oikolukeminen on arvokas panos FSFE:n työhön ja loistava mahdollisuus osallistua spontaanisti FSFE:n toimintaan ilman pitkäaikaista sitoutumista.

Navigointi