Çeviriler için Kelime Listesi

Özel Terimler ve Çevirileri

Tutarlı bir dil birliği oluşturmak için aşağıdaki İngilizce terimler için sabit çeviri karşılıkları kullanmaya çalışıyoruz:

İngilizce Türkçe Notlar
associate organisation ortak kuruluş Ayrıntılar için ortak kuruluşlar sayfasını inceleyin.
chapter şube (FSFE'nin tüzel bir kişisi anlamında)
compulsory licensing zorunlu lisanslama  
contributor bağışçı (sponsorluk düzeyi)
coordinator koordinatör (FSFE'nin bir ülke takımı veya projesinin koordinatörü)
copyright telif hakkı  
deputy coordinator yardımcı koordinatör (FSFE'nin bir ülke takımı ve projesinde ikinci koordinatör)
Digital Restrictions Management (DRM) Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DKY)  
Directorate-General (DG) Genel Müdürlük (Avrupa Birliği'ndeki yönetim dairesi)
editor (your editor) editör (editörünüz) Haber bültenindeki editör/yazar kendisine atıfta bulunduğunda
Edu-Team // Education Team Edu-Team // Eğitim Takımı Eğitimde Özgür Yazılım
Executive Director Yönetici Müdür Ayrıntılar için kuruluş sayfasını ziyaret edin.
European Commission Avrupa Komisyonu  
European Council Avrupa Konseyi  
European Court Avrupa Mahkemesi  
European Patent Office Avrupa Patent Ofisi  
executive committee yürütme kurulu Ayrıntılar için, şubeler için kuruluş taslağı sayfasını ziyaret edin.
extended executive committee genişletilmiş yürütme kurulu Ayrıntılar için, şubeler için kuruluş taslağı sayfasını ziyaret edin.
fee ücret Daha çok standart veya patentlerle bağlantılı kullanılıyor. Kelime bazı dillerde bağlama bağlı olarak farklı şekillerde çevirilebiliyor (örn. Fransızca).
Fellow Üye  
Fellowship Üyelik  
Free Software Özgür Yazılım  
Free Software community Özgür Yazılım topluluğu  
Freedom Party Özgürlük Partisi Özgür Yazılım tutkunlarını bir araya getiren parti (toplantı).
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / FSF Avrupa / Avrupa Özgür Yazılım Vakfı "FSF Avrupa" artık kullanılmıyor. Bağlama göre "FSFE" veya "Avrupa Özgür Yazılım Vakfı"nı kullanıyoruz
General Assembly (GA) Genel Kurul (GK) FSFE'deki en yüksek organ.
GNU Project GNU Projesi  
hub merkez (şubelerin aksine, FSFE'nin merkezi tüzel kişiliği anlamında)
"intellectual property" "fikri mülkiyet" her zaman tırnak işaretleri kullanın!
Legal Affairs Committee / committee on legal affairs Hukuki İşler Komitesi  
mailing list posta listesi  
non-profit kâr amacı gütmeyen  
PDF reader PDF okuyucu PDF dosyalarını görüntülemek için yazılım
President of the FSFE FSFE Başkanı  
sister organisation kardeş kuruluş  
smart card akıllı kart (üyelik kartı) Lütfen, ticari marka sorunları nedeniyle, "kripto kart" gibi terimlerden kaçının!
software patent yazılım patenti  
supporter destekçi FSFE'nin faaliyetlerine desteklerini göstermek için kaydolan insanlar (herhangi bir para ilişkisi yok)
trademark ticari marka  
UN World Summit on Information Society BM Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi  
volunteer gönüllü (boş zamanlarında FSFE için çalışmalar yapan insanlar)

Standart Metinler

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı İçin

Basın Bülteni Alt Bilgisi

 Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında

 Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında 
 tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını
 derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade
 güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
 uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve
 mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur. Avrupa Özgür Yazılım
 Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik
 açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı
 benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları
 Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür
 Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.

   http://fsfe.org/
  

Haber Bülteni Alt Bilgisi

   FSFE'nin bütün haber bültenlerine şu adresten ulaşabilirsiniz
   http://fsfe.org/news/newsletter.tr.html
  

Çoğu Üyenin E-Posta İmza Satırı

   Üye olun ve Özgürlüğünüzü Koruyun!   (http://fellowship.fsfe.org/)
  

Özgürlük Görev Gücü İçin

Basın Bülteni Alt Bilgisi

	Özgürlük Görev Gücü Hakkında

	Özgürlük Görev Gücü, insanların Özgür Yazılım lisanslamayı
	ve sunduğu olanakları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla,
	Avrupa Özgür Yazılım vakfı tarafından yürütülen bir faaliyettir.
	Bu amaçla eğitim hizmetleri sunuyor, daha geniş altyapı faaliyetleri
	sağlıyor ve FSFE'nin hukuki işlerini yönetiyoruz. Amaçlarımız, Özgür
	Yazlım yasası hakkında bilgiyi paylaşmak, Özgür Yazılım projelerinin
	çıkarlarını korumak, bu alandaki uzmanları buluşturmak ve diğer
	grupların da aynı amaçlara ulaşmasını sağlamaktır. Pozitif, yapıcı
	iletişime inanıyor ve Özgür Yazılımın uzun dönemli sürdürülebilirliğini
	daima desteklemeyi amaçlıyoruz.