Çeviriler için Kelime Listesi

Özel Terimler ve Çevirileri

Tutarlı bir dil birliği oluşturmak için aşağıdaki İngilizce terimler için sabit çeviri karşılıkları kullanmaya çalışıyoruz:

İngilizce Türkçe Notlar
associate organisation ortak kuruluş Ayrıntılar için ortak kuruluşlar sayfasını inceleyin.
compulsory licensing zorunlu lisanslama  
Compulsory Routers Zorunlu yönlendiriciler  
contributor bağışçı (sponsorluk düzeyi)
coordinator koordinatör (FSFE'nin bir ülke takımı veya projesinin koordinatörü)
copyright telif hakkı  
deputy coordinator yardımcı koordinatör (FSFE'nin bir ülke takımı ve projesinde yardımcı koordinatör)
Digital Restrictions Management (DRM) Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DKY)  
Directorate-General (DG) Genel Müdürlük (Avrupa Birliği'ndeki yönetim dairesi)
editor (your editor) editör (editörünüz) Haber bültenindeki editör/yazar kendisinden söz ettiğinde
Edu-Team // Education Team Edu-Team // Eğitim Takımı Eğitimde Özgür Yazılım
Executive Director Yönetici Müdür Ayrıntılar için kuruluş sayfasını ziyaret edin.
European Commission Avrupa Komisyonu  
European Council Avrupa Konseyi  
European Court Avrupa Mahkemesi  
European Patent Office Avrupa Patent Ofisi  
executive committee yürütme kurulu Ayrıntılar için, şubeler için kuruluş taslağı sayfasını ziyaret edin.
extended executive committee genişletilmiş yürütme kurulu Ayrıntılar için, şubeler için kuruluş taslağı sayfasını ziyaret edin.
fee ücret Daha çok standart veya patentlerle bağlantılı kullanılıyor. Kelime bazı dillerde bağlama bağlı olarak farklı şekillerde çevirilebiliyor (örn. Fransızca).
Free Software Özgür Yazılım  
Free Software community Özgür Yazılım topluluğu  
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe FSFE / FSF Avrupa / Avrupa Özgür Yazılım Vakfı "FSF Avrupa" artık kullanılmıyor. Bağlama göre "FSFE" veya "Avrupa Özgür Yazılım Vakfı"nı kullanıyoruz
General Assembly (GA) Genel Kurul (GK) FSFE'deki en yüksek organ.
GNU Project GNU Projesi  
hub merkez (şubelerin aksine, FSFE'nin merkezi tüzel kişiliği anlamında)
"intellectual property" "fikri mülkiyet" her zaman tırnak işaretleri kullanın!
Legal Affairs Committee / committee on legal affairs Hukuki İşler Komitesi  
local groups yerel gruplar  
mailing list posta listesi  
minor interpellation ikincil gensoru  
network termination point ağ sonlandırma noktası  
non-profit kâr amacı gütmeyen  
PDF reader PDF okuyucu PDF dosyalarını görüntülemek için yazılım
President of the FSFE FSFE Başkanı  
sister organisation kardeş kuruluş  
smart card akıllı kart (üyelik kartı) Lütfen, ticari marka sorunları nedeniyle "kripto kart" gibi terimlerden kaçının!
software patent yazılım patenti  
Supporter destekçi  
trademark ticari marka  
UN World Summit on Information Society BM Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi  
volunteer gönüllü (boş zamanlarında FSFE için çalışan insanlar)

Standart Metinler

Avrupa Özgür Yazılım Vakfı İçin

Basın Bülteni Altbilgisi

   Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında
   
   Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında 
   tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını
   derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade
   güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
   uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü
   ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur. 
   
   Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık
   ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlamaları konusunda yardımcı olur, Özgür 
   Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir,
   insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Özgür Yazılım'ı
   Avrupa çapında daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.

   https://fsfe.org