FSFE, 2001 yılından beri yazılım özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını iyileştiriyor. 20 yıldır, Özgür Yazılımın özgürlüğe, şeffaflığa ve öz belirtime nasıl katkı sağladığını anlamaları için bireylere ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

Önümüzdeki 20 yıl için yardımınıza ihtiyacımız var. Herkesin kendi teknolojisini denetleyebilmesini istiyoruz. Özgür Yazılım ve sunduğu kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme özgürlükleri bu hedefin anahtarıdır.

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları çevirmemize lütfen yardımcı olun, böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.

JavaScript licences for fsfe.org

All Javascript code used in this website is Free Software. The table below displays script files, their sources and licences, where it is not available in the script files themselves.

This site is compatible with the GNU LibreJS project.

Script License Source
scripts/modernizr.custom.65251.js Expat BSD Modernizr 2.7.1
scripts/bootstrap-3.0.3.custom.js Apache-2.0 Bootstrap 3.0.3
search/index.js Expat GPLv3 or later
scripts/jquery-3.5.1.min.js Expat jQuery 3.5.1
scripts/filter-teams.js GPLv3 or later Filter Teams
scripts/lunr-2.3.9.min.js Expat lunr-2.3.9.min.js

Whom to contact

If you find any broken links, please contact us.