Lehet, hogy ez az oldal már nem egyezik meg az eredeti szöveg. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Szavak listája fordítóknak

Az alábbi angol kifejezéseket megpróbáljuk mindig ugyanarra fordítani, hogy a fordítás nyelvezete egységes legyen:

Angol Magyar megjegyzés
associate organisation társult szervezet  
chancellor kancellár (az FSFE helyi szervezetének vezetője)
chapter helyi szervezet (az FSFE jogi személyiséggel rendelkező része)
compulsory licensing    
copyright    
crypto card    
European Council Európai Tanács  
European Court    
European Patent Office Európai Szabadalmi Hivatal  
executive commitee végrehajtó bizottság  
extended executive commitee    
Fellow Pártoló tag  
Fellowship Közösség  
Free Software Szabad szoftver  
Free Software community Szabad szoftver közösség  
Freedom Party    
FSF Europe FSF Europe  
GNU Project GNU Projekt  
hub csomópont (in the meaning of the central legal entity of the FSFE)
"intellectual property" „szellemi tulajdon” mindig idézőjelbe kell tenni!
non-profit nonprofit  
President of the FSFE Az FSFE elnöke  
sister organisation testvérszervezet  
software patent szoftverszabadalom  
trademark védjegy  
UN World Summit on Information Society