Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Κατάλογος Λέξεων για Μεταφράσεις

Ειδικοί Οροι και οι Μεταφράσεις τους

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε σταθερή ορολογία στην μετάφραση των ακόλουθων αγγλικών όρων ώστε να εξασφαλίζεται η γλωσσική συνέπεια:

English Ελληνικά Παρατηρήσεις
associate organisation συνεργαζόμενος οργανισμός Δείτε τη σελίδα με τους συνεργαζόμενους για λεπτομέρειες.
chapter αντιπροσωπεία, παράρτημα (κατά την έννοια της νομικής οντότητας του FSFE)
compulsory licensing υποχρεωτική αδειοδότηση  
coordinator συντονιστής (ο συντονιστής ενός προγράμματος ή μιας εθνικής αντιπροσωπείας του FSFE)
copyright πνευματικό (συγγραφικό) δικαίωμα, δικαίωμα του δημιουργού  
deputy coordinator αναπληρωτής συντονιστής (ο δεύτερος συντονιστής ενός προγράμματος ή μιας εθνικής αντιπροσωπείας του FSFE)
Digital Restrictions Management (DRM) Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών  
Directorate-General (DG) Γενική Διεύθυνση (DG) (ο διοικητικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και τη γενική διοικητική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση)
European Commission Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
European Council Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  
European Court Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  
European Patent Office Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών  
executive committee εκτελεστική επιτροπή Για λεπτομέρειες, δείτε το υπόδειγμα καταστατικού για τις αντιπροσωπείες.
Executive Director Εκτελεστικός Διευθυντής Δείτε το καταστατικό για λεπτομέρειες.
extended executive committee διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή Για λεπτομέρειες, δείτε το υπόδειγμα καταστατικού για τις αντιπροσωπείες.
fee χρέωση, αντίτιμο, δικαίωμα, εισφορά, τέλος Συχνά χρησιμοποιείται σε σχέση με πρότυπα ή πατέντες. Μεταφράζεται διαφορετικά ανάλογα με το κείμενο σε ορισμένες γλώσσες (π.χ. Γαλλικά).
Fellow Μέλος της Κοινότητας  
Fellowship Κοινότητα  
Free Software Ελεύθερο Λογισμικό  
Free Software community κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού  
Freedom Party Πάρτι Ελευθερίας Συνάντηση για τους οπαδούς του Ελεύθερου Λογισμικού
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού Το "FSF Europe" δεν χρησιμοποιείται πλέον. Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούμε το "FSFE" ή το "Free Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) Γενική Συνέλευση (ΓΣ) Το ανώτατο όργανο στο FSFE
GNU Project Πρόγραμμα GNU, Έργο GNU  
hub κέντρο (κατά την έννοια της κεντρικής νομικής οντότητας του FSFE, αντίθετα με τις αντιπροσωπείες)
"intellectual property" «πνευματική ιδιοκτησία» πάντα να μπαίνει σε εισαγωγικά!
mailing list κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας, λίστα αλληλογραφίας, κατάλογος παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
non-profit μη κερδοσκοπικός  
President of the FSFE Πρόεδρος του FSFE  
sister organisation ομοθυγατρικός οργανισμός  
smart card έξυπνη κάρτα (η κάρτα της Κοινότητας) Παρακαλούμε αποφύγετε τον όρο «κρυπτο κάρτα» εξαιτίας ζητημάτων με εμπορικά σήματα!
software patent δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λογισμικού, πατέντα λογισμικού  
supporter υποστηρικτής όσοι εγγράφονται για να δείξουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες του FSFE (δεν αφορά χρηματική χορηγία)
trademark εμπορικό σήμα  
UN World Summit on Information Society Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία της Πληροφορίας  
volunteer εθελοντής, εθελόντρια (όσοι εργάζονται για το FSFE στον ελεύθερο χρόνο τους)

Μόνιμα Συνοδευτικά Κείμενα

Για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Κάτω τμήμα σελίδας Δελτίου Τύπου

   Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

   Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική 
   μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές 
   χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση 
   στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να 
   εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, 
   καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
   Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην 
   προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες 
   να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. 
   Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, 
   η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση 
   Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου 
   Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

   https://fsfe.org/
  

Κάτω τμήμα σελίδας Ενημερωτικού Δελτίου

  Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο όλων των ενημερωτικών δελτίων του FSFE στο
  https://fsfe.org/news/newsletter.en.html
  

Γραμμή Υπογραφής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Μελών

   Γίνετε μέλη της Κοινότητας και προστατέψτε την Ελευθερία σας! 
   (https://my.fsfe.org/donate)
  

Για την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

Κάτω τμήμα σελίδας Δελτίου τύπου

   Σχετικά με την Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

   Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας είναι μια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού 
   Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για να βοηθήσει στην κατανόηση της 
   αδειοδότησης Ελεύθερου Λογισμικού και τις ευκαιρίες που προσφέρει. 
   Προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, διευκολύνουμε δραστηριότητες σε 
   μεγάλες υποδομές και διαχειριζόμαστε τις νομικές υποθέσεις του FSFE. 
   Οι στόχοι μας είναι να μοιραστούμε τη γνώση σχετικά με τη νομοθεσία 
   για το Ελεύθερο Λογισμικό, να προστατέψουμε τα συμφέροντα των 
   προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού, να φέρουμε σε επαφή τους ειδικούς 
   σε αυτό το πεδίο και να βοηθήσουμε άλλες ομάδες να πετύχουν παρόμοιους 
   στόχους. Πιστεύουμε στον θετικό, εποικοδομητικό διάλογο και επιδιώκουμε 
   σε κάθε περίπτωση να υποστηρίξουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
   Ελεύθερου Λογισμικού.