SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

About

Our associated organisations

The Free Software Foundation Europe is empowering people to control technology. That is a goal which no single organisation can achieve alone. There are many groups who work successfully on this goal. Some help individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination. Others enhance users' rights by abolishing barriers to Free Software adoption. Or they focus on encouraging people to use and develop Free Software.

No matter what focus or legal status your group has, we believe it is important to join forces and work together to reach our common goals. With our associated organisations we want to show that we are a strong movement. We exchange ideas, coordinate efforts, motivate each other, and find opportunities to work together on specific projects.

If you decided in your group to become an associated organisation, please get in contact with us.

If you are a company and want to show your support for our goals, we recommend to become a donor of the FSFE or one of our associated organisations below.

Associação Nacional para o Software Livre (National Association for Free Software)

ANSOL is the "National Association for Free Software". It is a Portuguese non-profit association dedicated to the promotion, development, research and study of Computing Freedom and its social, political philosophical, cultural, technical and scientific implications.

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού

Η "Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ" (που επίσης ονομάζεται "Greek Linux User Group") είναι μία ελληνική ΜΚΟ/Σωματείο, ο σκοπός του οποίου είναι να προβάλλει το GNU/Linux και το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ελλάδα μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εισαγωγικές ομιλίες σε σχολεία, την καθημερινή λειτουργία εργαστηρίων GNU/Linux (GNU/Linux Labs) σε όλην την επικράτεια και να αγωνίζεται για το Ελεύθερο Λογισμικό στον Ελληνικό δημόσιο τομέα.

Barcelona Free Software Group

Barcelona Free Software is an organization which aims to unite the local Free Software community and spread Free Software values in Barcelona. They started in 2014 and since have met several times to discuss and celebrate different aspects of Free Culture ranging from Wikipedia and OSM to Clang. Their goal is to: Make sure the community is aware of local developments and teams; make sure there is someone to back Free Software locally by either becoming the contact or reaching to the right interlocutor if it is out of our scope; spread Free Software in Barcelona.

Fundația Ceata

Το Fundația Ceata είναι ένα Ρουμανικό Ίδρυμα για το Ελεύθερο Λογισμικό και τον Ελεύθερο Πολιτισμό που συμπαρατάσσεται με τη φιλοσοφία του GNU Project για το Ελεύθερο Λογισμικό. Έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι και τοπικές ομάδες στο Cluj και τη Μολβαδία. To Ceata (στα ρουμανικά η συμμορία) ξεκίνησε ως ανεπίσημη ομάδα τον Ιούνιο του 2008 και έγινε ίδρυμα τον Φεβρουάριο του 2013. Από την αρχή της ίδρυσής του είναι αναμειγμένο στον ακτιβισμό για το Ελεύθερο Λογισμικό, στην οργάνωση εκδηλώσεων για την ψηφιακή ελευθερία και στην ανάπτυξη έργων Ελεύθερου Λογισμικού και Ελεύθερου Πολιτισμού.

Dyne

Dyne.org is a non-profit think/do tank with more than 10 years of expertise in developing Free Software tools and narratives for community empowerment.

Foundation for a Free Information Infrastructure

The FFII is a not-for-profit association registered in twenty European countries, dedicated to the development of information goods for the public benefit, based on copyright, free competition and open standards. More than 850 members, 3,500 companies and 100,000 supporters have entrusted the FFII to act as their voice in public policy questions concerning exclusion rights (intellectual property) in data processing.

Σύλλογος για Ελεύθερο Πολιτισμό και Λογισμικό (Föreningen fri kultur och programvara)

Ο Σύλλογος για Ελεύθερο Πολιτισμό και Λογισμικό είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός από τη Σουηδία ο οποίος εργάζεται για μια κοινωνία που συγκροτείται από την ελεύθερη ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και πολιτισμού. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται διαθεματικά και συλλέγει στο συνέδριο FSCONS γνώση από πολλές διαφορετικές ομάδες, που συμπεριλαμβάνουν τις Creative Commons, Free Software Foundation Europe, Wikimedia, FriBit και EFN.

Πρωτοβουλία Ελεύθερου Λογισμικού της Ιαπωνίας

Ένα Ιαπωνικό μη-κερδοσκοπικό σωματείο για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού.

GFOSS

GFOSS – Open Technologies Alliance is a non-profit organization founded in 2008. 35 Universities and Research Centers are shareholders of GFOSS. GFOSS' main goal is to promote Openness through the use and the development of Open Standards and Open Technologies in Education, Public Administration and Business in Greece.

Ιρλανδικός Οργανισμός Ελεύθερου Λογισμικού

Οι στόχοι του Ιρλανδικού Οργανισμού Ελεύθερου Λογισμικού (IFSO) είναι να εμποδίσει αλλαγές στη νομοθεσία που θα μπορούσαν να βλάψουν τους χρήστες και τους προγραμματιστές του Ελεύθερου Λογισμικού και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση για το Ελεύθερο Λογισμικό ανάμεσα στους Ιρλανδούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

KDE e.V.

KDE e.V. is the non-profit organization supporting the KDE community in creating free software. In addition to legal, financial, and organizational support KDE e.V. also provides representation and governance to the community. KDE is creating software with graphical user interfaces for end users. It is most well known for its desktop on GNU/Linux.

Open Labs

Open Labs' mission is to promote openness, freedom, transparency and decentralization by amplifying our voice as a community altogether.

Open Source Design

Open Source Design's goal is to bring more designers into open source and free software, and to connect designers with free and open source projects.

OSB Alliance - Federal Association for Digital Sovereignty e.V.

The OSB Alliance - Federal Association for Digital Sovereignty e.V. is committed to embedding into the public consciousness the important central role of Open Source Software (also called Free Software) and Open Standards in a digitally sovereign society. The association has been working since 2011 on establishing Free Software as the standard in public procurement, research, and business development, so that digital advancements benefit companies, governments, authorities and society alike.

In order to achieve these goals, membership in the OSB Alliance is open to companies, private individuals, the media, as well as political experts and contacts. The association works together with scientific institutions and user organisations and communities, and currently represents around 170 member companies, which together generate more than 1.7 billion euros annually in Germany.

OW2

OW2's mission is to promote a code base of Free Software for corporate information systems and their ecosystems. They are proud of their European DNA, they are EU-driven (i.e. motivated by EU interests) rather than EU-focused (i.e. attracted by EU market opportunities).

The Document Foundation

The Document Foundation is a charitable foundation that works to eliminate the digital divide in society by giving everyone access to free (as in freedom) office productivity tools free of charge, thus enabling them to participate as full citizens in the 21st century. They support the preservation of mother tongues by encouraging everybody to translate, document, support, and promote our office productivity tools into their mother tongue; and enable users to retain rights in the documents they create, by supporting open document formats and open standards.

Teckids

Teckids e.V. is a non-profit youth association for Free Software in education with a focus on collaboration with children and young people. Within this framework, we oversee three projects: Hack'n'Fun, LEOPARD and schul-frei.

Fundacion Via Libre

Fundacion Via Libre -- Αργεντινικό Ίδρυμα για το Ελεύθερο Λογισμικό

Vrijschrift

Το Vrijschrift ευαισθητοποιεί σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό νόημα της ελεύθερης γνώσης και πολιτισμού για την κοινωνία μας. Το Vrijschrift εκπληρώνει έναν προστατευτικό και ταυτόχρονα έναν διαφημιστικό ρόλο. Σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμαστε με το Foundation for a Free Information Infrastructure, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, το Πρόγραμμα Gutenberg και με ένα πλήθος άλλων οργανισμών.

Wilhelm Tux

Wilhelm Tux -- Εκστρατεία για το Ελεύθερο Λογισμικό. Ελβετικός μη-κερδοσκοπικός όμιλος για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Wikimedia Italia

Wikimedia Italia is an association to further free culture in Italy, with a specific focus on Wikimedia projects (such as Wikipedia and its sister projects) and OpenStreetMap. Free licenses and Free Software are the foundation on which they build.