Συμβάλλετε

Διαχείριση Ιστού

Η ομάδα Ιστού συντηρεί και αναπτύσσει τους ιστοχώρους του FSFE — που εκτείνονται από το fsfe.org έως ιστοχώρους έργων και ενημερωτικών δράσεων. Οι διαχειριστές ιστού είναι εθελοντές που εργάζονται για να ενισχύσουν την εικόνα της οργάνωσης στον κόσμο και να βελτιώσουν τις τεχνικές λύσεις των προσπαθειών μας στον ιστό.

Γνωριστείτε μαζί μας, γνωρίστε τον ιστοχώρο

Αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα για τη δουλειά που χρειάζεται ο ιστότοπος του FSFE, ο καλύερος τρόπος είναι να το συζητήσετε μαζί μας. Κάποιοι από τους διαχειριστές βρίσκονται τακτικά στο κανάλι #fsfe του freenode εκεί όπου με χαρά θα θα σας συναντήσουμε και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Για να δείτε ποιοι εργάζονται για τον ιστότοπο και για το FSFE συνολικά, επισκεφθείτε τη σελίδα της ομάδας μας.

Οι συντονιστές σας για τον Ιστό, Nicolas Jean και Andreas Tolf Tolfsen.

Εισαγωγή

Οι τεχνολογίες και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του ιστοτόπου του FSFE θα πρέπει να είναι οικεία σε πολλούς προγραμματιστές και συγγραφείς και θα μπορούσαν επίσης να ενδιαφέρουν όσους δεν τα έχουν ακόμη ανακαλύψει.

Μεταφραστές και περιστασιακοί εθελοντές είναι το πιθανότερο να έρθουν σε επαφή με τα

Εθελοντές που ενδιαφέρονται να πάνε βαθύτερα στη διαδικασία συντήρησης πρέπει να είναι επίσης εξοικειωμένοι με

Κατανόηση του τρόπου κατασκευής των ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες του fsfe.org συντηρούνται ως ένα σύνολο από XML αρχεία. Ο εξυπηρετητής ιστού παράγει τις HTML σελίδες από αυτά τα XML αρχεία αυτόματα κάθε πέντε λεπτά. Συνεπώς, όλη η επεξεργασία των σελίδων γίνεται στα XML αρχεία, και τα HTML αρχεία ποτέ δεν γίνονται αντικείμενο άμεσης επεξεργασίας.

Το όνομα κάθε σελίδας στον fsfe.org είναι όνομα-σελίδας.γλώσσα.html (όπου γλώσσα είναι ο δύο αλφαβητικών χαρακτήρων ISO-639 κωδικός της γλώσσας, όπως το "en" για τα Αγγλικά ή το "de" για τα Γερμανικά). Τα πηγαία αρχεία ονομάζονται όνομα-σελίδας.γλώσσα.xhtml.

Μερικές σελίδες έχουν ένα δυναμικό μέρος: εκτός από το σταθερό κείμενο που λαμβάνεται από το XHTML αρχείο, περιλαμβάνουν πληροφορίες και από ένα ή περισσότερα XML αρχεία. Όποτε μια τέτοια σελίδα παράγεται, το σύστημα χρησιμοποιεί τα μεταφρασμένα XML αρχεία όπου αυτά είναι διαθέσιμα, και επιστρέφει στην αγγλική έκδοση αυτών των XML αρχείων τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι σελίδες μπορεί να αποτελούνται από τμήματα κειμένου μεταφρασμένα και άλλα να είναι ακόμη στα Αγγλικά. Παραδείγματα τέτοιων σελίδων είναι η αρχική σελίδα, η σελίδα των ειδήσεων, και η σελίδα των εκδηλώσεων.

Η απόκτηση πρόσβασης στις ιστοσελίδες

Τα πηγαία αρχεία για τις ιστοσελίδες βρίσκονται στο αποθετήριο fsfe-web του subversion, ο οποίος φιλοξενείται στον εξυπηρετητή του FSFE για το subversion. Άλλες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό σύστημα trac.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες:

Για να έχετε πρόσβαση για εγγραφή στο αποθετήριο του subversion, και στο σύστημα trac με το wiki και το σύστημα κλήσεων για αναφορά προβλημάτων, απλώς γράψτε στο system-hackers@fsfeurope.org

Λήψη (checkout) τοπικού αντιγράφου ενός κλάδου του SVN με το οποίο θα εργαστείτε

Το αποθετήριο του subversion έχει δύο κύριες βάσεις κώδικα για τον ιστότοπο του FSFE, το SVN trunk, το οποίο χρησιμοποιείται για να παραχθεί η εικόνα του ιστότοπου όπως εμφανίζεται στο http://fsfe.org, και ο κλάδος test, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του http://test.fsfe.org.

Για την καθημερινή διεκπεραίωση, όπως την πρόσθεση νέων στοιχείων, τη μετάφραση σελίδων (ή και την ανάπτυξη μικρών αλλαγών στον ιστότοπο) θα απαιτηθεί να αντιγράψετε τοπικά το SVN trunk:

svn --username ΤΟ_ΟΝΟΜΑ_ΣΑΣ_ΩΣ_ΜΕΛΟΣ_ΤΗΣ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ co https://svn.fsfe.org/fsfe-web/trunk

Για να εργαστείτε σε μεγάλες αλλαγές, όπως την ανεύρεση και διόρθωση σφαλμάτων νέων χαρακτηριστικών που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν ρήγμα στον ιστοχώρο, ενθαρρύνεστε να αντιγράψετε τοπικά τον κλάδο test του αποθετηρίου του SVN:

svn --username ΤΟ_ΟΝΟΜΑ_ΣΑΣ_ΩΣ_ΜΕΛΟΣ_ΤΗΣ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ co https://svn.fsfe.org/fsfe-web/branches/test

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένα πλήρες αντίγραφο θα απαιτήσει περίπου 160M· αν σκοπεύετε και μόνο να εργαστείτε σε τμήμα του ιστοχώρου, μπορείτε να αντιγράψετε μόνο τους καταλόγους οι οποίοι σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη δενδρική δομή του SVN για να δείτε τι σας ενδιαφέρει.

Για να κάνετε checkout την Ημέρα ελευθερίας Εγγράφων από το SVN:

svn --username ΤΟ_ΟΝΟΜΑ_ΣΑΣ_ΩΣ_ΜΕΛΟΣ_ΤΗΣ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ co https://svn.fsfe.org/df-web/trunk

Η ενασχόληση με το αποθετήριο

Στο subversion, η αντικατάσταση σε λέξεις-κλειδιά πρέπει να ενεργοποιηθεί ρητά για κάθε αρχείο. Επειδή χρησιμοποιούμε ορισμένες λέξεις-κλειδιά σε .xml και .xhtml αρχεία (για παράδειγμα τη λέξη-κλειδί $Author$ στο κάτω διάζωνο της σελίδας), μπορείτε να ενεργοποιείτε αυτόματα λέξεις-κλειδιά προσθέτοντας το ακόλουθο τμήμα κώδικα στο ~/.subversion/config αρχείο στον υπολογιστή σας:

enable-auto-props = yes

[auto-props]
*.xml = svn:keywords=Date Author Id Revision;svn:mime-type=text/xml;svn:eol-style=native
*.xhtml = svn:keywords=Date Author Id Revision;svn:mime-type=text/xhtml;svn:eol-style=native

Αφού έχετε αντιγράψει τοπικά το αποθετήριο για πρώτη φορά, θα πρέπει να εκτελείτε την εντολή

$ svn update

κάθε φορά πριν καταπιαστείτε με συγκεκριμένο αρχείο.

Αν θέλετε να προσθέσετε νέα αρχεία ή καταλόγους στο αποθετήριο θα πρέπει να εκτελέσετε την εντολή

$ svn add filename

Για να ενεργοποιήσετε την αντικατάσταση λέξεων-κλειδιών για ένα νέο αρχείο, εκτελέστε

$ svn propset svn:keywords "Date Author Id Revision" filename

Για να στείλετε τις αλλαγές που κάνατε στον εξυπηρετητή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέο αρχείο ή για αλλαγή σε υφιστάμενο αρχείο, εκτελέστε την εντολή

$ svn commit filename

και ο προεπιλεγμένος κειμενογράφος σας θα ανοίξει για να δώσετε κάποια περιγραφή των αλλαγών που κάνατε.

Αν έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε CVS, θα σας φανεί εύκολο το ξεκίνημα με το SVN· όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι βασικές εντολές είναι παρόμοιες. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των διαφορών ανάμεσα στα CVS και SVN στο Subversion for CVS Users, και μια σύντομη αναφορά σύγκρισης των εντολών των CVS και SVN στο CVS to SVN Crossover Guide

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός λεπτομερούς εγχειριδίου για το SVN στη σελίδα Subversion book (χρησιμοποιούμε την έκδοση 1.5 του SVN).

Εργαλεία συντονισμού

Ο συντονισμός των εργασιών για τις σελίδες του ιστοτόπου γίνεται με τον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας για τους διαχειριστές ιστού.

Το σύστημα fsfe-web trac παρέχει και κάποια άλλα εργαλεία για την υποβοήθηση του συντονισμού: έναν περιηγητή ιστού για το αποθετήριο του SVN, ένα σύστημα ιχνηλάτησης προβλημάτων και ένα wiki.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη χρήση του trac στη σελίδα του wiki TracGuide.

Αν θέλετε να διατηρείτε το ιστορικό όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στις σελίδες, μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών ειδοποιήσεων για αλλαγές και θα λαμβάνετε ένα μήνυμα για κάθε αλλαγή που έχει γίνει στη δενδρική δομή.

Υπεύθυνος χειρισμός της πρόσβασης για εγγραφή

Αν έχετε πρόσβαση για εγγραφή στις ιστοσελίδες, παρακαλούμε εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας διαχειριστών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι αλλαγές που κάνετε θα πραγματοποιούνται και θα γίνονται ορατές αυτόματα, χωρίς άλλη ενέργεια τρίτων. Συνεπώς, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε όποτε κάνετε αλλαγές ή προσθέτετε νέα αρχεία:

Παρακαλούμε να είστε σε συντονισμό με άλλα μέλη τα οποία επίσης έχουν πρόσβαση για αλλαγές στο SVN για να βεβαιωθείτε ότι οι προσφερόμενες μεταφράσεις και διορθώσεις από ανθρώπους χωρίς δικαίωμα πρόσβασης για αλλαγές, αντιγράφονται σωστά στον εξυπηρετητή αφού έχουν διορθωθεί. Φυσικά, θα σας παρακαλέσουμε να ελέγξετε αυτά τα αρχεία πριν τα στείλετε στον εξυπηρετητή, όπως ακριβώς ελέγχετε και τα δικά σας αρχεία.

Αδειοδότηση Πηγαίου Κώδικα

Όποτε εισάγετε κώδικα προγράμματος εξυπηρετητή (δηλ. PHP, Perl) ή κώδικα java script στον ιστοχώρο, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις πολιτικές αδειοδότησης που ακολουθούμε. Ειδικότερα αυτό σημαίνει:

Χρησιμοποιείτε πολυμέσα προσαρμοσμένης αδειοδότησης

Αν χρησιμοποιείτε εικόνες ή άλλα πολυμέσα με άδεια χρήσης Creative Commons ή άλλη, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται τα σωστά στοιχεία αδειοδότησης αν τα προσθέσετε στο τέλος του εγγράφου πριν από την ετικέτα </html>. Εδώ είναι τρία παραδείγματα:

<legal type="cc-license">
  <license>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</license>
  <notice>Η δημοσίευση της εργασίας αυτής συνοδεύεται από την Creative Commons BY-SA 3.0 Unported license by John Doe</notice>
</legal>


<legal>
  <license>http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.txt</license>
  <notice>Η δημοσίευση της εργασίας αυτής συνοδεύεται από την GNU Free Documentation License 1.3 ή μεταγενέστερη</notice>
</legal>

<legal>
  <notice>Η δημοσίευση της εργασίας αυτής συνοδεύεται από την CC-BY-SA 3.0 Unported license ή την <a href="http://artlibre.org/">Licence Art Libre 1.3</a> κατά την επιλογή σας, κτλ.</notice>
</legal>


    

Ετικέτες: μεταδεδομένα άρθρων με στοιχεία συγγραφέων, ημερομηνία. Εφαρμόστε με ετικέτες (tags) πολυ-κριτηριακή ομαδοποίηση για ειδήσεις και ανακοινώσεις εκδηλώσεων, υλοποιήστε μια σελίδα εθνικού ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε δείτε την howto σελίδα με οδηγίες ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Άλλοι ιστότοποι του FSFE

Εκτός από τον κύριο ιστότοπο fsfe.org, οι εθελοντές είναι ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρουν σε άλλους ιστοχώρους του FSFE και της Κοινότητας· θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτά στο FSFE wiki.