Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Αυτό που βλέπετε παρακάτω είναι η πρωτότυπη έκδοση της σελίδας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στις μεταφράσεις και σε άλλες ανάγκες.

Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe is a charity that empowers users to control technology.

Software is deeply involved in all aspects of our lives. Free Software gives everybody the rights to use, understand, adapt and share software. These rights help support other fundamental rights like freedom of speech, freedom of press and privacy. Learn more...

Our Latest News Read more...

Software Freedom 2020 +++ EU Open Source Strategy +++ New staffers

25 November 2020

In our Newsletter November, we review our annual report "Software Freedom in Europe" and the new Free Software Strategy by the European Commission. We have new staffers, a new call for FSFE community projects, REUSE is taking off, the local group in Zurich received an award, and so much more has happened to discover. 

Call to apply for FSFE support for your local project

20 November 2020

It is no secret that the FSFE's activities are only possible with the priceless help of our contributors and supporters around Europe. In return we support local engagement with our expertise, information material, networks or even financially. To help formalize this process, we run our second call for FSFE community projects. 

How (not) to set up a public warning system

12 November 2020

What is the best way to alert people about catastrophes? Germany went with proprietary apps which caused the recent warning day ("Warntag") to become an official failure. We analysed the situation and found more robust solutions that respect user rights.  

Our Community Get active...

The "Public Money - Public Code" campaign, as well as the "REUSE Initiative" made me notice that the FSFE is an organization which supports the same ideals that I do. I want to help them do more great things, and so now I am proud FSFE supporter.

Greg Kroah-Hartman (Linux Kernel Developer)

I hope that more and more people will understand the importance of being ethical in their digital life and thus consciously use Free Software and that we will have more and more volunteers from all over Europe.

Amandine “Cryptie” (Privacy Specialist)

I support the FSFE because it's totally worth it. Its community is strong and very knowledgeable on a wide range of topics, so contributing to its mission is a good way to help the Free Software movement.

Vincent Lequertier (PhD candidate Artificial Intelligence)

Your Next Steps

Information material

Spread the word...

Merchandise

Get your gear...