Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Αυτό που βλέπετε παρακάτω είναι η πρωτότυπη έκδοση της σελίδας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στις μεταφράσεις και σε άλλες ανάγκες.

Events

Add an event

If you know about a FSFE related event that is not yet listed here or that you run on your own, you can easily add it by using our event announcement tool.

Past events

FSFE Netherlands online get-together (online) (online)

25 November 2020

On the 25th of November the FSFE Netherlands will have another localgroup meeting. Like last time it will be held online, so that despite missing our regular physical meeting we keep in touch. The meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference server. Last time is was very 'gezellig' and so most stayed until 22:30, but that is optional of course. The meeting is open for everybody. To join the meeting please send an email to Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link and access code. We intend to have a sneak preview of the translated Public Money? Public Code! video before release.

The long road to software freedom: What can you do?, online, Germany

22 November 2020

On 22 November, at 10:00am (CET), Matthias Kirschner, President of FSFE, will speak at this year's KNF Congress about the work of the Free Software Foundation Europe. "Public Money? Public Code", router freedom, Radio Equipment Directive, easier help with licensing or "Free Your Android". These are some of the activities FSFE has been doing since 2001 in order to enable people to use technology in a self-determined way. Using concrete examples from the areas of public relations, policy work and legal actions on Free Software, Kirschner gives an insight into the way the FSFE works and presents possibilities for cooperation. Registration is required for the KNF Congress, but it is free. 

FSFE booth and FSFE BNL meeting at the Dutch LUG meeting in Utrecht, Netherlands

21 November 2020

FSFE BNL (Belgium/The Netherlands/Luxemburg) will meet and be present with a booth at the meeting of the Dutch Linux User Group (LUG) NLLGG in Utrecht. If you are interested in Free Software and the FSFE, pass by and get to know the people from the community and our work. Besides the booth there will be the BNL meeting from 16:00 to 17:00. The address of the venue is: Kranenburg Praktijkonderwijs, Tamboersdijk 9, 3582 TZ, Utrecht, the Netherlands.  

FOSSCOMM 2020: Public Money? Public Code! during Corona - What role did Free Software play during the crisis? (online)

21 November 2020

On the 21st of November, at 12:00 (CET), Alexander Sander, FSFE's Policy Manager, will give a talk at the FOSSCOMM 2020. In a time when humanity needs to work together to find solutions for a crisis, we cannot afford to reinvent the wheel again and again. Global problems need global solutions! It is Free Software that enables global cooperation for code development. In this talk Alexander Sander will look at the role of Free Software during the pandemic and how governments reacted. There is no registration needed, but in case you want to stay informed you can register here

OSSEU2020: Public Money? Public Code! – What Role does Free Software Play after the Corona Crisis? online, Ireland

28 October 2020

In a time when humanity needs to work together to find solutions for a crisis, we cannot afford to reinvent the wheel again and again for software that helps us tackle the spread of COVID-19. Global problems need global solutions! It is Free Software that enables global cooperation for code development. During the crisis we have seen a lot of Free Software and projects trying to tackle the crisis like tracing apps, hackathons or solutions for remote working - but what will happen after the crisis?

Already before this crisis hundreds of organizations and tens of thousands of people demanded that publicly financed software developed for the public sector must be made publicly available under Free Software licenses.

On Wednesday, 28.10.2020, at 17:15 our Policy Manager Alexander Sander will talk about the advantages of using Free Software in the public sector, about the learnings from the corona crisis and why it is now even more important to use Free Software than ever before. 

FSFE Netherlands online get-together (online)

28 October 2020

On the 28th October the FSFE Netherlands will have their localgroup meeting. This time it will be held online, so that despite missing our regular physical meeting we keep in touch. The meeting will be from 20:00 until 21:00 CET on the conference server. The meeting will be open for everybody. To join the meeting please send an email to Nico Rikken (nico[dot]rikken[at]fsfe[dot]org), he will send you the meeting link and access code.

Distance learning: when Free Software becomes a necessity, online, in Italy

25 October 2020

Digital technologies, and in particular information technologies, have become an integral part of our lives. With the spread of SARS-CoV-2, more people have adopted remote working methods and have become aware of the necessity of knowledge transmission through social technologies. Schools, universities, and all institutions in the education sector are no exception. Teachers, parents, and students are among the first to have experienced the effects of the increasing need to use information tech.

In this talk, Francesco Bonanno and Giuseppe Lipari will discuss the fundamental role of Free Software in today's education system. This talk will take place on the 25th October, at 16:00 (CEST), no registration needed. 

Global problems need global solutions!, online, Deutschland

16 October 2020

Our Policy Manager Alexander Sander will give a talk at the "openSUSE + LibreOffice Virtual Conference" (oSLO). On Friday, the 16. October 2020, at 16:30, Alexander Sander will talk about the advantages of using Free Software in the public sector, about the learnings from the corona crisis and why it is now even more important to use Free Software than ever before. In times when humanity needs to work together to find solutions for a crisis, we cannot afford to spend our time on reinventing the wheel. Global problems need global solutions! Free Software solutions developed in one country can be reused and adapted in another one. Publicly financed software developed for the public sector must be made publicly available under Free Software licences. 

Panel: How to organize local Free Software groups, online, United States of America

09 October 2020

On Friday, 9.October, at 21:00 (CEST), our Junior Project manager and Translators coordinator Bonnie Mehring joins the Free Software Foundation's (FSF) 35th Birthday celebrations. Together with other local Free Software Group coordinators, Mehring will discuss how to organize and work with local groups. You are welcome to join in and discuss with people from the Free Software community about how to involve and coordinate local groups in the Free Software movement. No registration needed. 

SFK2020 - Public Money, Public Code in Prishtina, online

27 September 2020

In this keynote Alexander Sander, FSFE's EU Public Policy Manager, will provide a brief overview of the Free Software Foundation Europe’s (FSFE) previous and ongoing activities to foster software freedom in Europe, on the levels of politics, legal work with enterprises, and general public awareness. The keynote will take place online on the 27th of September, at 17:00 pm, and registration is free. 

esLibre 2020: Public Money Public Code – Global problems need global solutions! online, Spain

18 September 2020

At the esLibre 2020 conference the FSFE's Policy Manager Alexander Sander will talk about the advantages of using Free Software in the public sector, as well as about the learnings from the corona crisis and why it is now even more important to use Free Software than ever before. In times when humanity needs to work together to find solutions for a crisis, we cannot afford to spend our time on reinventing the wheel. Global problems need global solutions! Free Software solutions developed in one country can be reused and adapted in another one. Publicly financed software developed for the public sector must be made publicly available under Free Software licences. The talk will take place on Friday, the 18. September, at 17:30. 

State of the Source - Lightning Talk "Public Money Public Code – Global problems need global solutions!" online, United States of America

10 September 2020

The State of the Source Summit invites Free Software communities from around the world to organize and contribute to a global conversation on the current state of Free Software: non-technical issues that foster development and community, the licenses that enable collaboration, the practices that promote contribution, and the issues confronting cooperation.

Alexander Sander will present a Lightning Talk on "Public Money? Public Code! – Global problems need global solutions!" and explain FSFE's 'Public Money? Public Code!' campaign with regard to the Corona-Crisis and why Free Software is now even more important than ever before. The Lightning Talk session will start at 14:00 (CEST). 

Panel discussion: "Engineering Trust: Can technology help building trust?" in Berlin, Germany

24 – 28 August 2020

On 28 August the FSFE's president, Matthias Kirschner, will participate in a panel discussion during the Prototype Fund's demo week. The 21 projects of the Prototype Fund's 7th funding round "Engineering Trust - Building Trust" have spent the last six months tinkering, developing, testing, discarding, adapting and finally producing a Free Software prototype. They will present the results of their work during the demo week, an online event taking place from 24 to 28 August. During this week each project will be presented to the public. Furthermore, an opening and a closing event will be held on Monday and Friday, which can be watched in a live stream. On Friday 28 August from 19:10 to 19:40 CEST, Matthias Kirschner will join a panel with Ann Cathrin Riedel and Michael Weber (Ministry of Education and Research) to discuss if technology can help building trust. The discussion will be in German. 

FrOSCon talk: the core values of software freedom in Bonn, Germany

23 August 2020

Matthias Kirschner, President of the FSFE, will talk about "The core values of software freedom" (in German) at FrOSCon. This year the event will take place remotely. Kirschner will argue that the core values of our movement are that everybody, no matter what background, can use the software for every purpose without discrimination. That everybody is allowed to study how software works. That you are always allowed to share your software with others, either to help other human beings or to make money. And that no individual, organisation or government should be forced to change their behaviour because of the software. Instead, according to our principles, they should be allowed to adapt and thereby improve the software for themselves and others. The talk and discussion will take place from 10:00 - 11:00 CEST. 

forum digital: Alles Open - oder was? in Berlin, Germany

18 June 2020

In the "Digitalcharta Innovationsplattform: D" adopted by the Federal Executive Committee of the CDU, distributed systems and open interfaces are to describe the path to the digital future. The paradigm used is Open-X.

The podium with FSFE Policy Manager Alexander Sander, an author of the Digital Charter and actors of the Open Community and of administrative modernization explains and discusses the idea of Open-X and examples such as Open Data, Open Source, open standards and interfaces. The event will be streamed on www.kas.de. 

Shaping the Future of the Internet with Free Software in Madrid, Spain

18 June 2020

Lucas Lasota, FSFE's Deputy Legal Coordinator, will talk at OpenExpo Europe about how Free Software is essential for the future of the Internet. In particular how REUSE can help everybody to have copyright and licensing information properly displayed. The talk will be held online. The language is English and the registration is free.  

Upcoming Challenges in Artificial Intelligence Research and Development in Paris, France

17 June 2020

Artificial Intelligence is now smarter than ever, showing human-like abilities at complex tasks such as images classification or natural language processing.

But despite its recent advances, it's still not a silver bullet. This talk will present a few challenges in the research and development of artificial intelligence that slow down its progress and adoption. In particular, problems around fairness, the training of models and how to share them will be introduced as well as possible Free Software solutions. 

OW2online'20 in Paris, France

17 – 18 June 2020

Gabriel Ku Wei Bin, FSFE's Legal Coordinator, will give a talk at the OW2online'20 conference, at 12:20 pm, 18 June, about the work we are doing with the European Commission's Next Generation Internet Initiative. OW2online'20 is 2020's edition of the OW2Community Day, held remotely due to COVID-19 measures. This conference brings together experts from around the world who focus on open source software and its role in modern corporate information systems.  

An introduction to Free Software

16 June 2020

Björn Schießle, FSFE's Germany coordinator, will give a talk about Free Software at the HDM Stuttgart, Germany. Originally planned as a lecture, the talk was moved to a webinar open for everyone to join. The webinar takes place on June 16 at 5:00pm. The talk will be given in German. The link to the webinar will be published on the webpage of the organizer roughly 30 minutes beforehand. 

FSFE BNL online meeting

16 May 2020

As FSFE BNL (Belgium/The Netherlands/Luxemburg) cannot meet physically as we are used to, an online meeting will be held next Saturday 16th of May. The BNL meeting will start at 16:00 and is intended to end at 17:00. The meeting URL will be provided on the BNL mailinglist.

CANCELLED: Digitale Souveränität und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in Berlin, Germany

04 May 2020

On 4 May 2020, the Free Software Foundation Europe (FSFE) invites to the event "Digital Sovereignty and Modernisation of Public Administration". During the event we want to present successful Free Software projects in public administration from a provider perspective (morning) as well as discuss the administrations' view on Free Software projects (afternoon). The breaks will be used to give interested people the opportunity to talk to each other in the context of an exhibition. Participation in the event is free, but registration is welcome.

ATTENTION: This event has been canceled to help slowing down the spreading of COVID-19 virus. 

CANCELLED: Maker Fair 2020 in Berlin, Deutschland

18 – 19 April 2020

IT-tinkering is only possible with Free Software, that's why the FSFE local group Berlin is going to be present with an information and merchandise booth at the Maker Fair in Berlin. The Maker Fair is a get-together of makers and visitors interested in various DIY-ideas. At the FSFE’s booth, visitors can inform themselves about Raspberry Pi as a computer for standard applications especially suitable for education, about how to ‘free’ Android-Smartphones and about email-encryption with Free Software.

ATTENTION: This event has been cancelled to help slowing down the spreading of COVID-19. 

CANCELLED: Spreading the word for REUSE at FOSS North in Gothenburg, Sweden

29 March – 01 April 2020

Gabriel Ku Wei Bin, the FSFE's Legal Coordinator, will give a talk at FOSS North. Gabriel will speak about REUSE, as well as the impact that REUSE has had on software projects participating in the Next Generation Internet Zero initiative, to which the FSFE contributes its free software licensing expertise. FOSS North is a conference that serves as a meeting place for the Nordic FOSS communities. The event will take place between 29th of March and 1st of April in Chalmers Conference Centre, in Gothenburg. Tickets are available on the FOSS North website until the day before the event starts.

ATTENTION: Our participation has been cancelled to help slowing down the spreading of COVID-19. 

CANCELLED: Will there be a Router Freedom in Europe? in Berlin, Germany

24 March 2020

Lucas Lasota, FSFE's Deputy Legal Coordinator, will present a talk about the future of Router Freedom in Europe at the Weizenbaum
Institut, the "German Internet Institute". The implementation of Router Freedom rules in Europe has followed diverse paths among countries and has been confronted by several challenges, ranging from business interests, legal hurdles and political pressure. The talk aims to raise awareness for Router Freedom and to understand the impact of future developments over civil society. It will take place on 24 March at 14:30 in room A104/105 of the Weizenbaum-Institut, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin. The entrance is free.

ATTENTION: This event has been canceled to help slowing down the spreading of COVID-19 virus. 

CANCELLED: FSFE booth and FSFE BNL meeting at the Dutch LUG meeting in Utrecht, Netherlands

21 March 2020

FSFE BNL (Belgium/The Netherlands/Luxemburg) will meet and be present with a booth at the meeting of the Dutch Linux User Group (LUG) NLLGG in Utrecht. If you are interested in Free Software and the FSFE, pass by and get to know the people from the community and our work. We will be there from 10.00 o'clock to 17.00 o'clock. The booth will be there from 10.00 o'clock to 15.30 o'clock and the BNL meeting is from 16.00 to 17.00 o'clock. The address of the venue is: Kranenburg Praktijkonderwijs, Tamboersdijk 9, 3582 TZ, Utrecht, the Netherlands.

ATTENTION: This event has been canceled to help slowing down the spreading of COVID-19 virus. 

CANCELED: The FSFE with a booth at Chemnitzer Linuxtage in Chemnitz, Germany

14 – 15 March 2020

The FSFE will be present with a booth at one the meanwhile biggest GNU/Linux conferences in Germany, the Chemnitzer Linux-Tage. Bonnie Mehring and her team are looking forward to speak with you about FSFE and our current projects. Of course, we also have the latest promotion material and merchandise with us.

ATTENTION: This event has been canceled to help slowing down the spreading of COVID-19 virus. 

CANCELED: Public Money? Public Code! talk at Libre Planet in Boston, United States of America

14 – 15 March 2020

Libre Planet is a conference organized annually by the Free Software Foundation in or around Boston, Massachusetts. This year Matthias Kirschner, President of the FSFE, will join the conference and talk about "Public Money? Public Code! A campaign framework to promote software freedom". In his talk he will explain how the campaign framework can be used to push for the adoption of free software-friendly policies in your area.

ATTENTION: This event has been canceled to help slowing down the spreading of COVID-19 virus. 

The core values of software freedom in Berlin, Germany

06 March 2020

Matthias Kirschner, President of the FSFE, gives a keynote about "The core values of software freedom" at FOSS Backstage, a conference about governance, collaboration, legal and economic aspects of Free Software. Kirschner will argue that the core values of our movement are that everybody, no matter what background, can use the software for every purpose without discrimination.  

Winterkongress Digitale Gesellschaft in Zurich, Switzerland

22 February 2020

The "Winterkongress der Digitalen Gesellschaft" is an annual meeting about the digital society in Switzerland. On Saturday, 22 February, hackers, programmers, activists and other interested parties will meet for the third time in Zurich to exchange views on information technology and its effects on our society.

The FSFE will be present with two talks: our president Matthias Kirschner will talk about the "Ethics of Free Software", while Max Mehl, Programme Manager, will give a presentation about why there is "No IT security without Free Software". Additionally, many members of the FSFE's Switzerland team will attend. The event will take place in the "Rote Fabrik", admission fee is 30 CHF. 

DefensiveCon v02 in Berlin, Germany

07 – 08 February 2020

The digital services offered and used by our public administrations are the critical infrastructure of democratic states in the 21st century. To establish trustworthy systems, public authorities must ensure that they have full control over the software and computer systems at the core of our government digital infrastructure. But at the moment this is rarely the case due to restrictive software licenses.

In his presentation our Policy Manager Alexander Sander explain the status quo and how it can be changed. From the EU Commission's Bug Bounty Program to the CDU's party conference resolution on the use of Free Software. He will explain what we can expect in the coming years and what we have to keep in mind when using Free Software. 

Madrid Local group meeting in Madrid, Spain

04 February 2020

FSFE's local group meeting in Madrid city. We'll meet in Medialab-Prado, Alameda street 15, Pza. de las Letras. Lab 0/Lab 1.

FOSDEM 2020, Brussels, Belgium

01 – 02 February 2020

FOSDEM, Europe's largest Free Software conference, takes place on February 1 and 2 at Campus Solbosch of Free University Brussels (ULB). The FSFE will be present with multiple talks: Matthias Kirschner, President of the FSFE, gives a talk about "The core values of software freedom" and a lightning talk about "Civil society needs Free Software hackers". Max Mehl, Programme Manager of the FSFE, talks about REUSE in "Go REUSE to license your code" and the FSFE's Deputy Coordinator France, Vincent Lequertier, talks about "Putting Artificial Intelligence back into people's hands".

As usual, FSFE is also present with a booth and presents latest news from our work, a wide range of information material, stickers, and postcards, and of course the latest FSFE fashion. This time, FSFE's booth is in the second level of building K, upstairs from where it was in the previous years. On Saturday night we invite you to come together after FOSDEM to have a social evening with our community. The location will be announced at the booth the very same day. Pass by and find out. Looking forward meeting you! 

  Pre-FOSDEM Community Meeting 2020 in Brussels, Belgium

  31 January 2020

  The Free Software Foundation Europe will bring together the key Free Software groups of Europe a day before the FOSDEM event, in order to network and get an overview about activities of Free Software groups from all over Europe.

  The Pre-FOSDEM Event will be held on 31 January 2020, 13:30 to 19:00 at MundoB, Edinburgh Street 26, in Brussels. It is for free but we would be happy if you could register.

  You can register here: https://registration.fsfe.org/Pre-FOSDEM-2020 

  The REUSE project in Merano, Italy

  21 January 2020

  The Free Software community will meet at 20:00 at the Mexican Restaurant Da Carlos Harmonie, via Matteotti 11, 39012 Merano BZ, Italy, for dinner and to have a discussion round about the REUSE project.

  No registration needed, if you can announce your attendance writing an e-mail to patrick@fsfe.org we will reserve a big enough table.

  FSFE booth at NLLGG meeting in Utrecht, Netherlands

  18 January 2020

  The FSFE will be present with a booth at the NLLGG meeting in Utrecht. If you are interested in Free Software and he FSFE, pass by and get to know the people from our community and our work. We will be there from 10.00 to 16.00 o'clock. The address is: Kranenburg Praktijkonderwijs, Tamboersdijk 9, 3582 TZ Utrecht, The Netherlands. We're looking forward to have a chat with you about Free Software. 

  The FSFE assembly at the Chaos Communication Congress 36C3 in Leipzig, Germany

  27 – 30 December 2019

  As in previous years, the FSFE will be present with an assembly during the Chaos Communication Congress from December 27 to 30 in Leipzig, Germany. The FSFE assembly will be part of the cluster "about:freedom" and running its own track. Among other talks this year we cover software sustainability and software obsolescence, Free Software in science and Open Science, censorship and encryption, Public Money Public Code and experiences from running complete Free Software environments. If you are going to 36C3, check out the regularly updated wiki page

  GNU Health CON 2019 - Public Money Public Code - Modernising Public Infrastructure with Free Software in Liege, Belgium

  13 – 15 December 2019

  The FSFE Policy Manager Alexander Sander will give a talk on "Public Money? Public Code!" Campaign. This will happen as part of the three-day conference - GNU Health CON 2019, where you’ll have the opportunity to attend different thematic sessions and free workshops, share experiences, learn about and discuss implementation cases and, of course, network with GNU Health community members from around the world!  

  Public Money Public Code – Modernising Public Infrastructure with Free Software in Utrecht, Netherlands

  09 December 2019

  The FSFE Policy Manager will give a talk during the "Online Participatie in Actie!" Congress. What is Free Software? Why is it good when administrations rely on Free Software? How does Free Software contribute to security and transparency of state digital infrastructure? Which steps can public administrations take? These and more questions are answered in this talk.  

  The FSFE Community Meeting 2019 in Bolzano, Italy

  15 – 16 November 2019

  The FSFE will run its Annual Community meeting for 2019 in cooperation with the SFScon- one of Europe’s most established Annual Conferences on Free Software, happening every in November in Bolzano, Italy. On Saturday, November 16, there will be a public FSFE-track in the morning, and our internal workshops and sessions during the afternoon. There will be social activities in the evening and you can find all up-to-date information on the dedicated wiki-page.  

  LocHal Open Source Event in Tilburg, Netherlands

  02 November 2019

  On November 2nd, from 12:00 to 16:00 there will be the fourth edition of LocHal Open Source Event in Tilburg. This year all labs of the library will participate and even KunstLoc Brabant is involved in the program. The FSFE will be represent with an infobooth and a presentation by the Dutch country coordinator Nico Rikken. 

  FSFE talk about REUSE at Open Source Summit in Lyon, France

  28 – 30 October 2019

  Max Mehl, the FSFE Programme Manager, gives a presentation about the REUSE project at the Open Source Summit Europe in Lyon. He will guide through the REUSE principles, discuss opportunities for projects and enterprises, and update on the latest exciting developments of the REUSE project. Max' talk is part of a whole track about software license compliance.

  With around 2.000 participants, the OSSEU is a large event, mainly focused on an industry audience. There is an admission fee to participate in the conference, but the talk will be recorded. 

  Chaos Hacktoberfest FFM in Frankfurt am Main, Germany

  19 October 2019

  On Saturday, 19th of October starting from 13:37 the Chaos Computer Club Frankfurt and the FSFE local group Rhein-Main invite you to join our Hacktoberfest. We welcome every people. No matter if you're a beginner and want to learn first steps in contributing to Free Software or if you're a professional. The Hacktoberfest is a one month celebration of Free Software. 

  FSFE with an infobooth at OGGCamp in Manchester, Great Britain

  19 – 20 October 2019

  OggCamp is an unconference celebrating Free Culture, Free and Open Source Software, hardware hacking, digital rights, and all manner of collaborative cultural activities and is committed to creating a conference that is as inclusive as possible. FSFE will be present with a info booth to spread our message about empowering people to control technology. 

  The FSFE with a booth at FOSSCOMM 2019 in Lamia, Greece

  11 – 12 October 2019

  The FSFE's Local Group will host an info-booth at the FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting). This is an annual Greek conference aiming at Free Software enthusiasts, developers, and communities. It has been hosted in various cities around Greece and this year will be hosted in Lamia. The aim of the event is to promote the use of Free Software in Greece and bring enthusiasts together. 

  The FSFE Local Group meeting on Next Generation Internet in Berlin, Deutschland

  10 October 2019

  The FSFE's Project Manager Gabriel Ku Wei Bin will give a talk about the "Next Generation Internet" Initiative", that the FSFE is currently involved in. In short, the project, which is funded by the European Commission, gives grant funding opportunities to people developing software, that can help transform the internet into a platform, that respects human and societal values, privacy, participation, and diversity. Gabriel will talk about FSFE's role in all this and how interested people can apply to get financial and technical support from this Initiative.

  The meeting will start at 19h, but the talk will start at about 20h at E-LOK (Laskerstraße 4-6, near train station Ostkreuz). If you would like to follow the Berlin Local Group activities, you can do so on the Friendica platform

  The FSFE with a talk at the Open Source Lisbon in Lisbon, Portugal

  04 October 2019

  Why does programmed software with taxpayers’ money is not released as a Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for public sector must be made publicly available under a Free and Open Source Software licence.

  If it is public money, it should be public code as well. Code paid by all people should be available to all people!

  This talk of our Policy Manager Alexander Sander will provide a brief overview of the Free Software Foundation Europe’s (FSFE) previous and ongoing activities to foster software freedom in Europe, on the levels of politics, legal work with enterprises, and general public awareness. Find out more on: https://publiccode.eu/ 

  FSFE with a booth at Software Freedom Day in Utrecht, The Netherlands

  21 September 2019

  The FSFE will be present with a booth at the Software Freedom Day at the NLLGG meeting in Utrecht. If you are interested in Free Software and the FSFE, pass by and get to know the people from our community and our work. We will be there from 10.00 in the morning until 16.00 o'clock. The address of the location is: Kranenburg Praktijkonderwijs, Tamboersdijk 9, 3582 TZ Utrecht, The Netherlands.

  Looking forward to interesting talks. 

  The FSFE with a booth at TechParty2019 in Madrid, Spain

  14 September 2019

  The FSFE will be at TechParty2019 with an information booth. TechParty is a conference on topics related to hacking, programming, social economy, technological recycling, free hardware and cybersecurity that will take place in La Nave de Madrid. More than 100 participants are expected and prior registration is required. 

  FSFE talk and booth at BalCCon in Novi Sad, Serbia

  13 – 15 September 2019

  In his talk, FSFE Programme Manager Max Mehl will explain how Free Software can be the solution to many pressing security problems. He will look at pros and cons and use concrete examples to illustrate why security and openness are not contradictory.

  The FSFE will also be present with a booth in the assembly area. The BalCCon confence takes place at the in Novi Sad, Serbia, from 13 to 15 September. It is one of the most significant hacker events in this area. Tickets are available at a relatively low price. 

  A discussion on Supporting non-IT organisations in Frankfurt, Germany

  04 September 2019

  The local FSFE Rhine-Main group hosts a meeting in Frankfurt on September 4th between 19:00h and 21:30h . The theme of the gathering is "Supporting non-IT organisations!". As more and more processes are involving software, Human Rights and other non-IT centred organisations face the need to better understand software. This knowledge becomes crucial for their work and during the meeting we will discuss ways to support such organisations and raise with them awareness of Free Software.

  If you are interest in talking about power relations in our society that are influenced by software, what Free Software is and how it could be helpful, please join us. The meeting takes place at the Coworking Zentrale, Berger Straße 175 | 60385 Frankfurt and registration is not required. 

  The FSFE's information stall at Veganmania in Donauinsel in Vienna, Austria

  24 – 25 August 2019

  The Veganmania summer street festivals in Austria are well known and thousands of people are visiting them each year. This is the second Veganmania for this year. Its on the Danube island directly at the city center which is a well known and beloved recreation area. In previous years the festival gave us the opportunity to introduce many people to the Free Software and its philosophical background, as well as give practical advices on how to get and use it. These festivals have been proven to give us much more outreach than any of the Linux weeks events that would normally be the environment for such stalls. And of course it is fun to have such a stall in the middle of stands with many delicious treats. 

  The FSFE "Freedom to go" workshop at the CCC camp in Mildenberg, Germany

  23 August 2019

  At the Chaos Communication Camp Erik Albers, Programme Manager of the FSFE, gives a workshop about "Freedom to go": After a short introduction about possible (non-existing) freedoms in Android and its Custom ROMs the workshop will explain functions and possible usage of F-Droid and G-Droid as well as the best (according to his opinion) android-based Free Software apps including methods of anonymization and encryption. The workshop's format is an interactive one and participants are asked to present their own favorite apps. The workshop will be at 15:00 in the cluster about:freedom, the camp is sold out. 

  FSFE talk on sustainability of software at the CCC camp in Mildenberg, Germany

  21 August 2019

  Erik Albers, Programme Manager of the FSFE, talks "About the sustainability of Software" at the Chaos Communication Camp. Software is essential part and resource of our service and knowledge organisation just as our infrastructures. Based on this finding, the talk reflects the special characteristics of the "Resource Software" and how to use it to create sustainable software, ready to be preserved for the future. The talk is at 21 in the Three Headed Monkey Village. The camp is sold out but there will be a live-stream as well as a recording 

  Tübix in Tübingen, Germany

  06 July 2019

  Tübix is a yearly event around GNU/Linux and Free Software. Its fifth incarnation takes place on 6 July 2019 from 9:30 to 18:00 in the rooms of Wilhelm Schickard Institute for IT, auf dem Sand, Tübingen, Germany. Admission is free.

  In room V2 at 13:00, Reinhard Müller will give a presentation about the development of web applications with Python, SQLAlchemy, and Flask. He has successfully used this technology for the development of the new online FSFE community portal. The talk is in German. Besides that, FSFE will also present information about its work, a rich assortment of promotion material, and the current FSFE fashion at an information booth.  

  Max Mehl talks about IT security at Pass the SALT in Lille, France

  01 – 03 July 2019

  In his talk, FSFE Programme Manager Max Mehl will explain how Free Software can be the solution to many pressing security problems. He will look at pros and cons and use concrete examples to illustrate why security and openness are not contradictory.

  The Pass the SALT confence takes place at the Polytech engineer school in Lille from 1 to 3 July. It intends to "build bridges between Security communities and Free Software hackers". A registration to the conference is required. 

  Libertybits Conference 2019 in Sofia, Bulgaria

  25 June 2019

  The FSFE's Policy and Project Managers Alexander Sander and Galia Mancheva will be speaking at Libertybits in Sofia, Bulgaria. Alexander will be presenting the "Public Money? Public Code!" campaign and Galia is going to talk about the recent update of the Copyright Directive and what that means for the future of Free Software development. The event will take place in Sofia Tech Park in Sofia, Bulgaria. 

  The FSFE with a lecture at the University of Tübingen in Tübingen, Germany

  25 June 2019

  Throughout history technology has influenced society. Reading, writing, arithmetic, agriculture, printing and radio are all examples of developments that changed the way we interact through trade, art and science. The most important cultural technology of the 21st century is software. It runs our workplaces, laptops, mobile phones as well as less obvious places like trains, cars, televisions, washing-machines, fridges, and many other devices. Today it depends on software how the government can implement laws, who will be able to join which university or job, or if and how long people might end up in jail. As people and companies who create software, we should consider how our actions influence the distribution of power in our society — and thereby our democracy.

  On June 25, from 20:15h to 21:45h, Matthias Kirschner, President of the Free Software Foundation Europe (FSFE), will explain what Free Software is, why software developed with public funds should be available to all and how Power relations in our society are influenced by software. The lecture will take place in Kupferbau HS21, Hölderlinstraße 5, 72074 Tübingen. Admission is free and no registration is required.  

  FSFE with an F-Droid workshop in La Ingobernable in Madrid, Spain

  21 June 2019

  Erik Albers is doing a "Freedom to Go" workshop about Free Software in Android at the Ingobernable in Madrid, Spain. After an introduction to the (lack of) freedoms in Android and Custom-ROMs, Erik will present the functions and possibilities of F-Droid - the repository as well as the client. Next, the G-Droid application will be introduced, a fork of the F-Droid client, with which you can access the same repository of Free Software applications but which offers new options. Finally, some of the best Free Software applications inside the F-Droid repository will be presented, as well as extended possibilities for anonymity and encryption.

  The event is free of charge and open to visitors without prior registration. 

  FSFE with a booth at OpenExpo in Madrid, Spain

  20 June 2019

  The FSFE will be present with a booth at the OpenExpo in Madrid, Spain. If you are interested in Free Software and the FSFE pass by and get to know the people from our community and our work. Looking forward to interesting talks! 

  Matthias Kirschner keynote about Free Software in our society at OW2con in Paris, France

  12 – 13 June 2019

  On June 13th, the FSFE's president Matthias Kirschner will give a keynote about Free Software in our society at OW2con. He will argue that as people and companies who create software, we should consider how our actions influence the distribution of power in our society — and thereby our democracy. The event takes place on 12 and 13 of June. Entrance is free of charge but with prior registration required. 

  Information stall at Veganmania in Vienna, Austria

  07 – 10 June 2019

  The Viennese FSFE supporters group had made it a tradition to participate every year at the Veganmania summer street festival. This year they will again be present with an FSFE information stand. Every day thousands of people pass by the stand and use the opportunity to learn more about Free Software while enjoying street food and drinks. Visit the stand and meet the great local FSFE community. 

  Erik Albers talks about research software and digital resources in Potsdam, Germany

  05 June 2019

  Since research is usually directly or indirectly financed by public funds, it is obvious to publish this research software under free licenses, so that everyone can benefit from public software. The Free Software Foundation Europe has adopted this simple principle under the slogan "Public Money? Public Code". Erik Albers will discuss the basics of this campaign at the Conference for Research Software Engineers in Germany and how they can support sustainable software management and consumption. 

  Erik Albers gives F-Droid workshop "Freedom to go" at Gulaschprogrammiernacht in Karlsruhe, Germany

  30 May 2019

  Erik Albers gives a workshop about Custom-ROMs, F-Droid and G-Droid at the Gulaschprogrammiernacht in Karlsruhe, Germany. Focus of the workshop lies in understanding of the feature-rich fdroid- and gdroid-applications, on anonimity and offline-sharing and a sample of the editor's choice of the best available Free Software apps. Participants are welcome to install and test all applications mentioned during the workshop. 

  Talk about FOSS legal trends in Saarbrücken, Germany in Saarbrücken, Germany

  29 May 2019

  The FSFE's legal intern Lucas Lasota will give a talk about the latest developments with legal questions concerning Free and Open Source Software at Libre Graphics Meeting's Pre Event in Saarbrücken, Germany. The event is organized by the Opensaar e.V., an association promoting Free and Open Source Software initiatives in the Saar-Lor-Lux Region. The event has no entrance fee.  

  FSFE Booth at Corso Leopold Street Festival in Munich, Germany

  25 – 26 May 2019

  Corso Leopold is a bi-annual Street Festival on Munich's Leopoldstraße. Because we believe Free Software is an essential part of a Free and Open Society, FSFE Group Munich will be present at Corso Leopold with a booth. We are happy to see Munich's FLOSS community growing further and we feel honored to have our booth next to the booths of several like-minded organizations (digitalcourage e.V, Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung and Wikipedia e.V.)

  We're looking forward to meet new people as well as old friends, to thought-provoking discussions and to nice conversations. 

  FSFE's web-a-thon 2019 in Frankfurt (Main), Germany

  24 – 26 May 2019

  The FSFE's web-a-thon is a meeting among friends and supporters of the FSFE with the intend to have a great time with each other and to collectively work on our homepage. The web-a-thon 2019 will happen from 24th to 26th of May in the rooms of the local Chaos Computer Club Frankfurt (Main). There will be a public social event, please check the wiki-page for the latest updates.  

  Erik Albers talks about software sustainability at the Magdeburger Developer Days in Magdeburg, Germany

  21 May 2019

  Software is an essential resource for our communication, infrastructure and society. To guarantee stability of these developed systems, we have to safeguard the existence of this resource as well as sufficient amount of the resource. At the Magdeburger Developer Days, Erik Albers will discuss how we can achieve a sustainable use and consumption of software with the goal of an intergenerational justice and preservation of our resources. 

  Alexander Sander talks about Public Money? Public Code! at OSCAL in Tirana, Albania

  18 May 2019

  Why is software that is programmed with taxpayers’ money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for public sector must be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by all people should be available to all people!

  This talk of Alexander Sander, FSFEs Policy Manager, will provide a brief overview of the FSFE's previous and ongoing activities to foster software freedom in Europe on the levels of politics, legal work with enterprises, and general public awareness. 

  Maker Fair Berlin 2019 in Berlin, Deutschland

  17 – 19 May 2019

  IT-tinkering is only possible with Free Software, that's why the FSFE is going to be present with an information and merchandise booth at the Maker Fair Berlin from 17.05.2019 until 19.05.2018. On Friday 17 May, the Maker Fair is open for school classes and their teachers, free of charge. The Maker Fair is a get-together of makers and visitors interested in various DIY-ideas. At the FSFE’s booth, visitors can inform themselves about Raspberry Pi as a computer for standard applications especially suitable for education, about how to ‘free’ Android-Smartphones and about email-encryption.  

  FSFE booth at FLISoL 2019 in A Coruña, Spain

  27 April 2019

  The FSFE will participate with an infobooth at the FLISoL - the greater event spreading Free Software in Latin America, open to everyone: students, academics, workers, companies and even people without full technical knowledge. It's an yearly event always taking place on the fourth Saturday of April. The entrance is free of charge, and the main goal is to promote the use of Free Software spreading its philosophy, scope and development.

  The FLISoL is organized by different local communities of Free Software and takes place at the same time in different locations. During the event you can get Free Software installed on your computer and also take workshops and talks covering local and national issues around Free Software. 

  Max Mehl gives keynote about IT Security at Grazer Linuxtage in Graz, Austria

  26 – 27 April 2019

  On April 27th (Saturday), the FSFE Programme Manager Max Mehl will give a keynote about Free Software as a solution to many pressing IT security problems at the Grazer Linuxtage. He will look at the pros and cons and use concrete examples to illustrate why security and openness are not contradictory.The event is an annual 2-day conference around Free Software and Hardware, taking place at the Campus Inffeldgasse of the Technical University Graz.  

  FSFE Community Meeting Bonn - Free Software Licenses (RA Dr. Michael Stehmann) in Bonn, Deutschland

  08 April 2019

  We are a group of Free Software friends who meet once a month in Bonn to exchange about Free Software (aka Open Source). This often happens in the form of lectures or demonstrations, and this time RA Dr. Michael Stehmann will present and discuss with us Free Software Licenses.

  FSFE-Community-Meetings in Bonn take place on the second Monday of the month at 19.00 in BonnLAB, Zingsheimstraße 2, 53225 Bonn-Beuel. The meetings are free for everyone interested in free software. As FSFE community, we're bound to the Code of Conduct of FSFE to ensure a peaceful and welcoming atmosphere.

   

  Panel about Digitally empowering citizens and administrations in Barcelona, Spain

  08 April 2019

  The FSFE's Policy Analyst Alexander Sander and Programme Manager Erik Albers will give a presentation on the FSFE's "Public Money? Public Code!" campaign and afterwards join a panel and discuss public policies around Free Software, public money and public administrations in a conversation lead by Monica Bernardi, from Dimmons. The event is organised by our associate Barcelona Free Software Group and without entrance fee. Sander and Albers will be available for further discussions after the panel. 

  Open Education Day in Berne, Switzerland

  06 April 2019

  Marcus Moeller, the FSFE Coordinator in Switzerland, will give a presentation about promoting the sustainable use of electronic equipment for educational purposes and thus also promoting free software. Furthermore, the FSFE is represented with a booth table.

  The conference is aimed at teachers, responsible persons for school informatics or people interested in education, who would like to introduce or promote Free Libre Open Source Software, Open Content or Open Hardware at their school. With a wide range of lectures, workshops and short presentations, the free of charge conference provides knowledge and experience on open source technologies, open content and IT skills for teachers in Switzerland. 

  FSFE at the 18th "Augsburger Linux-Infotag"

  06 April 2019

  FSFE is present with an information and merchandise booth at the 18th "Linux-Infotag Augsburg". The event takes place on 6 April 2019 from 9:30 to 17:30 in the IT faculty of the Augsburg University of Applied Sciences, Germany. Admission is free.  

  Open Platforms for Open Data? in Vienna, Austria

  03 April 2019

  FSFE has launched the campaign “Public Money, Public code”, which promotes legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector is made publicly available under a Free and Open Source Software licence. The demand to support Free Software is also important for the open data debate. More and more administrations make open data available, which is used by different actors in different ways. However, these actors often resort to closed source solutions, which contradicts the idea of openness.

  At this event the FSFE Policy Manager, Alexander Sander will discuss challenges and contradictions with this model as well as provide ways forward on how to shape the open data debate in a way that systematically promotes the public interest. 

  Talk and booth at the Chemnitzer Linuxtage in Chemnitz, Germany

  16 – 17 March 2019

  Chemnitzer Linux-Tage is one of Germany's biggest Free Software conferences. It is a longstanding event for educating about Linux and Open Source. The event includes workshops, lectures, and beginner talks in the central building of the Technical University in Chemnitz.

  The FSFE is present with an information booth, and on Sunday at 10:00, Erik Albers, FSFE Programme Manager, will give a workshop about F-Droid and other useful Free Software apps and help interested people to use more Free Software on their mobile phones. 

  Winterkongress Digitale Gesellschaft in Zurich, Switzerland

  23 February 2019

  The "Winter Kongress Digitale Gesellschaft" is an annual meeting about the digital society in Switzerland. On Saturday, February 23rd, hackers, programmers, activists and other interested parties will meet for the second time at the Karl der Grosse Center in Zurich to exchange views on information technology and its effects on our society. The FSFE will be present with two talks: The FSFE's European public policy programme manager Alexander Sander will speak about "Public Money? Public Code!" and the FSFE's Coordinator Switzerland Marcus Moeller together with Michel Ketterle will present the next version of Freedomvote 

  Meeting of Local Group Zurich, Switzerland

  14 February 2019

  Our monthly meetings serve as a way of communication and lively discussions on current Free Software related topics. People who are interested in Free Software and who want to champion the ideals of Free Software are welcome to join. The Monthly meetup of the Zurich Local Group is changing locations every month. Please check the wiki page for this time's location 

  Copyleft Conference in Brussels

  04 February 2019

  Björn Schießle, Germany coordinator at FSFE, gives a talk at this years CopyleftConf in Brussels on "Using strong copyleft to build a sustainable business", sharing his experience of building a sustainable business based on strong copyleft licenses.

  Copyleft Conference brings a host of experts, professionals, activists, and students together to discuss copyleft as a method for advancing software freedom around the world 

  FOSDEM 2019, Brussels, Belgium

  02 – 03 February 2019

  FOSDEM, Europe's largest Free Software conference, takes place on February 2 and 3 at Campus Solbosch of Free University Brussels (ULB). Admission is free.
  As usual, FSFE is present with a booth and presents latest news from its work, a wide range of information material, stickers, and postcards, and of course the latest FSFE fashion.  

  Eurocities Knowledge Society Forum 23 January 2019 Barcelona

  23 January 2019

  The FSFE's European public policy programme manager Alexander Sander will be on a panel in the context of the Eurocities Knowledge Society Forum meeting that will be held in Barcelona on 23-25 January 2019, and coordinated from the Technology and Digital Innovation Office of Barcelona City Council.

  Eurocities is the network of more than 140 governments of the major European cities. Barcelona will host the meeting of the thematic group Knowledge Society and will focus on Digital Ethical Standards, Technological Sovereignty and Responsible Artificial Intelligence in cities. Alexander Sander will be on the panel to discuss not only the whys of the actual situation, but most importantly, how to move forward and how cities and public administration can foster FLOSS and involve the local ecosystem in developing digital services based on open source software and open standards. 

  Event archives

  For older events, please see our event archives.