Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Σχετικά

Κώδικας Συμπεριφοράς

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς περιληπτικά: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) και η κοινότητά του στοχεύουν στην διατήρηση ενός φιλικού και ειρηνικού κλίματος για κάθε συμμετέχοντα στις δράσεις του, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου. Κάθε συμμετέχων, σε οποιαδήποτε δράση του FSFE, έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται άψογα προς όλους και όλες. Ανάρμοστες συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από τις δράσεις μας ή/και από τις τεχνικές μας υποδομές. Αν βρεθήκατε σε μια κατάσταση όπου νιώσατε την παραβίαση του πνεύματος του Κώδικα Συμπεριφοράς μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κεντρική ομάδα βοήθειας.

Το Ελεύθερο Λογισμικό έχει να κάνει με την ελευθερία, και το ίδιο ισχύει και για την κοινότητά μας. Μας αρέσει να συνεργαζόμαστε σεβόμενοι τις διαφορετικές απόψεις, τα διαφορετικά ταλέντα και ενδιαφέροντα. Ως μια φιλική κοινότητα, ενθαρρύνουμε όλους τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν την καλύτερη των συμπεριφορών τους.

Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς εφαρμόζεται τόσο σε όλες τις δράσεις μας εκτός Διαδικτύου όσο και στις online τεχνικές μας υποδομές. Αυτές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις λίστες αλληλογραφίας μας, τα wiki, τα κοινωνικά μας δίκτυα, ομάδες, φόρουμ και κάθε άλλο μέσο ψηφιακής επικοινωνίας που φιλοξενείται ή συντονίζεται από το FSFE. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς εφαρμόζεται επί ίσοις όροις σε όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων και των ομιλητών, εθελοντών, προσωπικού, εκθετών κλπ.

Κώδικας Συμπεριφοράς

Προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε όλους και όλες που επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, να το κάνουν. Κάθε συμμετέχων πρέπει να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη της/ου χωρίς να ανησυχεί για οποιουδήποτε είδους επίθεση, παρενόχληση, ή αντίποινα. Ζητούμε από όλους και όλες να δείχνουν σεβασμό και κατανόηση μεταξύ τους, ειδικά όταν επιχειρούν να παρέχουν γόνιμη κριτική.

Για την προαγωγή της ανεκτικότητας, του σεβασμού και του πνεύματος της φιλοξενίας στην κοινότητά μας, συμφωνούμε να μην χρησιμοποιούμε λόγο ή πράξεις που διακρίνουν, δυσφημούν ή επιτίθενται μεταξύ άλλων στο γένος, τη σεξουαλικότητα, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή το επάγγελμα. Είματε μια κοινωνία πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων και υποβάθρων, και αγαπάμε τη δύναμη που μας δίνει η διαφορετικότητα.

Εφαρμογή

Αν έχετε υπάρξει μάρτυρες συμπεριφορών που αντιτίθενται στις αξίες που κατοχυρώνονται σε αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ενημερώστε την τοπική ή την κεντρική ομάδα βοήθειας το συντομότερο δυνατόν. Τα στοιχεία επικοινωνίας της τοπικής ομάδας αλλάζουν ανάλογα με την εκάστοτε εκδήλωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε τον Κώδικα Συμπεριφοράς με τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση, τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου, για να διασφαλίσετε ένα φιλικό περιβάλλον που ευνοεί το σεβασμό. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να αποκλείσει/αποβάλλει από τα δρώμενα ή τις υποδομές του (wiki, λίστες αλληλογραφίας κλπ.) οποιονδήποτε φέρεται να έχει συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τις αξίας που κατοχυρώνονται εδώ.

Κεντρική Ομάδα Βοήθειας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ομάδα Βοήθειας στέλνοντας email στο care@fsfe.org. Τα μέλη της Ομάδας Βοήθειας αναφέρονται παρακάτω και μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να επικοινωνήσετε μαζί τους προσωπικά.

Lucile FalgueyracLucile Falgueyrac

Gabriel Ku Wei BinGabriel Ku Wei BinFull-time employee

Heiki LõhmusHeiki LõhmusΑντιπρόεδρος

Polina MalajaPolina Malaja

Bonnie MehringBonnie MehringCoordinator Part-time employee

Τυχόν παράπονα για τα μέλη της Ομάδας Βοήθειας θα πρέπει να αναφέρονται στον πρόεδρο του FSFE.