SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Over ons

Gedragscode

De gedragscode in een notendop: De Free Software Foundation Europe (FSFE) en haar gemeenschap hebben als doel om een vriendelijke en vredige omgeving te bieden voor iedere deelnemer aan FSFE's evenementen, online en offline. Van alle deelnemers aan ieder FSFE-evenement wordt verwacht dat zij zich excellent naar elkaar gedragen. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van onze evenementen en/of onze technische infrastructuur. Neemt u alstublieft contact op met ons centrale CARE-team als u zich in een situatie hebt bevonden waar de geest van onze gedragscode is gebroken.

Vrije Software gaat over vrijheid, net zoals onze gemeenschap. We willen graag samenwerken met respect voor verschillende meningen, vaardigheden en interesses. Als gastvrije gemeenschap moedigen we alle deelnemers uit om zich excellent naar elkaar op te stellen.

Deze gedragscode zijn van toepassing op alle fysieke evenementen die georganiseerd worden door de FSFE en op al onze online infrastructuur. Daarbij gaat het om, maar is het niet beperkt tot, onze e-maillijsten, wiki's, sociale media, groepen, forums en andere vormen van digitale communicatie waarbij FSFE gastheer is en/of moderatie toepast. De gedragscode is in gelijke mate van toepassing op alle deelnemers, inclusief, maar niet beperkt door, sprekers, vrijwilligers, stafleden, exposanten, etc.

Gedragscode

We nodigen iedereen uit en moedigen iedereen aan om meningen te uiten over relevante onderwerpen. Alle deelnemers zouden zich daarbij voortdurend op hun gemak moeten voelen zonder bang te hoeven zijn voor represailles of om aangevallen of lastiggevallen te worden. We vragen iedereen om zich respectvol en attent te gedragen, vooral bij het proberen te leveren van constructieve kritiek.

Om tolerantie, respect en gastvrijheid in onze gemeenschap te kweken zijn we het erover eens om ons niet bezig te houden met discriminerende, geringschattende of beledigende woorden en handelingen, inclusief (maar niet beperkt tot) sekse, seksualiteit, ras, nationaliteit, religie of beroep. We zijn een gemeenschap van veel verschillende nationaliteiten en achtergronden en we koesteren onze kracht in diversiteit.

Handhaving

Heeft u ervaring met of bent u zich bewust van gedrag dat ingaat tegen de uitgangspunten van deze gedragscode? Breng incidenten alstublieft zo snel mogelijk onder de aandacht van uw betreffende lokale teamlid of ons central CARE team (CARE = CoC Active Response Ensurers). De contact-informatie over het lokale CARE-team hangt af van het betreffende evenement.

Voelt u zich alstublieft vrij om de gedragsregels met deelnemers te delen in discussies, zowel online als offline, om een respectvolle en open omgeving zeker te stellen. De Free Software Foundation Europe behoudt het recht voor om welk individu dan ook die zich misdraagt tegen de bovenstaande uitgangspunten de toegang te ontzeggen tot en/of te verwijderen van haar gehele infrastructuur (bijv. wiki, e-maillijsten, etc.).

Centrale CARE-team

U kunt het centrale CARE-team via e-mail bereiken: care@fsfe.org. De CARE-teamleden staan hieronder en het staat u vrij om individueel contact op te nemen. We raden u aan om te communiceren via versleutelde e-mail. De gemakkelijkste manier is om een van de teamleden individueel aan te schrijven. U vindt hun e-mails en PGP-sleutels in deze op alfabet gesorteerde lijst:

Lucile FalgueyracLucile Falgueyrac

Gabriel Ku Wei BinGabriel Ku Wei BinProgramma-managerVoltijdmedewerker

Heiki LõhmusHeiki LõhmusVice-voorzitter

Polina MalajaPolina Malaja

Bonnie MehringBonnie MehringCoördinatrice VertalingenDeeltijdmedewerkster

Met klachten over CARE-teamleden kunt u zich richten tot de voorzitter van de FSFE.