Activiteiten

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pijlers van ons werk, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op tientallen conferenties per jaar, ondersteunen en beheren een uitstekende gemeenschap en voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook basis educatieve hulpbronnen over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.

 • Logo of Publiek Geld? Publieke Code!

  Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Logo of REUSE Software

  REUSE Software

  De FSFE voert een project uit om het toevoegen van licenties voor mensen en machines gemakkelijker te maken. Het lost een fundamenteel probleem op van Vrije Softwarelicenties: onder welke licentie valt welk bestand en van wie is het auteursrecht? REUSE biedt gemakkelijke aanbevelingen in drie stappen die gebruikers, ontwikkelaars en juridische professionals helpen.

 • Logo of Routervrijheid

  Routervrijheid

  In onze samenleving is het vanzelfsprekend dat we in staat zouden moeten zijn om technische apparaten voor thuis in vrijheid te kiezen. Maar sommige internetdienstverleners in Europa schenden dit principe door aan hun klanten op te leggen welk apparaat ze moeten gebruiken om met het internet te verbinden of door de eigenaren van alternatieve apparaten te discrimineren. De FSFE en vele andere organisaties, projecten en individuen zijn sterk tegen deze ondermijning van de basis van onze keuzevrijheid. Routervrijheid is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

 • Logo of Boek "Ada & Zangemann"

  Boek "Ada & Zangemann"

  Het geïllustreerde boek "Ada & Zangemann - een verhaal over software, skateboards en frambozenijs" van de FSFE vertelt het verhaal van de beroemde uitvinder Zangemann en het meisje Ada, een nieuwsgierige knutselaar. Ada begint te experimenteren met hardware en software en tijdens dat proces beseft ze hoe cruciaal het voor haar en anderen is om technologie te controleren.

 • Logo of Apparaatneutraliteit

  Apparaatneutraliteit

  Hoewel digitale apparaten vandaag de dag alomtegenwoordig zijn, neemt het aantal apparaten waarop gebruikers geen Vrije Software kunnen draaien, exponentieel toe. Het gevolg is een toenemend verlies van controle van gebruikers over de technologie. Apparaatneutraliteit heeft als doel eindgebruikers in staat te stellen de poortwachters te omzeilen en zo op een niet-discriminerende manier op hun apparaten gebruik te kunnen maken van Vrije Software.

 • Logo of Jeugd Hackt voor Vrijheid

  Jeugd Hackt voor Vrijheid

  Jongeren nemen deel aan Jeugd Hackt voor Vrijheid ("Youth Hacking 4 Freedom") door het maken van programma's van hun keuze met Vrije Softwarelicentie. De winnaars ontvangen een prijs tijdens een ceremonie. Jeugd Hackt voor Vrijheid inspireert mensen om te leren programmeren en samen te werken.

 • Logo of Bevrijd uw Android

  Bevrijd uw Android

  Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat met name door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste apps in de ingebouwde winkel geen Vrije Software. Deze activiteit helpt u bij het herwinnen van de controle over uw Android-apparaat en uw data. We verzamelen informatie over het zo vrij mogelijk draaien van een Android-systeem en proberen de inspanningen op dit gebied te coördineren.

 • Logo of Ik hou van Vrije Software

  Ik hou van Vrije Software

  We onderschatten vaak de kracht van een eenvoudig bedankje. Bijdragers aan Vrije Software doen belangrijk werk voor onze samenleving en verdienen aandacht. De "Ik hou van Vrij Software dag" op 14 februari (ook bekend als Valentijnsdag) is voor u de perfecte mogelijkheid om uiting te geven aan uw speciale dankbaarheid. Sinds 2010 hebben we dit fantastische jaarlijkse evenement samen met een steeds verder groeiende diverse gemeenschap gevierd. ♥ ♥ ♥

 • Logo of Juridisch Netwerk

  Juridisch Netwerk

  Het Juridische Netwerk is een neutrale, onpartijdige groep experts op verschillende gebieden die zich bezighouden met uitdagingen op het gebied van Vrije Software. Op dit moment zijn er honderden deelnemers uit verschillende jurisdicties, met verschillende academische achtergronden en affiliaties betrokken bij het Juridische Netwerk. De gesprekken op het Juridische Netwerk zijn bedoeld om dynamisch, tot nadenken stemmend en actueel met de meest recente ontwikkelingen te zijn. Sinds 2007 hebben we jaarlijks in een informele en vertrouwelijke sfeer een Juridische en Licentieswerkgroep (LLW) georganiseerd die 's werelds meest vooraanstaande ontmoeting van advocaten, technologen en ideeënleiders op het gebied van juridische en licentie-onderwerpen rond Vrije Software is geworden.

 • Logo of Verordening Digitale Markten

  Verordening Digitale Markten

  Apparaatneutraliteit is het beleidsconcept om het monopolie op apparaten te reguleren en de eindgebruiker opnieuw controle te geven over eigen digitale apparatuur. De Verordening Digitale Markten (DMA) regelt de economische activiteit van grote digitale platforms en introduceert apparaatneutraliteit in de EU-wetgeving, waardoor de toegang tot Vrije Software op apparaten wordt bevorderd.

 • Logo of EU Radioblokkeringsrichtlijn

  EU Radioblokkeringsrichtlijn

  Een EU-richtlijn zou het onmogelijk kunnen maken om een aangepast stuk software te installeren op de meeste radio-apparaten zoals WiFi-routers, smartphones en ingebouwde apparaten. Deze vereist van hardwarefabrikanten om een barrière te implementeren die gebruikers niet in staat stellen om welke software dan ook die niet door hen is gecertificeerd te installeren. We werken er aan om de verwachte negatieve gevolgen voor gebruikersrechten, Vrije Software, veiligheid, eerlijke concurrentie, het milieu en gemeenschapsinitiatieven zonder winstoogmerk.

 • Logo of Licentievragen

  Licentievragen

  FSFE's e-maillijst over licentievragen is onze groep vrijwilligers die zijn toegewijd aan het bieden van help bij vragen over Vrije Softwarelicenties en de naleving ervan. Als u advies nodig heeft over welke Vrije Softwarelicentie u zou moeten gebruiken of meer wil weten over welke rechten u heeft over een stuk Vrije Software dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Logo of Reports about conferences, events, and booths

  Reports about conferences, events, and booths

  The Free Software Foundation Europe (FSFE) regularly participates in various conferences across Europe. These events feature talks and workshops aimed at discussing the diverse activities conducted by the FSFE. Here, you will find a compilation of the latest reports from these engaging events.

 • Logo of Het ZOOOM initiatief

  Het ZOOOM initiatief

  De FSFE werkt samen met negen Europese organisaties om het belang van Vrije Software, Open Data en Open Hardware te promoten en bekend te maken bij de academische wereld, het bedrijfsleven, de industrie en organisaties die innovatie ondersteunen. Als een belangrijk onderdeel van ons werk met het ZOOOM-initiatief promoten we de REUSE-specificatie als een belangrijk element voor de naleving van licenties.

 • Logo of Software Freedom Podcast

  Software Freedom Podcast

  Leer met onze Software Freedom Podcast meer over Vrije Software en de mensen die voor softwarevrijheid werken! Stem af op onze afleveringen en raak geïnspireerd door de opmerkelijke personen in de Vrije Software-gemeenschap. Iedere aflevering neemt u mee naar een opwindend avontuur, ontdekken we een uniek onderwerp met betrekking tot softwarevrijheid.

 • Logo of Next Generation Internet

  Next Generation Internet

  De FSFE neemt als partner deel aan NGI, een coalitie van verschillende Europese organisaties zonder winstoogmerk. Gefinancierd door de Europese Commissie biedt NGI beurzen aan individuele onderzoekers, ontwikkelaars en teams die willen verken aan nieuwe ideeën en technologieën die bijdragen aan de creatie van het Next Generation Internet. De FSFE biedt juridische steun voor projecten die openheid, inclusiviteit, transparantie, privacy, samenwerking en databescherming verbeteren.