Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Activiteiten

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pijlers van ons werk, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op tientallen conferenties per jaar, ondersteunen en beheren een uitstekende gemeenschap en voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook basis educatieve hulpbronnen over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.

 • Logo of Publiek Geld? Publieke Code!

  Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Logo of REUSE Software

  REUSE Software

  De FSFE voert een project uit om het toevoegen van licenties voor mensen en machines gemakkelijker te maken. Het lost een fundamenteel probleem op van Vrije Softwarelicenties: onder welke licentie valt welk bestand en van wie is het auteursrecht? REUSE biedt gemakkelijke aanbevelingen in drie stappen die gebruikers, ontwikkelaars en juridische professionals helpen.

 • Logo of Routervrijheid

  Routervrijheid

  In onze samenleving is het vanzelfsprekend dat we in staat zouden moeten zijn om technische apparaten voor thuis in vrijheid te kiezen. Maar sommige internetdienstverleners in Europa schenden dit principe door aan hun klanten op te leggen welk apparaat ze moeten gebruiken om met het internet te verbinden of door de eigenaren van alternatieve apparaten te discrimineren. De FSFE en vele andere organisaties, projecten en individuen zijn sterk tegen deze ondermijning van de basis van onze keuzevrijheid. Routervrijheid is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

 • Logo of Book "Ada & Zangemann"

  Book "Ada & Zangemann"

  The illustrated book "Ada & Zangemann - a tale of software skateboards, and raspberry ice cream" by the FSFE, tells the story of the famous inventor Zangemann and the girl Ada, a curious tinkerer. Ada begins to experiment with hardware and software, and in the process realises how crucial it is for her and others to control technology.

 • Logo of Upcycling Android

  Upcycling Android

  Keep using your phone with Free Software. Upcycling Android explains the issue of software obsolescence in the Android world and helps people flashing their phones with Free Software operating systems.

 • Logo of Youth Hacking 4 Freedom

  Youth Hacking 4 Freedom

  Young people compete in Youth Hacking 4 Freedom by creating programs of their choice licensed as Free Software. The winners receive an award in a ceremony. Youth Hacking for Freedom inspires people to learn programming and to collaborate.

 • Logo of 20 Years FSFE

  20 Years FSFE

  In 2021, the Free Software Foundation Europe turns 20. Throughout this time we have empowered users to use, study, share, and improve software. In 20 Years FSFE, we thank everyone who helped us along the way. Here you will find interviews discussing the FSFE progress as well as technological issues. You are welcome to celebrate with us!

 • Logo of Bevrijd uw Android

  Bevrijd uw Android

  Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat met name door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste apps in de ingebouwde winkel geen Vrije Software. Deze activiteit helpt u bij het herwinnen van de controle over uw Android-apparaat en uw data. We verzamelen informatie over het zo vrij mogelijk draaien van een Android-systeem en proberen de inspanningen op dit gebied te coördineren.

 • Logo of I Love Free Software

  I Love Free Software

  We onderschatten vaak de kracht van een eenvoudig bedankje. Bijdragers aan Vrije Software doen belangrijk werk voor onze samenleving en verdienen aandacht. De "I love Free Software Day" op 14 februari (ook bekend als Valentijnsdag) is voor u de perfecte mogelijkheid om uiting te geven aan uw speciale dankbaarheid. Sinds 2010 hebben we dit fantastische jaarlijkse evenement samen met een steeds verder groeiende diverse gemeenschap gevierd.

 • Logo of Juridisch Netwerk

  Juridisch Netwerk

  Het Juridische Netwerk is een neutrale, onpartijdige groep experts op verschillende gebieden die zich bezighouden met uitdagingen op het gebied van Vrije Software. Op dit moment zijn er honderden deelnemers uit verschillende jurisdicties, met verschillende academische achtergronden en affiliaties betrokken bij het Juridische Netwerk. De gesprekken op het Juridische Netwerk zijn bedoeld om dynamisch, tot nadenken stemmend en actueel met de meest recente ontwikkelingen te zijn. Sinds 2007 hebben we jaarlijks in een informele en vertrouwelijke sfeer een Juridische en Licentieswerkgroep (LLW) georganiseerd die 's werelds meest vooraanstaande ontmoeting van advocaten, technologen en ideeënleiders op het gebied van juridische en licentie-onderwerpen rond Vrije Software is geworden.

 • Logo of EU Radioblokkeringsrichtlijn

  EU Radioblokkeringsrichtlijn

  Een EU-richtlijn zou het onmogelijk kunnen maken om een aangepast stuk software te installeren op de meeste radio-apparaten zoals WiFi-routers, smartphones en ingebouwde apparaten. Deze vereist van hardwarefabrikanten om een barrière te implementeren die gebruikers niet in staat stellen om welke software dan ook die niet door hen is gecertificeerd te installeren. We werken er aan om de verwachte negatieve gevolgen voor gebruikersrechten, Vrije Software, veiligheid, eerlijke concurrentie, het milieu en gemeenschapsinitiatieven zonder winstoogmerk.

 • Logo of Licentievragen

  Licentievragen

  FSFE's e-maillijst over licentievragen is onze groep vrijwilligers die zijn toegewijd aan het bieden van help bij vragen over Vrije Softwarelicenties en de naleving ervan. Als u advies nodig heeft over welke Vrije Softwarelicentie u zou moeten gebruiken of meer wil weten over welke rechten u heeft over een stuk Vrije Software dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Logo of Verkiezingsactiviteiten

  Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

 • Logo of Learn like a pro

  Learn like a pro

  An initiative aiming to bring Free Software in Education. Goal of the campaign is to increase the digital sovereignty and competence of the students, but also of the teachers. Created by the local group Zurich, Lernen wie die profis ("learning like the professionals"), has been awarded the DINAcon Award. The activity is in German.

 • Logo of Next Generation Internet

  Next Generation Internet

  De FSFE neemt als partner deel aan NGI, een coalitie van verschillende Europese organisaties zonder winstoogmerk. Gefinancierd door de Europese Commissie biedt NGI beurzen aan individuele onderzoekers, ontwikkelaars en teams die willen verken aan nieuwe ideeën en technologieën die bijdragen aan de creatie van het Next Generation Internet. De FSFE biedt juridische steun voor projecten die openheid, inclusiviteit, transparantie, privacy, samenwerking en databescherming verbeteren.