SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Activiteiten ter beïnvloeding van beleid

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pijlers van ons werk, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op tientallen conferenties per jaar, ondersteunen en beheren een uitstekende gemeenschap en voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook basis educatieve hulpbronnen over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.

We hebben politieke verandering nodig om Vrije Software te versterken. Lees meer over hoe we dit bereiken.

 • Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Apparaatneutraliteit

  Hoewel digitale apparaten vandaag de dag alomtegenwoordig zijn, neemt het aantal apparaten waarop gebruikers geen Vrije Software kunnen draaien, exponentieel toe. Het gevolg is een toenemend verlies van controle van gebruikers over de technologie. Apparaatneutraliteit heeft als doel eindgebruikers in staat te stellen de poortwachters te omzeilen en zo op een niet-discriminerende manier op hun apparaten gebruik te kunnen maken van Vrije Software.

 • Verordening Digitale Markten

  Apparaatneutraliteit is het beleidsconcept om het monopolie op apparaten te reguleren en de eindgebruiker opnieuw controle te geven over eigen digitale apparatuur. De Verordening Digitale Markten (DMA) regelt de economische activiteit van grote digitale platforms en introduceert apparaatneutraliteit in de EU-wetgeving, waardoor de toegang tot Vrije Software op apparaten wordt bevorderd.

 • Routervrijheid

  In onze samenleving is het vanzelfsprekend dat we in staat zouden moeten zijn om technische apparaten voor thuis in vrijheid te kiezen. Maar sommige internetdienstverleners in Europa schenden dit principe door aan hun klanten op te leggen welk apparaat ze moeten gebruiken om met het internet te verbinden of door de eigenaren van alternatieve apparaten te discrimineren. De FSFE en vele andere organisaties, projecten en individuen zijn sterk tegen deze ondermijning van de basis van onze keuzevrijheid. Routervrijheid is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

Meer beleidsactiviteiten

 • EU Radioblokkeringsrichtlijn

  Een EU-richtlijn zou het onmogelijk kunnen maken om een aangepast stuk software te installeren op de meeste radio-apparaten zoals WiFi-routers, smartphones en ingebouwde apparaten. Deze vereist van hardwarefabrikanten om een barrière te implementeren die gebruikers niet in staat stellen om welke software dan ook die niet door hen is gecertificeerd te installeren. We werken er aan om de verwachte negatieve gevolgen voor gebruikersrechten, Vrije Software, veiligheid, eerlijke concurrentie, het milieu en gemeenschapsinitiatieven zonder winstoogmerk.

 • Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

 • PDF-lezersBeëindigd

  Met de PDF-lezers-campagne lichten we de overheidsorganisaties uit die reclame maken voor propriëtaire PDF-lezers en maken we duidelijk hoe vaak deze advertenties voor onvrije software zijn. Met hulp van activisten uit heel Europa nemen we contact op met deze organisaties en leggen we aan hen uit hoe ze hun websites kunnen verbeteren zodat zij onze vrijheid kunnen respecteren. Op pdfreaders.org presenteren we Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.

 • Microsoft vs. EU Antitrust CaseBeëindigd

  In 2001 the European Union started investigating Microsoft's dominant position in the market for desktop operating systems. The FSFE represented the interests of Free Software developer as a public interest organisation who cannot be bought off. Thanks to the excellent work by all involved parties, the case was won in all rulings up to the European Court of Justice in 2012.

 • Onderwijs in Nederland vrijmakenBeëindigd

  We willen alle burgers vrije toegang geven tot onderwijs en alle andere publieke instellingen, zowel online als offline. We willen dit bereiken door aan te dringen op een verplicht gebruik van Open Standaarden en gegarandeerde platformonafhankelijke toegang tot alle materialen die nodig zijn in het publieke onderwijssysteem. Hierdoor kunnen leerlingen en ouders Vrije Software gebruiken, waardoor ze hun potentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen benutten, zonder afhankelijk te zijn van een bedrijf. Deze activiteit was specifiek gericht op de Nederlandse onderwijssector.

 • Internet Governance Forum (IGF)Beëindigd

  Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties, opgericht als gevolg van besluiten van de VN World Summit on the Information Society (WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen gevaar vormen voor digitale vrijheid in het algemeen en Vrije Software in het bijzonder.

 • MS-OOXMLBeëindigd

  Since the beginning of the standardisation process for Microsoft's Office Open XML - OOXML (hereafter MS-OOXML), the FSFE has raised serious doubts about whether MS-OOXML can be considered open. FSFE was the first to raise the issue in the community, led the movement against the standardisation of MS-OOXML, and has been closely following developments over the years.

 • IPRED2Beëindigd

  De Europese Commissie heeft een tweede richtlijn voor het afdwingen van "intellectuele eigendomsrechten" voorgesteld. Het richt zich op het criminaliseren van alle "bewuste inbreuken op commerciële schaal" en om rechthebbenden in staat te stellen om onderzoeken in te stellen. De FSFE heeft EU-instellingen duidelijk gemaakt hoe zulke wetten misbruik van het juridische systeem aanmoedigen en onaangename effecten hebben voor legale activiteiten.

 • Wereldorganisatie voor Intellectueel EigendomBeëindigd

  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) is een van de zestien gespecialiseerde agentschappen in het systeem van organisaties van de Verenigde Staten. Haar rol is het beheren van de 23 internationale verdragen die te maken hebben met verschillende aspecten van beperkte monopolies op kennis. Als observant bij WIPO en samen met een wereldwijde coalitie van andere spelers met vergelijkbare doelen werkt FSFE aan het hervormen naar een "Wereldorganisatie voor Intellectuele Rijkdom."

 • World Summit on the Information Society (WSIS)Beëindigd

  The World Summit on the Information Society (WSIS) is een VN conferentie, georganiseerd door de ITU, om belangrijke principes voor de informatie- en kennismaatschappij vast te leggen. De FSFE neemt, samen met verschillende andere burgerorganisaties, deel aan deze conferentie om er voor te zorgen dat de principes van het digitale tijdperk niet alleen door de media-industrie en regeringen wordt bepaald en ook om te voorkomen dat de mensenrechten beperkt gaan worden door technische afspraken.

 • Classification of Free Software as a World Cultural HeritageBeëindigd

  The goal was to have Free Software classified by UNESCO as an Intangible World Heritage and registered in the World Memory Register (another UNESCO project). The Free Software community and UNESCO share the same values of freedom, equality and fraternity. Such recognition would be a great boost for Free Software.

 • EUCD - Copyright extensions that harmBeëindigd

  The European Copyright Directive (EUCD) was the European equivalent of the US Digital Millennium Copyright Act (DMCA). These laws lead to the creation of monopolies and cartels, and pose serious obstacles to freedom of speech and the press by providing means for digital censorship. The FSFE has been actively involved in opposing such harmful legislation.