Activiteiten voor het bepleiten van beleid

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip en steun voor Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn concrete acties die we nemen op het gebied van publieke bewustmaking, pleiten voor beleid en juridische steun.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE iedere dag gewerkt aan het bevorderen van Vrije Software in Europa en daarbuiten. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pilaren van ons werk, richten we onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen al vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn-ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit continu engagement en achtergrondwerk. We zijn jaarlijks aanwezig op tientallen conferenties steunen en beheren een uitstekende gemeenschap en bieden haar nuttige hulpmiddelen. Verder zijn we een prominent contactpunt voor alle vragen en inlichtingen rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten.

We hebben politieke verandering nodig om Vrije Software te versterken. Leer meer over hoe we dit bereiken.

 • Logo of Publiek Geld? Publieke Code!

  Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Logo of Routervrijheid

  Routervrijheid

  In onze samenleving is het vanzelfsprekend dat we in staat zouden moeten zijn om technische apparaten voor thuis in vrijheid te kiezen. Maar sommige internetdienstverleners in Europa schenden dit principe door aan hun klanten op te leggen welk apparaat ze moeten gebruiken om met het internet te verbinden of door de eigenaren van alternatieve apparaten te discrimineren. De FSFE en vele andere organisaties, projecten en individuen zijn sterk tegen deze ondermijning van de basis van onze keuzevrijheid. Routervrijheid is niet alleen een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

 • Logo of EU Radioblokkeringsrichtlijn

  EU Radioblokkeringsrichtlijn

  Een EU-richtlijn zou het onmogelijk kunnen maken om een aangepast stuk software te installeren op de meeste radio-apparaten zoals WiFi-routers, smartphones en ingebouwde apparaten. Deze vereist van hardwarefabrikanten om een barrière te implementeren die gebruikers niet in staat stellen om welke software dan ook die niet door hen is gecertificeerd te installeren. We werken er aan om de verwachte negatieve gevolgen voor gebruikersrechten, Vrije Software, veiligheid, eerlijke concurrentie, het milieu en gemeenschapsinitiatieven zonder winstoogmerk.

 • Logo of Verkiezingsactiviteiten

  Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

Meer beleidsactiviteiten

 • Software Patents in Europe

  We are working towards a world where software does what software users want it to do. For this, software users must be able to participate in the development and distribution of the software. Software patents block this goal by adding legal and financial risks to software development and distribution and by giving the patent holders legal power to completely prohibit software developers from using the patented ideas.

 • PDF-lezers

  Met de PDF-lezers-campagne lichten we de overheidsorganisaties uit die reclame maken voor propriëtaire PDF-lezers en maken we duidelijk hoe vaak deze advertenties voor onvrije software zijn. Met hulp van activisten uit heel Europa nemen we contact op met deze organisaties en leggen we aan hen uit hoe ze hun websites kunnen verbeteren zodat zij onze vrijheid kunnen respecteren. Op pdfreaders.org presenteren we Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.

 • Microsoft vs. EU Antitrust CaseFinished

  In 2001 the European Union started investigating Microsoft's dominant position in the market for desktop operating systems. The FSFE played two key roles in this case. First, we represented the interests of Free Software developers. Second, we are a public interest organisation who cannot be bought off. Thanks to the excellent work by all involved parties, the case has been won in all rulings up to the European Court of Justice in 2012.

 • Unlock Education in the NetherlandsFinished

  We want to enable all citizens to have free access to education and all other public institutions, both online and offline. We wish to achieve this by pushing for a mandatory use of Open Standards and guaranteed platform-independent access to all materials required in the public educational system. This allows students and parents to use Free Software, enabling them to tap into their potential for personal growth and development, without being made dependent of a company. This activity was specifically aimed at the Dutch education sector.

 • 7th EC Framework Programme (FP7)Finished

  The European Commission funds research and development through official framework programmes (FP for short). From 2007 these framework programmes have been used to select projects for support until 2013. The FSFE played a central role in supported projects related to Free Software.

 • Internet Governance Forum (IGF)Finished

  Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties, opgericht tengevolge van besluiten van de VN World Summit on the Information Society (WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen gevaar vormen voor de digitale vrijheid in het algemeen en de Vrije Software in het bijzonder.

 • MS-OOXMLFinished

  Since the very beginning of the standardisation process for Microsoft's Office Open XML - OOXML (hereinafter MS-OOXML), the FSFE has expressed serious doubts about whether MS-OOXML could be considered as open, if even, as a standard at all. The FSFE first raised the issue in the community and led the movement against the standardisation of MS-OOXML, following closely over the years the relevant developments.

 • IPRED2Finished

  De Europese Commissie heeft een tweede richtlijn voor het afdwingen van "intellectuele eigendomsrechten" voorgesteld. Het richt zich op het criminaliseren van alle "bewuste inbreuken op commerciële schaal" en om rechthebbenden in staat te stellen om onderzoeken in te stellen. De FSFE heeft EU-instellingen duidelijk gemaakt hoe zulke wetten misbruik van het juridische systeem aanmoedigen en onaangename effecten hebben voor legale activiteiten.

 • Wereldorganisatie voor Intellectueel EigendomFinished

  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) is een van de zestien gespecialiseerde agentschappen in het systeem van organisaties van de Verenigde Staten. Haar rol is het beheren van de 23 internationale verdragen die te maken hebben met verschillende aspecten van beperkte monopolies op kennis. Als observant bij WIPO en samen met een wereldwijde coalitie van andere spelers met vergelijkbare doelen werkt FSFE aan het hervormen naar een "Wereldorganisatie voor Intellectuele Rijkdom."

 • World Summit on the Information Society (WSIS)Finished

  The World Summit on the Information Society (WSIS) is een VN conferentie, georganiseerd door de ITU, om belangrijke principes voor de informatie- en kennismaatschappij vast te leggen. De FSFE neemt, samen met verschillende andere burgerorganisaties, deel aan deze conferentie om er voor te zorgen dat de principes van het digitale tijdperk niet alleen door de media-industrie en regeringen wordt bepaald en ook om te voorkomen dat de mensenrechten beperkt gaan worden door technische afspraken.

 • 6th EC Framework Programme (FP6)Finished

  Founding of research&development by the European Commission is usually done within the "framework programmes" (FPs). These last for four years and FP6 has started officially on December 17th, 2002. The FSFE seeked to help with Free Software related activities in FP6.

 • Classification of Free Software as a World Cultural HeritageFinished

  The objectives were to have Free Software classified as an intangible world cultural heritage by the UNESCO, and registered in the World Memory Register (another UNESCO project). The Free Software community and the UNESCO share the same freedom, equality and fraternity values. Such a recognition would be a great promotion of Free Software.

 • EUCD - Copyright extensions that harmFinished

  The European Copyright Directive (EUCD) was the European equivalent of the U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA). These laws not only lead to the creation of monopolies and cartels, they also provide serious impediments to the Freedoms of speech and press, as they provide means for digital censorship. The FSFE was actively involved in the resistance against such harmful legislation.