We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Campagnes

Het Nederlandse onderwijssysteem openstellen

We willen alle burgers in staat stellen om vrije toegang te hebben tot onderwijs en alle andere publieke instituten, zowel online als offline. We willen dit bereiken door op te komen voor een verplicht gebruik van open standaarden en gegarandeerde platform-onafhankelijke toegang tot alle materialen die vereist zijn in het publieke onderwijssysteem. Dit stelt studenten en ouders in staat om Vrije Software te gebruiken en om hun potentieel voor persoonlijke groei en ontwikkeling aan te boren, zonder afhankelijk gemaakt te worden van één bedrijf.

Wat willen we bereiken?

In Nederland zijn studenten dankzij het gebruik van propriëtaire software jarenlang uitgesloten van schoolcomputers, leermaterialen en vereiste data. Ze worden gedwongen om propriëtaire software aan te schaffen voor het uitvoeren van de meest eenvoudige taken, zoals het inleveren van hun opdrachten, het ontvangen van doelen, het samenwerken aan projecten en het slagen voor examens. Veel scholen en vooral universiteiten stellen studenten zonder enige duidelijke reden verplicht om computers met onvrije besturingssystemen te gebruiken of zelfs te bezitten. Verder zou deze situatie nog veel erger kunnen worden vanwege de opkomst van 'laptopscholen' en 'tabletscholen'. Dit zal in combinatie met de onderwijsplicht, waarvan de minimumleeftijd mogelijk verhoogd zal worden naar 21 jaar, het niet alleen moeilijk maken om Vrije Software te gebruiken in het onderwijssysteem, maar het zelfs illegaal maken om geen propriëtaire software te gebruiken.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

Contact

Kevin Keijzer

nledu@lists.fsfe.org

Hashtag #nledu