Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Deze pagina is nog niet vertaald. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

JavaScript licences for fsfe.org

All Javascript code used in this website is Free Software. The table below displays script files, their sources and licences, where it is not available in the script files themselves.

This site is compatible with the GNU LibreJS project.

Script License Source
scripts/modernizr.custom.65251.js Expat BSD Modernizr 2.7.1
scripts/bootstrap-3.0.3.custom.js Apache-2.0 Bootstrap 3.0.3
search/index.js Expat GPLv3 or later
scripts/jquery-3.5.1.min.js Expat jQuery 3.5.1
scripts/filter-teams.js GPLv3 or later Filter Teams
scripts/lunr-2.3.9.min.js Expat lunr-2.3.9.min.js

Whom to contact

If you find any broken links, please contact us.