Publieke bewustmakingsactiviteiten

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip en steun voor Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn concrete acties die we nemen op het gebied van publieke bewustmaking, pleiten voor beleid en juridische steun.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE iedere dag gewerkt aan het bevorderen van Vrije Software in Europa en daarbuiten. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pilaren van ons werk, richten we onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen al vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn-ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit continu engagement en achtergrondwerk. We zijn jaarlijks aanwezig op tientallen conferenties steunen en beheren een uitstekende gemeenschap en bieden haar nuttige hulpmiddelen. Verder zijn we een prominent contactpunt voor alle vragen en inlichtingen rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten.

Lees meer over waarom publieke bewustmaking een cruciaal element is van het werk van de FSFE en onze algemene aanpak op dat gebied.

 • Logo of Publiek Geld? Publieke Code!

  Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Logo of Bevrijd uw Android

  Bevrijd uw Android

  Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat met name door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste apps in de ingebouwde winkel geen Vrije Software. Deze activiteit helpt u bij het herwinnen van de controle over uw Android-apparaat en uw data. We verzamelen informatie over het zo vrij mogelijk draaien van een Android-systeem en proberen de inspanningen op dit gebied te coördineren.

 • Logo of I Love Free Software

  I Love Free Software

  We onderschatten vaak de kracht van een eenvoudig bedankje. Bijdragers aan Vrije Software doen belangrijk werk voor onze samenleving en verdienen aandacht. De "I love Free Software Day" op 14 februari (ook bekend als Valentijnsdag) is voor u de perfecte mogelijkheid om uiting te geven aan uw speciale dankbaarheid. Sinds 2010 hebben we dit fantastische jaarlijkse evenement samen met een steeds verder groeiende diverse gemeenschap gevierd.

 • Logo of Verkiezingsactiviteiten

  Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

Meer bewustmakingsactiviteiten

 • PDF-lezers

  Met de PDF-lezers-campagne lichten we de overheidsorganisaties uit die reclame maken voor propriëtaire PDF-lezers en maken we duidelijk hoe vaak deze advertenties voor onvrije software zijn. Met hulp van activisten uit heel Europa nemen we contact op met deze organisaties en leggen we aan hen uit hoe ze hun websites kunnen verbeteren zodat zij onze vrijheid kunnen respecteren. Op pdfreaders.org presenteren we Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.

 • DRM.info

  DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers, waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.

 • FOSS4SMEsFinished

  FOSS4SMEs was een twee jaren durend Erasmus+-samenwerkingsproject. De FSFE werkte samen met vijf andere organisaties met andere geografische en werk-achtergronden om de kennis van Vrije Software te verspreiden en uit te breiden. Om dit doel te bereiken ontwikkelde het project vrije online educatieve hulpbronnen voor managers en stafleden van kleine en middelgrote bedrijven ('SME's').

 • 15 Years AnniversaryFinished

  Since its foundation in 2001 we have achieved many things. The FSFE has been instrumental in a successful antitrust-case, maintained software patents unenforceable in Europe, avoiding a veritable apocalypse for small and medium-sized tech companies, and set ground-breaking legal precedents for the whole of the EU. It's time to celebrate the last 15 years!

 • STACSFinished

  Het STACS-project (Science, technology and civil society) wil een brug slaan tussen de burgermaatschappij en onderzoekers om zo de sociale relevantie van het onderzoekswerk te vergroten. Men wil dit bereiken door zowel de onderzoekers als de burgers hiervoor op te leiden, en door projecten te zoeken waaraan men in de toekomst kan samenwerken.

 • SELFFinished

  Het SELF-project (Science, Education and Learning in Freedom) wil een verzamelplaats creëren voor educatief materiaal over Vrije Software en Open Standaarden. Ze proberen dit te verwezenlijken door een platform aan te bieden waar men kan samenwerken aan het ontwikkelen van educatief materiaal, en door zelf actief te helpen bij de ontwikkeling van educatief materiaal dat vandaag nog niet beschikbaar is.

 • Brave GNU WorldFinished

  The Brave GNU World was a monthly column issued from 1999 to 2004 that addressed technical and non-technical readers alike. Its aim was to provide insights into current projects and developments based upon the philosophy of Free Software. The Brave GNU World was translated into nine languages, possibly making it the farthest-spread monthly column worldwide.

 • GNU Business NetworkFinished

  The GNU Business Network had the vision to network all companies, developers and users in and around Free Software in a way that the potential synergies are encouraged and informed decisions become possible.

 • TUX&GNU@school columnFinished

  The TUX&GNU@school column was a regular column about Free Software in education written by by Mario Fux. It informed about educational Free Software, useful web sites on the topic and other interesting topics for teachers, students and all software freedom advocates.

 • We speak about Free SoftwareFinished

  Free Software is often referred to as "Open Source". But we are convinced that Free Software is the better term: easier to understand, harder to abuse, well-defined, providing additional value, and offering freedom. We connected companies, organisations and even co-founders of the Open Source movement that prefer to use the term Free Software.