SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Publieke bewustmakingsactiviteiten

Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.

Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de drie pijlers van ons werk, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.

Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op tientallen conferenties per jaar, ondersteunen en beheren een uitstekende gemeenschap en voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook basis educatieve hulpbronnen over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.

Lees meer over waarom publieke bewustmaking een cruciaal element is van het werk van de FSFE en onze algemene aanpak op dat gebied.

 • Publiek Geld? Publieke Code!

  Waarom wordt software die gemaakt is met belastinggeld niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Source Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code betaald door het volk zou beschikbaar moeten zijn voor het volk!

 • Boek "Ada & Zangemann"

  Het geïllustreerde boek "Ada & Zangemann - een verhaal over software, skateboards en frambozenijs" van de FSFE vertelt het verhaal van de beroemde uitvinder Zangemann en het meisje Ada, een nieuwsgierige knutselaar. Ada begint te experimenteren met hardware en software en tijdens dat proces beseft ze hoe cruciaal het voor haar en anderen is om technologie te controleren.

 • Bevrijd uw Android

  Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat met name door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de drivers voor de meeste apparaten en de meeste apps in de ingebouwde winkel geen Vrije Software. Deze activiteit helpt u bij het herwinnen van de controle over uw Android-apparaat en uw data. We verzamelen informatie over het zo vrij mogelijk draaien van een Android-systeem en proberen de inspanningen op dit gebied te coördineren.

 • Jeugd Hackt voor Vrijheid

  Jongeren nemen deel aan Jeugd Hackt voor Vrijheid ("Youth Hacking 4 Freedom") door het maken van programma's van hun keuze met Vrije Softwarelicentie. De winnaars ontvangen een prijs tijdens een ceremonie. Jeugd Hackt voor Vrijheid inspireert mensen om te leren programmeren en samen te werken.

Meer bewustmakingsactiviteiten

 • Android OpwaarderenBeëindigd

  Blijf uw telefoon gebruiken met Vrije Software. Android Opwaarderen legt het probleem van softwareveroudering in de Android-wereld uit en helpt mensen hun telefoons te flitsen met Vrije Software-besturingssystemen.

 • 20 Years FSFEBeëindigd

  In 2021, the Free Software Foundation Europe turns 20. Throughout this time we have empowered users to use, study, share, and improve software. In 20 Years FSFE, we thank everyone who helped us along the way. Here you will find interviews discussing the FSFE progress as well as technological issues. You are welcome to celebrate with us!

 • Verkiezingsactiviteiten

  Wat is een betere tijd om aan politici naar hun standpunten over Vrije Software en Open Standaarden te vragen dan voor een verkiezing? We geloven dat we van deze onderwerpen in alle verkiezingen verkiezingsonderwerpen kunnen en zouden moeten maken, ze nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van het verkiezingssysteem en cultuur zijn er verschillende strategieën en gereedschappen die we gebruiken: Vraag het uw Kandidaten, het Digital-O-Mat online gereedschap, het Freedomvote online platform en de "Laten we het beloven"-beloften.

 • Leren zoals de professionelen

  Een initiatief om Vrije Software in het onderwijs te brengen. Doel van de campagne is het verhogen van de digitale soevereiniteit en competentie van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten. Opgericht door de lokale groep Zürich, is Leren zoals de professionelen bekroond met de DINAcon Award. De activiteit is in het Duits.

 • PDF-lezersBeëindigd

  Met de PDF-lezers-campagne lichten we de overheidsorganisaties uit die reclame maken voor propriëtaire PDF-lezers en maken we duidelijk hoe vaak deze advertenties voor onvrije software zijn. Met hulp van activisten uit heel Europa nemen we contact op met deze organisaties en leggen we aan hen uit hoe ze hun websites kunnen verbeteren zodat zij onze vrijheid kunnen respecteren. Op pdfreaders.org presenteren we Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.

 • DRM.info

  DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers, waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.

 • FOSS4SMEsBeëindigd

  FOSS4SMEs was een twee jaren durend Erasmus+-samenwerkingsproject. De FSFE werkte samen met vijf andere organisaties met andere geografische en werk-achtergronden om de kennis van Vrije Software te verspreiden en uit te breiden. Om dit doel te bereiken ontwikkelde het project vrije online educatieve hulpbronnen voor managers en stafleden van kleine en middelgrote bedrijven ('SME's').

 • SELFBeëindigd

  Het SELF-project (Wetenschap, Educatie en Leren in Vrijheid) had als doel om een pakketbron van educatief materiaal over Vrije Software en Open Standaarden te creëren. Ze verwezenlijkte dit door een platform te bieden voor het gezamenlijk ontwikkelen van educatieve materialen en deel te nemen aan de ontwikkeling van educatieve materialen die op dat moment ontbraken.

 • Brave GNU WorldBeëindigd

  The Brave GNU World was a monthly column published from 1999 to 2004, addressed at both technical and non-technical readers. Its aim was to provide an insight into current projects and developments based on the Free Software philosophy. The Brave GNU World was translated into 9 languages, making it probably the most widely distributed monthly column in the world.

 • GNU Business NetworkBeëindigd

  The GNU Business Network had the vision to network all companies, developers and users in and around Free Software in a way that the potential synergies are encouraged and informed decisions become possible.

 • TUX&GNU@school columnBeëindigd

  The TUX&GNU@school column was a regular column about Free Software in education written by by Mario Fux. It informed about educational Free Software, useful web sites on the topic and other interesting topics for teachers, students and all software freedom advocates.

 • We speak about Free SoftwareBeëindigd

  Free Software is often referred to as "Open Source". But we are convinced that Free Software is the better term: easier to understand, harder to abuse, well-defined, providing additional value, and offering freedom. We connected companies, organisations and even co-founders of the Open Source movement that prefer to use the term Free Software.