We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Dit project is succesvol afgerond. Deze pagina's worden hier bewaard voor archiefdoeleinden.

Onze werken

FSFE en de antitrustzaak tegen Microsoft

In de samenwerking met het Samba-team kreeg de FSFE als taak er zorg voor dragen dat Vrije Softwareontwikkelaars niet gehinderd zouden worden in het gebruiken van de informatie die gepubliceerd moest worden ten gevolgde van de antitrustzaak die de Europese Commissie voerde tegen Microsoft. Zie ook: Achtergrondinformatie.

De belangen van ontwikkelaars vertegenwoordigen

De FSFE heeft op dat gebied twee belangrijke taken vervuld. Ten eerste als vertegenwoordigers van de belangen van de Vrije Softwareontwikkelaars. Dankzij onze officiële positie in deze zaak hebben we de Europese Commissie kunnen overtuigen om alle vormen van vergoeding die niet compatibel zijn met Vrije Softwareontwikkeling te verwerpen. We hebben er ook voortdurend op gewezen dat de gepubliceerde technische informatie van goede kwaliteit moet zijn en dat de documentie Vrije Softwareontwikkelaars niet mag uitsluiten door het toepassen van eenzijdige manipulaties op de formaten of de standaarden.

Niet corrumpeerbaar

Ten tweede bleek de FSFE een organisatie van publiek belang die niet kon omgekocht worden. Toen de zaak begon zijn veel bedrijven komen getuigen over de overtredingen die Microsoft beging tegen de antitrustwetgeving. Eén voor één maakten deze bedrijven een overeenkomst met Microsoft en trokken zich terug uit de zaak. FSFE en SIIA zijn de enige organisaties die van het begin tot het einde voor deze zaak hebben gestreden. Later werden we nog bijgetreden door ECIS die fantastisch werk leverden. Maar vaak hadden we het gevoel heel eenzaam voor de Commissie te staan.

Interoperabiliteitsinformatie verkrijgen

De essentie van de zaak was dat de Europese Commissie van Microsoft zou eisen dat ze interoperabiliteitsinformatie beschikbaar maakten. Net zoals wij woordenboeken en grammaticaboeken nodig hebben om te communiceren tussen verschillende gewone talen, is soortgelijke informatie ook nodig voor niet-Microsoft software, zoals Samba dat werkt op GNU/Linux, om te communiceren en gebruik te maken van alle functionaliteiten van Microsoft's netwerk.

Vroeger moesten Samba-ontwikkelaars deze informatie proberen te achterhalen door het protocol te analyseren. De informatie die Microsoft had, werd niet geheim gehouden omdat ze waardevol was. De informatie was waardevol omdat ze geheim was.

De resultaten van het onderzoek werden in elke uitspraak bevestigd

Dankzij het onverzettelijk werk van Carlo Piana, Andrew Tridgell, Jeremy Allison, volker Lendecke, Georg Greve en nog verschillende andere mensen die optraden in naam van de FSFE en het Samba-team werden de onderzoeksresultaten door elke uitspraak bevestigd, vanaf de uitspraak bij de Europese Commissie in Brussel tot bij het Europees Hof in Luxemburg.

Interoperabele toepassingen zijn nu mogelijk

De informatie is nu gepubliceerd en wordt gebruikt door de ontwikkelaars van Samba en verschillende andere Vrije Softwareprojecten om de netwerkinteroperabiliteit van Vrije Softwaretoepassingen te verbeteren. Dit zal het overstappen naar Vrije Software voor velen vergemakkelijken. De uitspraken van het Hof vormen ook belangrijke precedenten over onaanvaardbare bedrijfspraktijken.

Meer informatie