SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

FSFE vraagt Microsoft om zijn interoperabiliteitsinformatie zonder beperkingen vrij te geven

De Europese Commissie gaf Microsoft een boete van 899 miljoen Euro voor anti-competitief gedrag door de toegang tot zijn interoperabiliteitsinformatie te beperken door middel van onredelijk hoge prijzen tot oktober 2007. Deze boete komt bovenop eerdere boetes van 497 miljoen Euro en 280 miljoen Euro die Europa reeds oplegde in hetzelfde onderzoek. Het totale bedrag van de boetes bedraagt reeds 1.676 miljoen Euro.

"Microsoft is het laatste bedrijf dat nog actief promotie maakt voor het gebruik van softwarepatenten om interoperabiliteit te beperken. Zo'n gedrag kan niet meer getolereerd worden in onze internetmaatschappij waar alle componenten, ongeacht hun oorsprong, naadloos moeten kunnen samenwerken", zegt Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe.

"Het idee dat interoperabiliteitsinformatie voor software beperkt kan worden door middel van softwarepatenten is gewoon onaanvaardbaar", vertelt Shane Coughlan, hoofd van FSFE's Freedom Task Force. "De commissie erkent nu dit probleem, zij begrijpen dat royalties op patenten de markt kunnen verstoren. Wij moeten er voor zorgen dat zo'n verstoring van de markt niet opnieuw voorkomt. Als Microsoft eerlijk wil handelen moeten ze alle interoperabiliteitsinformatie voor haar producten vrij van royalties verdelen."

"Microsoft misbruikt zijn monopolie om concurrentie en keuze te verhinderen", zegt Jonas Oberg, vice-voorzitter van de Free Software Foundation Europe. "De beslissing die de commissie gisteren nam helpt om de situatie wat recht te trekken, maar Microsoft plukt nog steeds de vruchten van zijn jarenlange misbruiken. Onze acties zijn nodig om de vrije Europese softwaremarkt te herstellen."

Achtergrond: Het persbericht van de Europese Commissie.

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.
Extra informatie: https://fsfe.org