We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

L'FSFE demana a Microsoft que distribueixi sense restriccions l'informacio per l'interopoerabilitat.

La Comissió Europea ha multat Microsoft amb 899 milions d'euros per pràctiques, anteriors a octubre del 2007, contra la competència consistents en restringir l'accés a la informació sobre interoperabilitat mitjançant el pagament d'imports no raonables. Aquesta multa, a més a més de les imposades anteriorment de 497 i 280 milions d'euros durant la mateixa investigació, suma una sanció total de 1676 milions d'euros.

"Microsoft és l'última companyia que promociona l'ús de les patents de programari per a restringir la interoperabilitat. Aquest comportament no té cabuda a la societat de la informació, on tots els components s'han de poder connectar de la mateixa forma, independentment del seu origen", comenta Georg Greve, president de la Free Software Foundation Europa.

"La idea de restringir la interoperabilitat del programari via les patents és simplement inacceptable", comenta en Shane Coughlan, cap de la Freedom Task Force de l'FSFE. "La Comissió està reconeixent el problema, entenent els pagaments excessius per patents com una distorsió del mercat. Ens hem d'assegurar que això no torna a passar. Si Microsoft vol actuar de bona fe, ha d'oferir l'informació per l'interoperabilitat gratuïtament."

"Microsoft ha abusat de la seva posició monopolística per evitar la lliure competència i la lliure elecció", explica Jonas Oberg, vicepresident de la Free Software Foundation Europa. "La decisió d'ahir de la Comissió és un pas per corregir-ho, tot i això Microsoft encara està recollint els beneficis del seu abús. Necessitem actuar per restaurar el mercat lliure en el programari europeu".

Context: Nota de premsa de la Comissió Europea.

Quant a la Free Software Foundation Europa:

La Free Software Foundation Europea (FSFE) és una organització sense ànim de lucre activa en diversos països Europeus i en activitats en tot el món. L'accés al programari determina qui pot participar en la societat digital. Per assegurar la participació igualitària en la societat de la informació, i la lliure competència, la Free Software Foundation Europa (FSFE) es dedica a la promoció del Programari Lliure, definit per les llibertats d'utilitzar, estudiar, modificar i copiar. Creada el 2001, les principals tasques de l'FSFE són assegurar el Programari Lliure políticament i legalment i proporcionar llibertat mitjançant el suport al desenvolupament del Programari Lliure.

Més informació: https://fsfe.org