Το FSFE καλεί τη Microsoft να ανακοινώσει πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα χωρίς περιορισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Microsoft πρόστιμο 899 εκατομμύρια Ευρώ για την εκτός πλαισίων του ανταγωνισμού συμπεριφορά της να περιορίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας μέσα από αδικαιολόγητες χρεώσεις δικαιωμάτων πριν από τον Οκτώβριο του 2007. Αυτό το πρόστιμο προστίθεται στα προηγούμενα των 497 εκατομμυρίων Ευρώ και των 280 εκατομμυρίων Ευρώ, τα οποία επιβλήθηκαν στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, αθροιζόμενα σε συνολική ποινή 1.676 εκατομμυρίων Ευρώ.

''Η Microsoft είναι η τελευταία εταιρία η οποία ενεργά προωθεί τη χρήση πατεντών λογισμικού για να περιορίσει τη διαλειτουργικότητα. Αυτό το είδος συμπεριφοράς δεν έχει θέση στην κοινωνία του Διαδικτύου όπου όλες οι συνιστώσες, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, θα πρέπει να συνδέονται χωρίς φραγμούς'', λέει ο Georg Greve, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού.

''Η ιδέα ότι οι πληροφορίες διαλειτουργικότητας για το λογισμικό είναι δυνατό να περιορίζονται μέσα από τις πατέντες λογισμικού είναι απλώς απαράδεκτη'', σχολιάζει ο Shane Coughlan, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας του FSFE. Η Επιτροπή τώρα αναγνωρίζει αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της κατανόησης ότι οι χρεώσεις για δικαιώματα πατεντών είναι δυνατό να στρεβλώσουν την αγορά. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τέτοια στρέβλωση δεν θα εμφανιστεί ξανά. Αν η Microsoft θέλει να δρα καλοπροαίρετα θα πρέπει να εκδώσει όλες τις πληροφορίες διαλειτουργικότητας για τα προϊόντα της χωρίς χρεώσεις δικαιωμάτων''.

'' Η Microsoft έχει καταχραστεί τη μονοπωλιακή της θέση για να εμποδίσει τον ανταγωνισμό και την επιλογή'', λέει ο Jonas Öberg, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. ''Η χθεσινή απόφαση της Επιτροπής είναι ένα διορθωτικό βήμα, αλλά η Microsoft ακόμη συλλέγει τα οφέλη της καταχρηστικής συμπεριφοράς της. Χρειάζεται να δράσουμε για να επαναφέρουμε την ελεύθερη αγορά στο Ευρωπαϊκό λογισμικό''.

Σχετικό: The European Commission press release.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού:

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά, η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι κεντρικά ζητήματα για το FSFE.

Περισσότερες πληροφορίες: https://fsfe.org