We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie over interoperabiliteit

De Europese commissie beschuldigde Microsoft in 2004 van het misbruiken van hun monopolie in de IT-markt en eiste dat ze alle informatie nodig voor een volledige interoperabiliteit ter beschikking zouden stellen van hun concurrenten. Microsoft tekende verzet aan tegen deze beslissing maar werd in september 2007 in het ongelijk gesteld door het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (GEA). Het GEA achtte Microsoft schuldig aan opzettelijke belemmering van de interoperabiliteit en bevestigde de verplichting voor Microsoft om de informatie aangaande hun protocollen bekend te maken.

Het Samba Team heeft besloten gebruik te maken van Microsofts verplichting ten gevolge van de Europese uitspraak. Door middel van de Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) hebben ze informatie gevraagd over netwerkinteroperabiliteit en de eenmalige toegangsprijs van 10.000 EUR betaald. Het Sambateam heeft nu volledige toegang tot de belangrijke specificaties.

Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe (FSFE), formuleerde het als volgt: "Eén rechtszaak is beëindigd en de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden. De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich vanaf nu zal moeten houden."

Jonas Öberg, FSFE's vice-voorzitter, vervolgt: "Andere winnaars zijn de gebruikers van productieve Workgrouptoepassingen: Samba zal nu volledige toegang hebben tot alle informatie die nodig is om volledig interoperabel te zijn met de hedendaagse en toekomstige Microsoft Workgroup Serverproducten. Alle gebruikers zullen hier voordeel uit halen, ook diegene die producten van Microsoft gebruiken, aangezien de grotere concurrentie waarschijnlijk druk zal zetten op de prijzen en Microsofts marges zal doen slinken."

"In de huidige omstandigheden, dankzij de verbeteringen die we hebben kunnen bewerkstelligen, is deze overeenkomst de best mogelijke oplossing. Het is geen oplossing voor al de bestaande problemen die wij hebben met Microsoft, het is alleen een gedeeltelijke oplossing voor een oneerlijke, illegale situatie. Het is geen vergelijk, we schikken ons naar de oplossing die werd opgelegd door de commissie en die werd bevestigd door het Gerecht van de Europese gemeenschappen. Nu is het tenminste volledig compatibel met Vrije Softwarelicentiëring", zegt Carlo Piana, juridisch raadsman van de FSFE.

Piana vervolgt: "We zijn er uiteindelijk in geslaagd een lijst te krijgen van alle patenten die volgens Microsoft van toepassing zijn op de specificaties. Het is eigenlijk ongelooflijk dat men ons nooit eerder verteld heeft over welke patenten het juist ging. Deze lijst moet ons helpen om de FUD tegen Samba te stoppen. We hopen dat het met andere Vrije Softwareprojecten dezelfde weg opgaat. Het is niet meer dan normaal: als je problemen hebt met iemand moet je maar vertellen wat die problemen juist zijn ofwel zwijg je."

"De Europese Commissie werd fel bekritiseerd voor haar overeenkomst met Microsoft, in het bijzonder omdat ze eventueel relevante patenten van Microsoft niet ongeldig verklaarden", en Jonas Öberg vervolgt: "Het systeem werkt niet en moet aangepast worden, maar het is niet aan de civiele administratie om bepaalde patenten geldig of ongeldig te verklaren. Over deze zaak moet een goed gedocumenteerde, doorzichtige en democratische discussie gevoerd worden."

Georg Greve voegt hier nog het volgende aan toe: "De Europese Commissie is verder gegaan dan om het even welke andere antitrustautoriteit ter wereld en ze was ook het meest succesvol. Ze verdienen onze dankbaarheid en ondersteuning omdat ze 80% van de weg hebben willen afleggen. We hadden natuurlijk gehoopt dat men tegelijkertijd de moed zou gehad hebben om ook de problemen voor interoperabiliteit aan te kaarten die veroorzaakt worden door softwarepatenten en die dus ook hun weerslag hebben op vrije concurrentie. Men had duidelijke vragen kunnen stellen aan de gepaste politieke instellingen om ook deze zaak aan te pakken."

"We mogen ook niet vergeten dat deze uitspraak maar over een stukje gaat van een heel domein waarin Microsoft eenzelfde gedrag vertoont. Er zijn nog lopende antitrustklachten zowel van het Europees Comité voor interoperabele systemen (ECIS) als van Opera voor verschillende schadelijke gedragingen in de office-, internet- en browsermarkt", en Greve vervolgt: "Als praktijken schadelijk zijn in een bepaalde markt, zijn ze dat waarschijnlijk ook in een andere markt. Dus als de Europese Commissie de positieve weg wil volgen die ze in 1998 zijn ingeslagen zullen ze ook deze klachten moeten onderzoeken."

"Het algemeen beeld is positief. Toen de FSFE in 2001 besliste om de Europese Commissie te ondersteunen in haar antitrustonderzoek tegen Microsoft, was het juist ons doel om deze informatie beschikbaar te maken voor Vrije Software. Dankzij de samenwerking met het Sambateam sinds 2003 zijn we daar ook in geslaagd."

Jonas Öberg besluit: "Softwarepatenten waren toen een probleem en zijn dat ook vandaag nog. We zullen daar een politieke oplossing voor moeten zoeken en de FSFE is vast van plan daar werk van te maken. Ik wil nu wel alle vrijwilligers en werknemers van de FSFE en Samba bedanken die meewerkten aan dit ongelooflijke succes voor Vrije Software terwijl anderen zich uit de zaak lieten wegkopen. Wij bedanken ook iedereen die ons al die jaren ondersteund hebben en dit succes dus mee mogelijk maakten."

De Free Software Foundation Europe:

De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale activiteiten. De toegang tot software bepaalt je deelname aan de digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te gebruikten, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije Software.

https://fsfe.org

Contact:

Georg Greve +41-76-5611866
Jonas Öberg +46-733-423962
Carlo Piana +39-347-8835209
Shane Coughlan +41-79-2633406
Ciaran O'Riordan +32-477-364419

U kan de FSFE centrale bereiken vanuit:

België: +32 2 747 03 57
Duitsland: +49 700 373 38 76 73
Zweden: +46 31 7802160
Zwitserland: +41 43 500 03 66
VK: +44 29 200 08 17 7