We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the den ursprungliga texten. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation

Den Europeiska Kommissionen fann år 2004 Microsoft skyldiga till att missbruka sin monopolsituation på marknaden och krävde att information för att kunna skapa samverkande datorsystem skulle göras tillgänglig till Microsofts konkurrenter. Microsoft överklagade beslutet som dock fastställdes i september 2007 av den Europeiska Domstolens första instans. Domstolen fann Microsoft skyldig till att medvetet försvåra samverkan mellan olika datorsystem och fastställde även åläggandet för Microsoft att dela med sig av den begärda informationen.

Samba-teamet har beslutat sig för att utnyttja Microsofts åläggande. Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) har begärt att få del av informationen och betalat en engångskostnad om 10,000 Euro för att ge Samba-teamet full tillgång till viktiga specifikationer.

"Ett fall är över, och samverkande datorsystem har vunnit. Den Europeiska Domstolen klargjorde att samverkansinformation inte ska hållas hemlig. Avtalet som slutits visar att Microsoft inte såg någon möjlighet att fortsätta med att försvåra samverkande datorsystem på det här området. Det här fastställer en praxis som alla kommer att mätas mot i framtiden," summerar Georg Greve, ordförande för Free Software Foundation Europe (FSFE).

Jonas Öberg, vice ordförande för FSFE, fortsätter: "Andra vinnare är alla som använder produkter för arbetsgrupper: Samba kommer att få full tillgång till den information som behövs för att nå full samverkan med dagens och morgondagens Microsoft Workgroup Server-produkter. Alla användare kommer att dra nytta av det här, även de som använder Microsofts produkter. En ökad konkurrens på marknaden kommer att pressa Microsofts priser och minska deras marginaler."

"I den nuvarande situationen är avtalet, tack vare de förbättringar vi lyckats få till stånd, den bästa möjliga lösningen. Det löser inte alla problem vi har med Microsoft, men det ger delvis en kompensation för en ojust och illegal situation. Det är inte en förlikning utan en eftergift för att möta de krav som ställts av Kommissionen, och senare fastslagits av Europeiska Domstolen. Avtalet är helt kompatibelt med licensvillkoren för Fri Programvara," kommenterar Carlo Piana, juridiskt ombud för FSFE.

Piana fortsätter: "Vi har för en gångs skull lyckats få en lista över alla patent som Microsoft påstår bygger på specifikationerna. Ofattbart nog har vi aldrig tidigare fått reda på exakt vilka dessa patent var. Det här kommer att vara användbart för att stoppa spridningen av FUD mot Samba, och vi hoppas att detsamma gäller andra projekt som också är licenserade som Fri Programvara. Det är vanlig praxis: om du har problem med någon, så ska du klargöra vad problemet är, eller hålla tyst helt."

"Den Europeiska Kommissionen har kritiserats hårt för dess avtal med Microsoft, speciellt för att de inte lyckades med att ogiltigförklara de relevanta patenten som Microsoft har lyft fram, " fortsätter Jonas Öberg. "Systemet är trasigt och behöver lagas, men det är inte EUs tjänstemän som ska förklara patent giltiga eller ogiltiga i en sån här process. Vi behöver en informerad, transparent och demokratisk dialog runt det här ämnet."

Georg Greve tillägger: "Den Europeiska Kommissionen kom längre och hade större framgång än någon annan konkurrensmyndighet i världen. De förtjänar vårt tack och stöd för att ha nått 80% av vägen fram. Trots detta så hade man kunnat hoppats på lite mod från Kommissionens sida att också nämna de problem som mjukvarupatent skapar för samverkande datorsystem och en fungerande konkurrens på marknaden. Specifikt hade detta kunnat innehålla en tydlig begäran till lämpliga politiska instanser att möta de här problemen."

"Vi ska inte glömma bort att det här endast är ett område inom vilket Microsoft visar det här beteendet. Det finns fortfarande klagomål mot Microsoft angående ojust konkurrens, från både European Committee for Interoperable Systems (ECIS) och Opera angående missbruk inom områdena för kontorsprogram, Internet och webbläsare," tillägger Georg Greve. "Om dessa metoder är att betrakta som missbruk inom ett område är de också missbruk inom ett annat område. Om den Europeiska Kommissionen vill följa upp med det positiva exemplet man satte 1998 så bör de också undersöka de övriga klagomålen."

"Överlag är det här positivt. När FSFE påbörjade arbetet under 2001 för att stödja den Europeiska Kommissionen i sin undersökning mot Microsoft var vårt mål att göra den här informationen tillgänglig för Fri Programvara. Genom att ha arbetat tillsammans med Samba-teamet sedan 2003 har vi lyckats med just det."

Jonas Öberg avslutar: "Mjukvarupatent var ett problem då och fortsätter att vara ett problem idag. Vi kommer att behöva lösa det problemet politiskt, och FSFE tänker fortsätta vårt arbete mot mjukvarupatent. Under tiden vill jag tacka alla volontärer och anställda hos FSFE och Samba som har arbetat för den här fantastiska segern för Fri Programvara, trots minimalt eller obefintligt stöd, medans andra har tillåtit sig köpas ut ur fallet. Våra tack går också till alla som stött vårt arbete över åren och därigenom bidragit till att göra den här segern möjlig."