SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Internet Governance Forum (IGF)

Als gevolg van de World Summit on the Information Society van de Verenigde Naties, en als opvolging voor de Working Group on Internet Governance (WGIG), werd op de topconferentie in Tunis, november 2005, beslist om de Verenigde Naties Internet Governance Forum (IGF) op te richten.

Het is belangrijk om weten dat het IGF geen beslissingen kan nemen. Het IGF werd opgericht als een discussieforum voor een beleidslijn. Het zal ook grote betrokkenheid en deelname vragen van alle belanghebbenden. Het mandaat werd verleend in paragraaf 72 van de "Tunis Agenda of WSIS":

72. We vragen de VN secretaris-generaal om, in een open en inclusief proces, tegen het tweede kwartaal van 2006, een vergadering bijeen te roepen van het nieuwe discussieforum voor een beleidslijn met alle belanghebbenden -- genoemd het Internet Governance Forum (IGF). Het mandaat dat het Forum krijgt:

 1. Bespreken van publieke beleidsproblemen die verband houden met de cruciale delen van het internetbeleid, met als doel het internet beheersbaar, robust, veilig en stabiel te houden, zodat verdere ontwikkeling mogelijk blijft;
 2. Vereenvoudigen van besprekingen tussen verschillende organisaties die werken aan het grensoverschrijdend internationaal internetbeleid. Bespreken van zaken die niet zijn toegewezen aan andere bestaande instanties;
 3. Communiceren met de bevoegde inter-gouvernementele organisaties en andere instellingen, over zaken die binnen hun bevoegdheden liggen;
 4. Vereenvoudigen van de uitwisseling van informatie en goede praktijken, door volop gebruik te maken van de kennis van academische, wetenschappelijke en technische groeperingen;
 5. Belanghebbenden adviseren over de mogelijkheden en middelen die nodig zijn om het internet sneller beschikbaar (en betaalbaar) te maken in de ontwikkelingslanden;
 6. Versterken en verbeteren van het engagement van de belanghebbenden in bestaande en/of toekomstige mechanismen van het internetbeleid, in het bijzonder deze in ontwikkelingslanden;
 7. Herkennen van opkomende problemen, deze rapporteren aan de bevoegde instanties en publiek bekend maken, indien gepast, ook aanbevelingen formuleren;
 8. Helpen opbouwen van structuren voor internetbeleid in ontwikkelingslanden, volledig opgebouwd met lokale bronnen van kennis en expertise;
 9. Stimuleren, en voortdurend evalueren, van de uitvoering van de WSIS-principes in het internetbeleid.;
 10. Algemene discussies over zaken die verband houden met de cruciale internetbronnen;
 11. Helpen bij het zoeken naar oplossing voor de problemen die ontstaan door het gebruik en misbruik van het internet, in het bijzonder problemen die de gewone gebruiker ervaart;
 12. Publiceren van de werkzaamheden

Alhoewel ze zelf geen beleid kunnen bepalen, kan het nationaal en internationaal beleid bepaald worden door hun werk. Aangezien mensen het IGF sturen in de richting van problemen zoals spam, cybercrime, auteursrecht, patenten, handelsmerk en dergelijke, is het nuttig voor de Vrije Softwaregemeenschap om het IGF op te volgen, zodat ze niet verrast moeten zijn als het internetbeleid gaat bijdragen tot de monopolisering van het internet, maar wel zal bijdragen aan de vrijheid van de gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven op het internet.

Verloop

Het Internet Governance Forum is een jaarlijkse vergadering, in verschillende landen, toegankelijk voor regeringen, de private sector en burgerorganisaties.

Dynamische coalities

De belanghebbende discussies in het IGF worden meestal gehouden in de Dynamische coalities, die ad-hoc gevormd worden op het IGF. Er wordt gewerkt in een open structuur, met verschillende belanghebbenden. De FSFE is actief in de volgende Dynamische coalities:

Documenten