Working Group on Internet Governance (WGIG)

Als gevolg van de eerste fase van de WSIS, werd de Verenigde Naties Working Group on Internet Governance (WGIG) opgericht door Dhr. Kofi Annan, met Dhr. Markus Kummer als uitvoerend coördinator.

Deze werkgroep moest een allesomvattend project worden en zij beweren dan ook een goede vertegenwoordiging te zijn van "alle belanghebbenden". Alhoewel! Vrije Software, de basis van het internet, werd blijkbaar vanaf het ontstaan van de groep bewust uitgesloten van deelname. Als resultaat is er geen enkele Vrije Softwaregroep (organisatie, project of bedrijf) vertegenwoordigd in de WGIG, alhoewel Vrije Software staat vernoemd in de lijst met te behandelen zaken

De eerste activiteit van de WGIG bestond in het publiceren van een serie werkdocumenten over verschillende onderwerpen op 1 februari 2005. Er werd een periode van tien dagen voorzien om commentaren te geven op de 20 werkdocumenten waaraan maanden werd gewerkt.

In nauwe samenwerking met de geassocieerde organisatie La Fundacion Via Libre, is de Free Software Foundation Europe erin geslaagd om commentaren te geven op de twee belangrijkste documenten. Maar we zijn er zeker van dat ook de andere werkdocumenten van commentaar voorzien hadden moeten worden.

De andere documenten waren van een zelfde niveau. Onafhankelijk van onze activiteiten heeft Dhr. Karl Auerbach, voormalig verkozen directeur van het Noord-Amerikaanse ICANN, bijvoorbeeld deze algemene commentaren op alle documenten geschreven. Hij vond ze

"te weinig aandacht hebben voor de algemene principes die vorm kunnen geven aan de discussies en te veel focussen op veel te eenvoudige technologische beschrijvingen."

"Ze gaan ongevraagd uit van een technologische status quo alsof de hedendaagse beperkingen ook die van de toekomst zullen zijn. Zo gaat één document bijvoorbeeld blindelings uit van de nooit bewezen veronderstelling dat er altijd slechts één 'moeder'DNS zal zijn, alhoewel we in praktijk al jarenlang onafgebroken succes hebben met het tegenovergestelde."

U kan meer commentaren lezen.

Samen met vrienden, geassocieerden en samenwerkende partners, heeft de FSFE de processen van de WGIG blijven opvolgen, en zullen we ook zijn opvolger het Internet Governance Forum (IGF) op de voet volgen.