Ομάδα Εργασίας για τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση (Working Group on Internet Governance, WGIG)

Ως αποτέλεσμα της πρώτης φάσης της WSIS, η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση (WGIG) έχει συσταθεί από τον κ. Kofi Annan με τον κ. Markus Kummer Εκτελεστικό Συντονιστή.

Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την έννοια της περιεκτικής άσκησης και γενικά ισχυρίζεται ότι θα αντιπροσωπεύει "όλους τους ενδιαφερόμενους". Ωστόσο: το Ελεύθερο Λογισμικό, η βάση του Διαδικτύου, είχε προφανώς σκόπιμα αποκλειστεί στο ξεκίνημα της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, ενώ το Ελεύθερο Λογισμικό υπάρχει στον κατάλογο των θεμάτων, δεν υπάρχει ομάδα για το Ελεύθερο Λογισμικό (οργανισμός, πρόγραμμα ή εταιρία) που να εκπροσωπείται στην WGIG.

Η πρώτη άσκηση της WGIG ήταν να εκδώσει ένα σύνολο από θεματικές δημοσιεύσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα την 1η Φεβρουαρίου 2005 -- δίνοντας προθεσμία 10 ημερών για υποβολή σχολίων σε 20 δημοσιεύσεις οι οποίες βρίσκονταν σε φάση επεξεργασίας για μήνες.

Σε στενή συνεργασία με τον συνεργαζόμενο οργανισμό La Fundacion Via Libre, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού κατάφερε τουλάχιστο να σχολιάσει δύο από τις πιο σημαντικές -- αν και οι άλλες δημοσιεύσεις θα έπρεπε επίσης να σχολιαστούν.

Οι άλλες δημοσιεύσεις ήταν παρόμοιας ποιότητας. Μη σχετιζόμενος με τις δικές μας δραστηριότητες, ο κ. Karl Auerbach, Πρώην Εκλεγμένος Διευθυντής Βορείου Αμερικής της ICANN, για παράδειγμα έκανε γενικά σχόλια για όλες τις δημοσιεύσεις

"Πολύ μικρή προσοχή σε γενικές αρχές που καθορίζουν το διάλογο και υπερβολική εστίαση σε εύκολες περιγραφές τεχνολογίας".

"Η χωρίς αμφισβήτηση αποδοχή του τεχνολογικού κατεστημένου σα να επρόκειτο για έναν περιορισμό του τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, μια δημοσίευση αποδέχεται τυφλά τον τελείως αναπόδεικτο ισχυρισμό ότι μπορεί να υπάρξει μόνο ένας DNS root σα να ήταν γεγονός παρά τα χρόνια συνεχούς λειτουργικής εμπειρίας που υποδεικνύουν το αντίθετο".

Περισσότερα σχόλια μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της WGIG.

Μαζί με τους φίλους, συνεργαζόμενους και εταίρους, το FSFE συνέχισε να παρακολουθεί τη διαδικασία στην WGIG και θα συνεχίσει να το κάνει και στην επόμενη φάση της, το Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF).