Veranderen van de

World Intellectual Property Organization (WIPO)

De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom, World Intellectual Property Organization (WIPO) is één van de zestien gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Het WIPO beheert 23 internationale verdragen die verband houden met beperkende monopolies op kennis.

Volgens haar eigen webpagina is ze

"een Internationale organisatie die zich toelegt op de promotie en de bescherming van de "resultaten" van de menselijke geest. Deze "resultaten" - intellectuele eigendom -- verleggen de grenzen van de wetenschap en de technologie, ze verrijken ook de wereld van de kunst. Door zijn werk, speelt het WIPO een belangrijke rol in de verhoging van de levenskwaliteit en de levensvreugde, tevens creëert ze echte rijkdom voor de naties."

Uit de documenten "Vechten tegen intellectuele armoede" en "Over 'intellectueel eigendom' en inheemse volkeren" op FSFE's webpagina -- en vele andere op het internet -- blijkt dat bovenstaande omschrijving uit het verleden niet overeenkwam met de realiteit. Uit de Verklaring van Genève kunt u duidelijk opmaken dat de WIPO in het verleden een eerder "intellectueel zwak, ideologisch oubollig en soms ronduit oneerlijk en inefficiënt beleid" voerde.

Voor iedereen die betrokken is bij de vraagstellingen over vrijheid in het digitale tijdperk, zoals de Free Software Foundation Europe, ligt WIPO vaak aan de basis van de huidige bedreigingen zoals softwarepatenten, de Europese Auteursrechten Richtlijn (EUCD) en vele anderen. Als dit op Europees of nationaal niveau wordt geïmplementeerd is er nog maar weinig ruimte voor verandering.

In plaats van de voorgestelde wetgevende initiatieven afzonderlijk aan te pakken probeert de Free Software Foundation Europe proactief een bruikbare regelgeving te laten ontstaan aan de basis, het globale niveau, waar WIPO één van de belangrijkste spelers is. Daarom heeft de Free Software Foundation Europa in 2003 bij WIPO het statuut van waarnemer aangevraagd, wat ze ook verkreeg tijdens de Algemene Vergadering van de Lidstaten van 27 september tot 5 oktober 2004.

De FSFE wil er, in een internationale coalitie van spelers met gelijke belangen, aan meewerken om de "Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom" om te vormen tot een "Wereldorganisatie voor Intellectuele Rijkdom, World Intellectual Wealth Organisation."

Documenten

Extra informatie