Αντικαθιστώντας τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO)

WIPO Logo

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) είναι μία από τις 16 εξειδικευμένες υπηρεσίες του συστήματος των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Ο ρόλος του είναι να διαχειρίζεται 23 διεθνείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν διάφορες πτυχές των περιοριστικών μονοπωλίων στη γνώση.

Σύμφωνα με το δικό του ιστότοπο, είναι

"ένας διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της χρήσης και προστασίας της δημιουργίας του ανθρώπινου πνεύματος. Αυτή η δημιουργία -- πνευματική ιδιοκτησία -- διευρύνει τα όρια της επιστήμης και τεχνολογίας και εμπλουτίζει τον κόσμο των τεχνών. Μέσα από τη δραστηριότητά του, ο WIPO παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και απόλαυσης της ζωής, καθώς επίσης και στον πραγματικό πλούτο των εθνών".

Όπως διευκρινίζεται σε άρθρα όπως το "Fighting intellectual poverty" ή το "On 'Intellectual Property' and Indigenous Peoples" στην ιστοσελίδα του FSFE -- καθώς επίσης και πολλών άλλων στο διαδίκτυο -- η παραπάνω διατύπωση στο παρελθόν δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Η Διακήρυξη της Γενεύης παραθέτει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο WIPO είχε αποκτήσει στο παρελθόν ένα ιστορικό σε "διανοητικά αδύναμες, ιδεολογικά άκαμπτες, και μερικές φορές βάναυσα αθέμιτες και αντιπαραγωγικές πολιτικές".

Για οποιονδήποτε που ασχολείται με ερωτήματα περί ελευθερίας στην ψηφιακή εποχή, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, ο WIPO είναι συχνά η ρίζα τρεχουσών απειλών, όπως οι πατέντες λογισμικού, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πνευματικά Δικαιώματα (EUCD) και άλλες. Όταν αυτές φτάνουν σε Ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, συχνά παρατηρούμε ότι υπάρχει ελάχιστος χώρος για αλλαγή.

Αντί να αντιδρά εξατομικευμένα σε προτάσεις νομοθεσίας όταν αυτές έχουν ψηφιστεί, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού διευκολύνει αποτρεπτικά περισσότερο χρήσιμη νομοθεσία στην πηγή, που είναι το διεθνές επίπεδο, στο οποίο ο WIPO είναι ένας παίκτης-κλειδί. Γι' αυτόν το λόγο, το FSFE έχει ζητήσει ρόλο παρατηρητή στον WIPO το 2003, ο οποίος παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια των Συνελεύσεων των Κρατών Μελών του WIPO από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου του 2004.

Μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό από άλλους παίκτες με παρόμοιους στόχους, το FSFE θα εργαστεί για να μετασχηματίσει τον "Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας" σε έναν "Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικού Πλούτου."

Έγγραφα

Σχετικά