WIPO

Η γραπτή παρέμβαση του FSFE στην CDIP/3 για τις ICT και το Ψηφιακό Χάσμα

Γράφτηκε από  στις  

Τρίτη Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Πνευματική Ιδιοκτησία (CDIP), Γενεύη, 27 Απριλίου - 1 Μαΐου 2009

Κύριε Πρόεδρε,

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την εκ νέου ανάληψη της προεδρίας της CDIP. Τα συγχαρητήριά μας επίσης είναι για τη γραμματεία για το έργο της υλοποίησης της Αναπτυξιακής Ημερήσιας Διάταξης, η οποία ξεκάθαρα επιδιώκεται με εποικοδομητική δέσμευση.

Παρακολουθήσαμε τις συζητήσεις των Κρατών Μελών με μεγάλο ενδιαφέρον, και θα θέλαμε να υποβάλουμε ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με ζητήματα που τέθηκαν σε σχέση με την ενίσχυση, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να παρέχουμε κάποιες παραπομπές σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή της Πληροφορικής από τον WIPO.

Όπως τονίζεται στην Έκθεση της περιόδου 2007-2008 της UNCTAD για την Οικονομία της Πληροφορίας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) αποτελούν καταλύτη για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η έκθεση παρέχει στοιχεία για το πώς τα έμμεσα οφέλη που επίτρεψαν την ανάπτυξη και την καινοτομία υπεραντισταθμίζουν τη σημαντική καινοτόμο οικονομική ανάπτυξη στον ίδιο τον τομέα των ICT. Η έκθεση επισημαίνει επίσης πώς τα μοντέλα ανοιχτής καινοτομίας ενισχύουν τις ΜΜΕ και δείχνει τη σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού για αυτόν τον τομέα της οικονομίας.

Το Ελεύθερο Λογισμικό, γνωστό και ως Ανοικτός Κώδικας, ορίζεται από ένα μοναδικό επίπεδο ελέγχου για τον χρήστη. Αυτό επιτρέπει την ευρεία χρήση των δημοκρατικών μοντέλων καινοτομίας, τα οποία βρέθηκαν να είναι η κύρια πηγή ριζοαπαστικής, μη γραμμικής καινοτομίας από τον καθηγητή Eric von Hippel, Επικεφαλής της Ομάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο MIT Sloan School of Management.

Τόσο η θετική φύση των ICT γενικά όσο και τα ιδιαίτερα καινοτόμα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού ειδικότερα παρέχουν το σκηνικό κατά το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε τους αριθμούς, όπως στην πρόσφατη "Australian Open Source Industry & Community Census 2007", από την Waugh Partners, η οποία βρήκε ότι η οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού της Αυστραλίας παράγει $500 εκατ ετησίως. Αυτό συμβαδίζει με την πρόσφατη δημοσίευση του Open Source Activity Map από την Red Hat, η οποία περιλαμβάνει την Αυστραλία ως μια από τις πιο ενεργές χώρες στο Ελεύθερο Λογισμικό, μαζί με χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Φινλανδία, Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χαρτογράφηση βασίζεται σε έρευνα από το Georgia Institute of Technology που αποδίδει μια βαθμολογία για κάθε χώρα με βάση τις πολιτικές, τις πρακτικές της, καθώς και άλλα δεδομένα στους τομείς της Κυβέρνησης, Βιομηχανίας, και Κοινότητας. Με εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού, όπως η Red Hat, το Ελεύθερο Λογισμικό δημιούργησε υπερ-πρωταθλητές όπως η Google και αύξηση των επενδύσεων σε Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοικτά Πρότυπα από παραδοσιακές εταιρείες ICT, όπως οι IBM, Intel, Oracle και άλλες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μία από τις κορυφαίες θέσεις στη βαθμολογία σε αυτόν το χάρτη, λίγο πριν από τη Βραζιλία και την Κίνα.

Οι αναπτυγμένες χώρες ήδη αποκομίζουν σημαντικά καινοτομικά και οικονομικά οφέλη από την εξάπλωση του Ελεύθερου Λογισμικού, και μια ισορροπημένη προσέγγιση για την Τεχνική Βοήθεια του WIPO θα έθετε αυτήν την ικανότητα στη διάθεση όλων των Κρατών Μελών. Είναι, κατά συνέπεια, μια καλή αρχή ότι τα Θεματικά Προγραμματα που αναφέρονται στο έγγραφο CDIP/3/4 προβλέπουν κάποια πρώτα, απαλά βήματα για την οικοδόμηση ικανότητας στο Ελεύθερο Λογισμικό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόδειγμα του Ελεύθερου Λογισμικού ορίστηκε πριν από 20 χρόνια, ότι στο μεταξύ έχει γίνει η βάση μιας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανίας, και ότι η χρήση του θα διαχυθεί σε όλες τις εταιρείες πριν από το τέλος του έτους σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Gartner Group, πιστεύουμε ότι η ταξινόμησή του ως αναδυόμενης τάσης δεν είναι πλέον κατάλληλη και ότι ίσως ήρθε η ώρα να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιο αποφασιστικής δράσης.

Δεύτερον, θα θέλαμε να εντοπίσουμε ένα κενό στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των συστάσεων 7, 23 και 32 σχετικά με τη διεπαφή ανάμεσα στα αποκλειστικά δικαιώματα και τον ανταγωνισμό. Όπως συζητήθηκε κατά την τελευταία Μόνιμη Επιτροπή για το δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SCP/13), τα αποκλειστικά δικαιώματα και ο ανταγωνισμός συνδέονται στενά στον τομέα των προτύπων και των Ανοικτών Προτύπων για την Πληροφορική, ειδικότερα.

Πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο για το έργο αυτό να συνδεθεί με τις εργασίες της SCP και να λαμβάνει υπόψη το έργο των αρχών ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων, τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καταχρηστική συμπεριφορά που αφορούν τα πρότυπα στην αγορά εξυπηρετητών ομάδων εργασίας και την εν εξελίξει έρευνα σχετικά με την κατάχρηση των προτύπων στον Ιστό.

Ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήματα μιας βασισμένης σε πρόγραμμα προσέγγισης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ότι η εφαρμογή της Αναπτυξιακής Ημερήσιας Διάταξης του WIPO δεν περιορίζεται σε έργα που θα τερματιστούν μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά αντικατοπτρίζεται επίσης στις τρέχουσες δραστηριότητες του WIPO. Όπως τονίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του WIPO, κ. Francis Gurry, στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του για τη συνάντηση αυτή, το Strategic Realignment Program του WIPO είναι συμπληρωματικό του έργου της CDIP, και κατά συνέπεια θα ήταν η σωστή ομπρέλα κάτω από την οποία θα προσεγγιστεί η αναδιάρθρωση και η καθιέρωση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οριζόντια ζητήματα ιδιαίτερα φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια τέτοια προσέγγιση, όπως η κατασκευή της απαραίτητης υποδομής ικανοτήτων στους τομείς του Ελεύθερου Λογισμικού, των Ανοικτών Προτύπων και των Υποδειγμάτων Ανοικτής Καινοτομίας ώστε να αξιοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες και προγράμματα του οργανισμού.

Αυτό θα ήταν επωφελές όχι μόνο για τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερο ισορροπημένες συμβουλές στην πολιτική στρατηγικής για την καινοτομία, όπως ζητήθηκε από πολλά Κράτη Μέλη, ή να παρέχουν προηγμένες λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού σε κοινά προβλήματα, όπως είναι τα ζητήματα της μετάφρασης λογισμικού που τέθηκαν από την αξιότιμη αντιπροσωπεία της Ταϊλάνδης. Θα εξασφαλιζόταν επίσης ότι η εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και βάσεων δεδομένων από τον WIPO θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις σημερινές στρατηγικές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα.

H Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύτιμο σημείο αναφοράς στον τομέα αυτόν, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF), αλλά ο WIPO θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις εμπειρίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού, που καθιστά το τμήμα Πληροφορικής του το πιο οικονομικά αποδοτικό στο σύνολο των γερμανικών υπουργείων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε πρόσφατα ένα κυβερνητικό σχέδιο δράσης για τον Ανοικτό Κώδικα, τα Ανοικτά Πρότυπα και την Επαναχρησιμοποίηση, που θα μπορούσε να προσφέρει ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη στρατηγική του WIPO, και η πόλη του Μονάχου στη Γερμανία, παρέχει επιπλέον πολύτιμη πληροφόρηση στους στρατηγικούς λόγους για την υιοθέτηση μιας πολιτικής βασισμένης σε Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοικτά Πρότυπα.

Πιστεύουμε ότι η αναμενόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών, όπως αυτή που περιγράφεται στο έγγραφο CDIP/3/INF/2, θα ωφελούνταν τα μέγιστα από μια τέτοια στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επιτυχία για όλα τα έργα.

Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.