Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Meanwhile, the EUCD has been implemented in all EU member countries. These pages are kept for archiving purposes.

EUCD - Copyright extensions that harm

In December 1996 in Geneve the WIPO Copyright Treaty was signed by most, if not all, developed countries. By signing this treaty these countries compromised themselves to give away the right to use a copyrighted work in favour of protection of electronic protections, independently of their effectiveness.

Today we are starting to see the effects of this kind of legislation. The U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and the European Union Copyright Directive (EUCD) pass the WIPO treaty into effective law. This page is about the effects of this kind of legislation and related resources.

The risks of this kind of legislation are:

Legislation

The pieces of legislation that follow the letter of the WIPO Copyright Treaty are:

Legislation Analysis

This legislation as already been analyzed by law professors, experts and others. Following is a sample of those analysis:

Some organisations have understood the impact of this kind of legislation and have made statements about it: