SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

[ PDF έκδοση (στα Αγγλικά) (66k) ]

WIPO

Δήλωση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)

Γράφτηκε από  στις  

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ WIPO (Γενεύη, 20-24 Φεβρουαρίου 2006)

Κύριε Πρόεδρε,

Μιλάω με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού, μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση αφιερωμένη σε όλες τις πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού, όπως ορίζεται από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που καθορίζονται στον Ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού. Λειτουργούμε σε ένα δίκτυο ομοθυγατρικών οργανώσεων στη Λατινική Αμερική, την Ινδία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την παγκόσμια κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

Κύριε Πρόεδρε,

επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την προεδρία σας αυτής της συνόδου, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε αυτή τη διαδικασία PCDA να καταλήξει σε συγκεκριμένα και πειστικά αποτελέσματα για την επόμενη γενική συνέλευση. Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε όλα τα κράτη μέλη για τις εξαιρετικές τους προτάσεις, έστω και αν τα σχόλιά μας αφορούν ιδιαίτερα την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένας συνήθης κύκλος της αειφόρου δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από τρεις μεγάλες ενότητες: σχεδιασμό, δράση και ανάλυση. Στην ιδανική περίπτωση, η δράση ακολουθεί τον σχεδιασμό, η ανάλυση ακολουθεί τη δράση, τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρέχουν τις βάσεις για περαιτέρω σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του WIPO, θα μπορούσαμε να τις περιγράψουμε επίσης ως καθορισμό προτύπων, εφαρμογή και επανεξέταση.

Όπως συμβαίνει σε όλους τους κύκλους, ο κύκλος του WIPO σπάει στον πιο αδύναμο κρίκο του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την εκπεφρασμένη άποψη των ΗΠΑ ότι ο WIPO δεν έχει καμία ανάγκη ανάλυσης και ότι οι μελέτες πρέπει μόνο να γίνονται σε εθνικό επίπεδο: υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης σε εθνικό επίπεδο, αλλά η επανεξέταση πρέπει επίσης να διεξάγεται στο επίπεδο του καθορισμού προτύπων και της εφαρμογής.

Ως αποτέλεσμα αυτής της -- κατά την άποψή μας ελλιπούς -- κατανόησης της διαδικασίας, η πρόταση των ΗΠΑ επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένες, κατά κύριο λόγο προσανατολισμένων στην εφαρμογή πτυχές. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι απαραιτήτως ένα κακό σημείο εκκίνησης για την επίτευξη συναίνεσης.

Πολλά κράτη μέλη που προέβησαν σε δηλώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του WIPO, σε μεγάλο βαθμό επωφελούνται από μια πιο συμμετοχική προσέγγιση. Διατυπώσεις που κυμαίνονταν από τις «απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, με ιδιαίτερη έμφαση από ομάδες δημοσίου συμφέροντος» μέχρι την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία ζητάει από τον WIPO

Πρόκειται για μια εξαιρετική και ενδεχομένως συναινετική ιδέα, πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε γρήγορα και με συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), η φυσική συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις εξαρτάται ουσιαστικά από την υποδομή και τους πόρους που συχνά δεν είναι διαθέσιμοι ιδιαίτερα σε ομάδες δημοσίου συμφέροντος.

Τα προβλήματα παραμένουν παρόμοια, οπότε και οι λύσεις μπορεί να μοιάζουν. Συνεπώς παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ σε συντομία κάποιες εμπειρίες από την WSIS.

Οι συζητήσεις της τελευταίας εβδομάδας για το Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum) με εντολή του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan ήταν οι πιο προηγμένες από την άποψη της ενσωμάτωσης της εμπειρίας από την WSIS. Όλες οι προφορικές δηλώσεις μετατράπηκαν σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο και προβλήθηκαν σε μια οθόνη πίσω από την έδρα, διευκολύνοντας την καλύτερη κατανόηση κατά τη διάρκεια της συνόδου και καθιστώντας ευκολότερο για τους συμμετέχοντες να κρίνουν όλες τις δηλώσεις.

Μετά τη συνεδρίαση, τα πρακτικά αναρτήθηκαν online μέσα σε λίγα λεπτά, κάνοντας όλες τις δηλώσεις της συνόδου άμεσα προσβάσιμες σε όλους όσους ήταν απόντες ή έπρεπε να εγκαταλείψουν την αίθουσα, ενώ η συνεδρίαση συνεχιζόταν.

Επιπλέον, εθελοντές Ελεύθερου Λογισμικού έκαναν τη ζωντανή μετάδοση όλης της συνόδου με ανοικτό και προσβάσιμο τύπο αρχειοθέτησης (format) που επίτρεψε σε όλους τους χρήστες υπολογιστών με αρκετά γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο να παρακολουθήσουν τη σύνοδο σε πραγματικό χρόνο, πιθανόν και να επικοινωνήσουν με τους παρόντες, ώστε να ενσωματώσουν απόψεις και σχόλια στις δηλώσεις. Τα πολυμεσικά αρχεία συνήθως ανεβαίνουν online λίγες ημέρες αργότερα, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της συνόδου μετά τη λήξη της.

Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο συγκεκριμένα μέτρα έχουν ήδη κάνει πολλά για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, διευκολύνονται στην παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και βοηθούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνολικής διαδικασίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies, ICT) μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης και της ευρείας συμμετοχής πέρα από πολιτισμικά, γεωγραφικά και οικονομικά φράγματα. Για να λειτουργήσουν έτσι, είναι σημαντικό να τις χρησιμοποιούμε με σύνεση και να επιλέγουμε τύπους αρχειοθέτησης και πρωτόκολλα που δεν αποκλείουν κανένα επιχειρηματικό μοντέλο, ομάδα ενδιαφερομένων ή λειτουργικό σύστημα.

Όλες οι online δραστηριότητες του WIPO, συμπεριλαμβανομένης της "WIPO Partnership Database" γύρω από την οποία η πρόταση των ΗΠΑ έχει δομηθεί, θα πρέπει να διεξάγονται μέσω ανοικτών προτύπων και προσβάσιμων τύπων αρχειοθέτησης. Ανοικτά Πρότυπα στο πλαίσιο αυτό σημαίνει δημόσιους τεκμηριωμένους και ελεύθερα προσβάσιμους τύπους αρχειοθέτησης για τους οποίους τουλάχιστον δύο υλοποιήσεις υπάρχουν, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι Ελεύθερο Λογισμικό έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να την χρησιμοποιούν ως βάση αναφοράς και μελέτης, καθώς και να την προσαρμόζουν σε ανάγκες πολυγλωσσικές και προσβασιμότητας.

Ο τύπος αρχειοθέτησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλες τις τρεις μεγάλες οικογένειες λειτουργικών συστημάτων γραφείου που χρησιμοποιούνται σήμερα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο κανένας τύπος να μην επιβάλλει ενεργά τη χρήση ιδιοκτησιακού λογισμικού, ούτως ώστε να μην αποκλείονται άνθρωποι που επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των υποδομών πληροφοριών τους, ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας για πολλά κράτη μέλη.

Μόνο το Open Document Format (ODF) ταιριάζει απόλυτα με το σχέδιο αυτό στη σφαίρα των εφαρμογών γραφείου, θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μελλοντικές δραστηριότητες. Το FSF Europe προσφέρει ευχαρίστως την εμπειρογνωμοσύνη του στον WIPO για περισσότερη σε βάθος επεξεργασία των θεμάτων αυτών σε αυτόν και σε άλλους τομείς.

Κύριε Πρόεδρε,

όλες οι προτάσεις φαίνεται να μοιράζονται κοινό έδαφος στην επιθυμία να προβούν σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Είναι για αυτούς τους λόγους, που ελπίζουμε να παρέχουμε τη βάση για ένα μικρό βήμα προς την εξεύρεση συναίνεσης όλων των κρατών μελών. Ίσως ένα τόσο μικρό, αλλά ορατό σημάδι στην εξεύρεση κοινού εδάφους θα μας βοηθήσει στο δρόμο μας για την επόμενη γενική συνέλευση.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δήλωση του κ. Georg C.F. Greve <greve@fsfe.org>

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Πρόεδρος

Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS),

    Ομάδα Εργασίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πνευματικά Δικαιώματα, Εμπορικά Σήματα στην Κοινωνία των Πολιτών (Civil Society Patents, Copyrights, Trademarks (PCT) Working Group), Συν-Συντονιστής
    Αντιπρόσωπος της πρώτης φάσης της Κοινωνίας των Πολιτών, Γερμανική Κυβερνητική Αντιπροσωπεία