We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

WIPO

Verklaring van de Free Software Foundations voor de algemene vergadering van WIPO in 2005

Geschreven door  op  

Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Latin America

Geachte voorzitter,

In naam van de Free Software Foundations uit Europa en Latijns-Amerika wil ik u en uw collega's feliciteren met uw voorzitterschap van deze historische algemene vergadering. De Free Software Foundations vormen een wereldwijd netwerk van kenniscentra dat gevormd wordt door de verschillende zusterorganisaties uit Indië, Latijns-Amerika, Europa en de Verenigde Staten.

Ons domein van expertise zijn vragen die de kop op steken in gedigitaliseerde gemeenschappen en economiën, zaken die opgelost kunnen worden met Vrije Software, gedefinieerd door: een onbeperkt gebruik voor elk doel, de vrijheid de software te bestuderen, te veranderen en te verdelen.

De Free Software Foundation Europe vertegenwoordigde de FSF's op alle sessies van het proces voor de ontwikelingsagende IIM en volgde ook de onderhandelingen voor de broadcasting-overeenkomst met grote interesse. Onze commentaren houden dan ook verband met deze twee activiteiten.

Geachte voorzitter,

Er werd al veel gezegd en geschreven over de kennismaatschappij, een nieuw tijdperk waarin we ons weldra zullen bevinden. Als we vandaag naar de wetgevende activiteiten kijken, stuiten we op een paradox: Terwijl de gemeenschap de mogelijkheden krijgt om haar creativiteit te laten botvieren als nooit tevoren, werpen de wetgevende voorstellen steeds meer barrières op.

De Broadcasting-overeenkomst is een goed voorbeeld van zo'n nieuwe barrière. De kosten voor deze nieuwe technologie zullen door deze overeenkomst helemaal niet meer opwegen tegen de voordelen voor het mensdom.

De resultaten van het blijven negeren van algemene wijsheden bij het formuleren van cruciale juridische regelgeving is ook al in andere domeinen op te merken: softwarepatenten werden zonder evaluatie geïntroduceerd, maar volgens gerenommeerde instellingen moeten we vandaag vaststellen dat ze zeer schadelijk zijn voor de vrije concurrentie en een rem zetten op innovatie. Ter informatie: tussen deze instellingen vind je het Massachussetts Institute of Technology (MIT), de Boston University School of Law, Price Waterhouse Coopers, de US Federal Trade Commission en de onderzoeksafdeling van de Deutsche Bank.

De situatie is ondertussen zover gedegenereerd dat Dhr. Wladawsky-Berger, vice-voorzitter van IBM, in een interview met de New York Times softwarepatenten al vergeleken heeft met massavernietigingswapens.

Een gelijkaardig verloop lijkt ons mogelijk met de Broadcasting overeenkomst.

Het oprichten van nieuwe barrières en het verhogen van alle bestaande barrières door het invoeren van criminele sancties bij commerciële inbreuken, zou vandaag, op een moment dat we nog volop bezig zijn met de al de gevolgen van het digitale tijdperk volledig te ontrafelen, een te haastig en onverstandig beleid zijn.

Geachte voorzitter.

Het traditionele werkgebied van WIPO draait rond beperkende monopolies zoals het auteursrecht, patenten en handelsmerken. Deze werden meestal behandeld volgens het principe: "Meer is beter". Deze aanpak negeert zowel Liebigs wet van het minimum als Shelfords wet van de tolerantie: Niet alleen zal het verhogen van de dosis van een factor die reeds in voldoende maten aanwezig is geen positief effect opleveren, een overdosis zou zelfs giftig kunnen zijn.

Het vinden van de juiste balans tussen te weinig en te veel is een heel belangrijke opdracht voordat men kan beginnen aan de regelgeving. Aangezien de impact van alle regelgevingen op WIPO-niveau zo'n fundamentele impact hebben, vraagt het gezond verstand hier zeker voor een eerder conservatieve benadering:

Nieuwe regelgeving zou pas geïntroduceerd mogen worden na een positieve wetenschappelijke studie en als ook na een openbare studie eenduidig de positieve effecten kunnen worden aangetoond.

Bestaande reglementering moet ook periodiek getoetst worden of ze nog relevant is voor de behoeften van de tijd of eventeel dient aangepast te worden.

Naar aanleiding van de wijsheid van Liebig en Shelford lijkt het creëren van het WIPO Research and Evaluation Office (WERO) een heel logische stap, net zoals het zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor het stimuleren van de creativiteit.

Het secretariaat en de lidstaten hebben er in het verleden al vaak op gewezen: WIPO bestaat voor het stimuleren van creativiteit. In de tijd dat WIPO werd opgericht, bestonden de meeste alternatieve mogelijkheden voor het stimuleren van de creativiteit nog niet, in het bijzonder deze die ontstaan zijn dankzij de digitalisering. Nu dat deze mogelijkheden wel bestaan, lijkt het dan niet meer dan logisch dat WIPO deze nieuwe mogelijkheden ook gaat onderzoeken?

De discussies over de Ontwikkelingsagende zijn heel moeilijk gebleken, ook ten gevolge van de procedurele discussies die het grootste deel van de tijd van het IIM-proces hebben opgeslorpt. Toen deze problemen grotendeels waren opgelost hebben er enkele zeer substantiële discussies plaatsgevonden. Deze moesten echter vroegtijdig worden stopgezet om tot een formele tekst te komen die kon worden voorgesteld op deze algemene vergadering.

Niet verder afwerken waaraan we begonnen zijn of halverwege overstappen van een paard op een ezel, zoals het eloquent werd voorgesteld door de gewaardeerde Indiase afgevaardigde, zou een verspilling zijn van de tijd en moeite die aan dit initiatief werd gespendeerd door alle partijen, zowel Noord als Zuid. Daarom ondersteunen wij met kracht de notie om het IIM-proces te laten afwerken waar het aan begonnen is.

Geachte voorzitter

Ik bedank u voor uw aandacht.