SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Ons werk

Softwarepatenten in Europa

Wij werken naar een wereld waarin software doet wat softwaregebruikers willen. Softwaregebruikers moeten daarom in staat zijn deel te nemen aan de ontwikkeling en verspreiding van software. Softwarepatenten blokkeren dit doel door juridische en financiële risico's aan software-ontwikkeling en -verspreiding toe te voegen en door patenthouders juridische macht te geven om software-ontwikkelaars volledig te verbieden de gepatenteerde ideeën te gebruiken.

Om te begrijpen hoe patenten werken is het belangrijk om te realiseren dat zij vrijwel niets gemeenschappelijk hebben met auteursrecht. Auteursrecht wordt verleend aan de auteur van een werk, zoals een computerprogramma. Patenten worden verleend aan ideeën die gebruikt kunnen worden binnen een computerprogramma. Dus als u denkt aan patenten, denk dan bijvoorbeeld aan "een symfonie bestaande uit een combinatie van wind en snaarinstrumenten" en bijvoorbeeld niet aan "Beethoven's tweede symfonie".

Een probleem voor iedereen

Softwarepatenten zijn een probleem voor iedereen: voor grote en kleine bedrijven, individuele software-ontwikkelaars, gebruikers, niet-vrije en Vrije Software.

De huidige situatie

Het Europees Patentverdrag stelt dat software niet te patenteren is. Maar wetten worden altijd door rechtbanken geïnterpreteerd en in dit geval verschillen de interpretaties van de wet. Het Europees Patentbureau ("European Patents Office" of EPO) staat software patenten toe door te verklaren dat ze "door computers uitgevoerde uitvindingen" zijn. We zullen samenwerken met onze partners en anderen om mensen te informeren over de gevaren van softwarepatenten. We zullen aan de wetgevers uitleggen dat ze de wetten preciezer moeten maken zodat patentbureaus moeten handelen zoals bedoeld is. We zullen doorgaan om van dat probleem af te komen.

In de VS werkt onze zusterorganisatie aan het vergroten van het bewustzijn over de schade die door softwarepatenten wordt veroorzaakt. In Nieuw-Zeeland begreep de overheid het probleem en heeft zij in april 2010 aanbevolen om computerprogramma's toe te voegen aan de uitvindingen die niet mogen worden gepatenteerd.

Een op handen zijnde ontwikkeling in 2022 is de invoering van een eenheidspatentstelsel in Europa. Dit systeem beoogt de invoering van een eengemaakte patent-erkenning in maximaal 25 lidstaten van de EU, en van een eengemaakte patentrechtbank die alle geschillen in verband met eenheidspatenten zal behandelen. De vrees bestaat dat zo'n eenheidspatentstelsel de geest van delen en samenwerken, die inherent is aan Vrije Software, nog verder zal verstikken als softwarepatenten in dit stelsel worden toegestaan.

Enkele handelingen van de FSFE

Navigatie