Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Ons werk

Softwarepatenten in Europa

Wij streven naar een wereld waarin software doet wat softwaregebruikers willen. Softwaregebruikers moeten daarom in staat zijn deel te nemen aan de ontwikkeling en verspreiding van software. Softwarepatenten blokkeren dit doel door juridische en financiële risico's aan software-ontwikkeling en -verspreiding toe te voegen en door patenthouders juridische macht te geven om software-ontwikkelaars volledig te verbieden de gepatenteerde ideeën te gebruiken.

Om te begrijpen hoe patenten werken is het belangrijk om te realiseren dat zij vrijwel niets gemeenschappelijk hebben met copyright. Copyright wordt verleend aan de auteur van een werk, zoals een computerprogramma. Patenten worden verleend aan ideeën die gebruikt kunnen worden binnen een computerprogramma. Dus als u denkt aan patenten, denk dan bijvoorbeeld aan "een symfonie bestaande uit een combinatie van wind en snaarinstrumenten" en bijvoorbeeld niet aan "Beethoven's tweede symfonie".

Een probleem voor iedereen

Softwarepatenten zijn een probleem voor iedereen: voor grote en kleine bedrijven, individuele software ontwikkelaars, gebruikers, niet-vrije en Vrije Software.

De huidige situatie

Het Europees Octrooiverdrag stelt dat software niet te patenteren is. Maar wetten worden altijd door rechtbanken geïnterpreteerd, en in dit geval verschillen de interpretaties van de wet. Het Europees Patenten Bureau ("European Patents Office" of EPO) staat softwarepatenten toe door ze als "door computers uit te voeren uitvindingen" te benoemen. We zullen samenwerken met onze zusterorganisaties, onze geassocieerde organisatie FFII en anderen om mensen te informeren over de gevaren van softwarepatenten. We zullen aan de wetgevers uitleggen dat ze de wetten preciezer moeten maken zodat patentbureaus moeten handelen zoals bedoeld is. We zullen doorgaan om van dat probleem af te komen.

In de VS werkt onze zusterorganisatie aan het vergroten van het bewustzijn over de schade die door softwarepatenten wordt veroorzaakt. In Nieuw-Zeeland begreep de overheid het probleem en heeft zij in april 2010 aanbevolen om computerprogramma's toe te voegen aan de uitvindingen die niet mogen worden gepatenteerd.

Enkele handelingen van de FSFE

Navigatie