GPLv3: Ontwerpen van de derde versie van de GNU General Public License

GPLv3 logo

De publicatie van versie 3 van de GNU General Public License (GPL), op 29 juni 2007, betekende ook het einde van het achttien maand durende consultatieproces. Gedurende heel die tijd heeft de FSFE geprobeerd om de voorgestelde veranderingen meer bekendheid te geven, zodat heel de gemeenschap makkelijker en beter geïnformeerd aan de actuele discussies kon deelnemen.

Op onze Freedom Task Force-pagina's vindt u meer informatie over hoe u op een correcte manier met de GPL kan werken.

  1. De discussieteksten: tijdlijn en details
  2. Specifieke onderwerpen
  3. Hoe eraan deelnemen?
  4. Opnamen en afschriften van de toespraken
  5. Extra informatie

Tijdlijn

De officiële GNU GPLv3

Discussietekst 4

Discussietekst 3

Discussietekst 2

Discussietekst 1

Specifieke onderwerpen

Het is het doel van elke versie van de GPL om te verzekeren dat iedereen die een kopie krijgt van onder de GPL gelicenceerde software, vrij is om deze software te gebruiken, te veranderen en opnieuw te verdelen in al dan niet gewijzigde vorm. De derde versie is een aanpassing van de licentie om opgewassen te zijn tegen de nieuwe juridische en technische situatie waarin software zich vandaag bevindt, en om nieuwe technieken, die gebruikt worden om een gebruiker zijn vrijheden te beperken, onmogelijk te maken. Hieronder vindt u meer uitleg over enkele belangrijke discussies die gevoerd werden tijdens het GPLv3 consultatieproces.

Hoe eraan deelnemen?

Het publieke consultatieproces is afgelopen. U kan de duizenden commentaren nog altijd online bekijken. De "tijdlijnsectie" hierboven heeft verwijzingen naar de commentaren bij elke proeftekst.

Opnamen en afschriften van de toespraken

U vindt een lijst van vroegere en toekomstige evenementen op de evenementenpagina van de GPLv3 wiki.