GPLv3 logo

GPLv3 - Afschrift van de toespraak en V & A van Eben Moglen op de 3de Internationale GPLv3 Conferentie, Barcelona; 22 juni 2006

Op onzeGPLv3 projectpagina vindt u de nodige informatie om actief deel te nemen aan dit project. We hebben ook en lijst met afschriften van voordrachten over Vrije Softwarelicenties en de GNU GPL.

Hieronder volgt een afschrift van de toespraak die Eben Moglen hield op de Derde Internationale GPLv3 Conferentie. De conferentie werd in Barcelona georganiseerd door de FSFE, op de conferentiepagina vind je ook materiaal over de andere toespraken.

U kan het werk van de FSFE ondersteunen door lid te worden van de the Fellowship of FSFE, en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. De afschriften van de toespraken, gemaakt door Giacomo Poderi en Cristian Rigamonti, werden nagekeken door Ciaran O'Riordan. Sean Daly maakte en codeerde de video's.

Eben Moglen is de advocaat van de Free Software Foundation (een zusterorganisatie van de FSFE), en is voorzitter van het Software Freedom Law Centre.

Video- en geluidsopnamen zijn beschikbaar:

De originele toespraak was in het Engels.

Onderdelen van de toespraak

 1. De toespraak
 2. Om te beginnen: Bill Gates gaf zich over
 3. Waar staan wij?
 4. Het publieke consultatieproces
 5. Hoe de comités discussiëren
 6. Hoe men commentaar kan geven
 7. Voorbeeld van een kwalitatief commentaar
 8. Er werd veel herschreven
 9. Internationalisering
 10. Voorbeelden om verschillen tussen juridische systemen te overbruggen
 11. "Propagating" en "conveying" software
 12. Niet langer afhankelijk van de term "derivative works"
 13. Oplossen van licentieproliferatie
 14. LGPL, zoals het verenigen van elektro- en zwakkekracht
 15. De problemen met patenten
 16. De problemen met DRM - het gaat allemaal over software
 17. Wat gebeurt er na het consultatieproces?

Onderdelen van de Vraag en Antwoord

De toespraak

[0h01m08s]

Eben Moglen: Dus, ik ben Eben Moglen, ik ben een advocaat die werkt voor het creëren van vrijheid, meestal voor de ontwikkelaars en verspreiders van Vrije Software en momenteel vooral voor die ene klant die jullie allemaal kennen.

Aangezien Richard zo vriendelijk was om de toestand van de meest belangrijke zaken in de proeftekst voor de GPLv3 met jullie door te nemen, wil ik deze namiddag eerder een beeld scheppen van de context waarin deze wijzigingen ontstonden. Daarna zal ik jullie vragen beantwoorden.

[0h01m58s]

Ik denk dat ik jullie, burgers van de Vrije Republiek, eerst meer precies moet informeren over het consultatieproces en de huidige toestand ervan. Daarna wil ik praten over de bredere aspecten van ons leven in de Vrije Republiek waarin de GPLv3 past.

[Sectie: Om te beginnen: Bill Gates gaf zich over]

Maar het allereerste wat ik volgens mij moet doen is jullie nieuws brengen: Dhr. Gates gaf zich over.

[gelach]

En voordat we allemaal opnieuw beginnen met onder elkaar te vechten, moeten we het belang van deze stap onder ogen zien. Als in de Verenigde Staten een belangrijk lid van een raad van bestuur ontslag neemt of op pensioen gaat, bestaat er een verplicht nummertje om de de markt te kalmeren. Je neemt geen ontslag, tenzij je het twee jaar vooraf aankondigt. Zo krijgt iedereen de indruk dat er een ordelijke overgang komt met een volledige controle over de omstandigheden. Als, bijvoorbeeld, de CEO van Enron plots ontslag neemt, dan weet je dat er in de zeer nabije toekomst heel grote problemen aankomen. In dit geval ging het bedrijf zes weken later over kop.

[0h03m35s]

Dus als Dhr. Gates aankondigt dat hij binnen twee jaar afstand doet van alle bestuurlijke functies bij Microsoft, is dat de minimale periode om ontslag te nemen zonder dat je het signaal geeft dat het bedrijf op korte termijn in grote problemen zal komen.

Denk niet "Oef! Alles is in orde, hij respecteert de periode van twee jaar". Het was het absolute minimum dat mogelijk was.

Dit ontslag werd namelijk aangekondigd vijf maanden voor de meest belangrijke productlancering van de laatste tien jaar. Dus alles wat ons moet laten geloven dat deze overgang normaal, ordinair is - " Dhr. Gates beloofde aan Dhr. Allen en Dhr. Balmer dat hij minsten tot zijn vijftigste bij Microsoft zou blijven, wat hij nu geworden is." - zijn irrelevante praatjes. Dhr. Gates kondigde vorige week zijn ontslag aan op de kortst mogelijke periode die de markt niet zou verstoren. Een ontslag zes maanden voor de lancering van het belangrijkste product in tien jaar. Ik beoordeel dit eerlijk als ik dat persoonlijke overgave noem.

Nog beter: Dhr. Gates gaf zich over en geeft de leiding over het bedrijf aan Dhr. Ballmer. Voor ons kon ik me geen beter nieuws inbeelden. Dus zover staan zij.

[0h05m23s]

[Sectie: Waar staan wij?]

Waar staan wij?

Wij zijn op schema voor het belangrijkste werk dat we de laatste vijftien jaar hebben ondernomen. Moest iemand denken dat het ontslag van Dhr. Stalmann nakende is, dan was die persoon hier vanmorgen niet. Hij is nu vierenvijftig, Dhr. Gates is er vijftig, Dhr Gates laat het werk over aan jongere mannen, zoals Dhr. Stallman. Dus hier staan wij, in het midden van het GPLv3 proces, en de timing lijkt op alle gebied perfect gekozen.

Zoals jullie allemaal weten publiceerden we de eerste discussietekst in januari in het MIT. Wij zeiden: "dit is een discussietekst, wij luisteren vol aandacht naar wat anderen hierover te zeggen hebben". Dus hebben we een groot, en misschien wel wat ingewikkeld, proces opgestart om naar alle commentaren te kunnen luisteren.

[0h06m26s]

Het eerste waar iedereen aan dacht was dat de GPL versie 2 perfect is. Ik weet dat die perfect was, omdat men ons vertelde dat alles wat wij wilden veranderen helemaal niet gewijzigd moest worden. En de redenering daarvoor is: we hebben altijd geleefd met een absoluut perfecte licentie, elke verandering daaraan is een slecht idee. Ik was niet echt verbaasd door deze reactie. Mensen hebben van nature een zekere aversie voor verandering, dus verbaasde het me zeker niet dat alles wat wij veranderden juist datgene was wat men zo goed vond aan de oude versie.

Eigenlijk is het goed om weten dat de GPLv2 perfect is. Dus als er iets misloopt, waardoor we niet doorgaan met de GPLv3, dan heeft de wereld nog altijd een perfecte licentie om mee te werken.

[0h07m10s]

Na vijftien jaar intensief werken met de GPLv2 ben ik van mening, voor wat het waard is, dat de licentie kan verbeterd worden. En we zijn ze aan het verbeteren. Maar het is goed om weten dat een groot deel van de wereld de GPL genegen is voordat we ze begonnen te veranderen.

Al enkele weken na het bekendmaken van de discussietekst en het consultatieproces, hoorde ik geruchten dat we naar niemand echt gingen luisteren.

Blijkbaar was al de moeite die we deden om een wereldwijd consultatieproces te creëren, waardoor wij de kans krijgen om naar alle reacties te luisteren, één grote komedie. Ik hoorde zelfs: " Dhr. Stallman gaat alle beslissingen zelf nemen ". En heel af en toe hoorde ik zelfs dat ik al de beslissingen zelf ging nemen, iets wat ze zeker niet zouden zeggen als ze Dhr. Stallman kenden.

[gelach]

Ik denk dat een aantal mensen een tijdje gedacht hebben dat heel het immense proces om ieders kennis en wijsheid in dit proces te betrekken, een spelletje was. Moest het waar zijn, zou het vanuit mijn situatie zeker geen slechte zaak zijn. Moest rekening houden met de mening van anderen een spelletje zijn, dan zou ik 's nachts veel meer slapen. Spijtig genoeg is dat niet het geval.

In realiteit hebben we ons zo georganiseerd dat we alle reacties zo juist mogelijk kunnen plaatsen, in een systeem waar het voor elke deelnemer zo comfortabel mogelijk is om zijn of haar commentaar, of het commentaar in naam van hun organisatie, toe te voegen. En we hebben de laatste vier-en-een-halve maand zeer veel en aandachtig geluisterd. En we hebben in die periode ook zeer veel geleerd.

[0h08m46s]

[Sectie: Het publieke consultatieproces]

Ik wil het nu hebben over dat proces waarvan de meesten slechts één kant hebben gezien.

We hebben discussiegroepen opgericht door aan de deelnemers van de eerste conferentie te vragen om lid te worden van verschillende comités, opgesplitst naar verschillende "types" volgens de sociale functie binnen het proces:

 1. verkopers van commerciële versies van Vrije Software of verkopers van hardware die met Vrije Software werken
 2. verantwoordelijken van Vrije Softwareprojecten die GPL gebruiken, en die geen GPL gebruiken
 3. advocaten in naam van grote gebruikers, officieel afgevaardigden van bedrijven die dit op grote schaal gebruiken, mensen uit de administraties die geïnteresseerd zijn in toepassingen voor de publieke sector
 4. individuele hackers die voldoende geloofwaardigheid hebben, wiens inzichten kunnen helpen om anderen te overhalen de licentie te gebruiken of goed te keuren

[Sectie: Hoe de comités discussiëren]

Deze comités vergaderen op verschillende manieren, het comité dat uit hackers bestaat verkiest bijna uitsluitend voor IRC, terwijl de groep met vertegenwoordigers van de grote producenten eerder kiest voor conference calls. Ieder comité kiest de vorm van communicatie waarbij ze zich het meest comfortabel voelen. Wij proberen te zorgen voor een omgeving waar iedereen gehoord kan worden en het toch gevoel heeft om met gelijken te discussiëren.

[0h10m23s]

[Sectie: Hoe men commentaar kan geven]

Zoals Richard al zei, creëerden we een kleine webservice die nog niet bestond. We wilden een toepassing die ons in staat stelde om zeer veel mensen commentaar te laten geven op één document. Iedereen moet ook op een makkelijke, intuïtieve manier kunnen zien welke delen van de tekst het meest besproken worden en de commentaren die hen interesseren of aanbelangen met enkele muisklikken snel kunnen bekijken.

Volgens mij voldeed de software aan onze eisen. Het beperkte de hoeveelheid commentaren een beetje, ten koste of in het voordeel van sterk gespecificeerde commentaren. Het Stet systeem zorgt ervoor dat men stukjes tekst kan aanduiden en duidelijk stellen: " Hier heb ik het over en dit is wat ik te zeggen heb". De kwaliteit van de commentaren was zeer hoog, en in een beheersbaar volume omdat mensen geen spamachtige commentaren opstuurden, waarin ze het hele project steunen of afbreken. Men ging op zoek naar de tekst waarop men commentaar wilde leveren en plaatste daar zijn bedenkingen. We kregen ongeveer duizend relevante reacties van partijen die voordien op geen enkele wijze bij het consultatieproces betrokken waren, mensen die het systeem gebruikten om zich te registeren en opmerkingen te maken die zij belangrijk vinden.

Elk van die duizend commentaren werden bekeken door een medewerker van mij, van Richard, van David Turner en van Richard Fontana. Tussen al die opmerkingen vonden we minstens één, misschien zelfs twee of drie, zeer belangrijke opmerkingen die wij voor het eerst tegenkwamen. Door personen die helemaal geen binding hebben met het proces maar die wel een verdomd goed punt aanhaalden waarmee we zeker rekening moeten houden.

[0h12m21s]

[Sectie: Voorbeeld van een kwalitatief commentaar]

Ik zal een voorbeeld geven van een belangrijke zaak die naar boven is gekomen dankzij het publieke consultatieproces en waarmee ook rekening gehouden zal worden in de tweede discussietekst voor de licentie.

Zoals jullie allemaal weten, behandelt de licentie, van in de eerste versie al, "het moment waarop je begint met het verspreiden" als een zeer belangrijk tijdstip, dan beginnen jou verplichtingen ten aanzien van de vrije gemeenschap. Wij veronderstelden steeds dat het verspreiden eenrichtingsverkeer was. Iemand verdeelt en een gebruiker ontvangt. In het bijzonder als gecompileerde code verdeeld wordt, dan is de verdeler van de binaire code verplicht om ook de broncode beschikbaar te maken voor de gebruiker.

Dit was allemaal heel begrijpelijk in 1991 en naar alle waarschijnlijkheid ook nog in 2006. Maar... Beschouw het geval waar een iso-file van een cd, die binaire code code bevat van Vrije Software onder de GPL, verdeeld wordt tussen verschillende mensen met behulp van BitTorrent. Als je over dit scenario ook maar even nadenkt zal je onmiddellijk zien dat in de torrent een hele hoop mensen zijn die " binaire code verspreiden ", zij zien zichzelf niet als verdelers, zij beschouwen zichzelf als gebruikers die binaire code ontvangen, gebruikers die geen broncode bezitten, gebruikers die zelfs de binaire code nog niet volledig bezitten. Zelfs als de broncode later samen in dezelfde torrent zit, kan de gebruiker niet garanderen dat hij ervan in bezit is, laat staan dat hij het verder kan verspreiden.

Een onafhankelijke commentator heeft ons erop gewezen dat deze activiteiten een inbreuk zijn op de GPLv2, en hij vroeg ons waarom we dat niet oplossen in de GPLv3.

Wij hebben dit bekeken en zeiden: "Weet je wat? Je hebt gelijk!" Dit is een groot probleem. Hiermee bedoel ik niet dat het een groot probleem is om dit op te lossen, maar het is een groot probleem dat we dit niet gezien hebben. "Wij zijn blij dat je dit probleem aanbracht."

En we zullen dus enkele kleine veranderingen aanbrengen in de tweede discussietekst van de GPLv3 om het mogelijk te maken dat peer-to-peer distributiemodellen gedecentraliseerde verbindingen toestaan met personen die traditioneel als ontvangers beschouwd werden, die dus initieel geen verplichting hadden onder de licentie. Deze personen kunnen we eigenlijk niet als verspreiders beschouwen in de betekenis die wij bedoelden met verspreiden.

[0h14m55s]

Dit is een voorbeeld van een belangrijke technische kwestie voor verandering en gebruik in de context van de licentie, die naar boven gebracht werd door iemand die buiten het proces staat. Zoals ik al eerder zei, zijn er nog twee of drie opmerkingen met een gelijke impact waarnaar ik kon verwijzen. Dit soort van opmerkingen zijn hun gewicht in goud waard. Het zijn dit soort van opmerkingen door onafhankelijke personen die het proces de moeite waard maken, wat het ook kost. We moeten dit onderhouden, alle output lezen, nadenken over alles wat er gezegd wordt. Dat was exact waar we op hoopten en wat we ook krijgen.

Ik heb heel veel respect voor alle mensen van over de hele wereld die besloten hebben om tijd en moeite te investeren in het becommentariëren van deze licentie. Ze doen een ongelooflijke job. Aangezien ik momenteel elke dag van 's morgens tot 's avonds over deze zaken moet nadenken, ben ik zeer blij dat er verstandige mensen zijn die hier vrijwillig tijd in willen investeren. De kwaliteit van wat we tot nu toe ontvingen, bewijst op de best mogelijke manier de kracht van dit meervoudig gecentraliseerd brein. Wij halen goed werk uit mensen.

[0h16m02s]

Hoe zit het met de comités? [korte onverstaanbare zin]. De leden van de comités besteedden tientallen uren, in sommige gevallen zelfs honderden uren, werk aan de licentie. Ze hebben veel tijd besteed aan communicatie, aan het verfijnen van de ideeën, aan het bedenken van verbeteringen en voorstellen voor veranderingen in de formulering. Ze zijn bereid geweest om zaken te doen die vaak heel moeilijk liggen bij onderhandeling tussen bedrijven, men is naar voor getreden en heeft op een duidelijke, openhartige manier verteld wat men wil, wij zijn daar heel dankbaar voor.

Het heeft ervoor gezorgd dat wij nu begrijpen wat er nodig is om een licentie te creëren waarin de gebruikers - zowel de commerciële als de niet-commerciële - vinden dat hun rechten beschermd worden. Dit was een krachtige en belangrijke opdracht die wij onszelf oplegden voor de nieuwe licentie, iets wat we nooit hadden kunnen bereiken zonder al de moeite, tijd en denkwerk die andere mensen hebben geïnvesteerd.

[0h17m01s]

Ik geloof dat de eerste maanden van het discussieproces de kwaliteit van de discussietekst op elk gebied verhoogd heeft.

[Sectie: Er werd veel herschreven]

Zodra de nieuwe discussietekst verschijnt, zullen jullie kunnen zien dat slechts weinig artikels niet substantieel herschreven zijn. Het blijft me verbazen dat mensen dachten dat wij niet gingen luisteren. Als ik de nieuwe discussietekst hier mocht laten zien en alles zou aanduiden wat verwijderd en toegevoegd is, dan ben ik er zeker van dat veel mensen niet langer zullen geloven dat wij niet willen luisteren. Men kan duidelijk zien welke formulering is toegevoegd of verwijderd als direct gevolg van het publieke discussieproces. Binnen enkele weken kan iedereen dit zien. Dan kunnen we vol vertrouwen de tweede discussieperiode starten, met veel meer vertrouwen van de rest van de wereld dat hun bijdragen om het verbeteren van de licentie met veel dankbaarheid en begrip ontvangen worden.

[0h18m15s]

[Sectie: Internationalisering]

Bij de herziening van de licentie en het schrijven van de tweede discussietekst, hebben we veel werk gestoken in één van de volgens mij fundamentele uitdagingen, de internationalisering. Vanmorgen werd er al een vraag gesteld over vertalingen, en vertalingen zijn zonder twijfel een mogelijke manier om te internationaliseren. Maar vertalingen zijn volgens mij in het beste geval, de op één na beste manier om de licentie te internationaliseren. En, om de redenen die Richard vanmorgen reeds aanhaalde, een eerder gevaarlijke manier.

Ik ben van mening dat we voor het internationaliseren van de licentie zo ver mogelijk terug moeten kijken naar het werk dat meer dan honderdentien jaar geleden gebeurde voor het maken van de Berne Conventie. Deze poging om wereldwijd de wetten op auteursrechten te harmoniseren is meer dan honderdentien jaar oud. De Verenigde Staten hebben zich pas laat geschikt naar de harmonisering van het auteursrecht volgens Berne. Dat is het goede deel van het ding dat men The Digital Millenium copyright wet noemt. Het heeft een goed gedeelte, geloof me, geen groot deel maar toch iets.

En aangezien we nu allemaal leven in een Berne universum, bestaat de juiste weg naar internationalisering erin om zo dicht mogelijk aan te leunen bij de mechanismen van de Berne Conventie. Om dit te bereiken is één stap heel belangrijk: we moeten de licentie onafhankelijk maken van de woordenschat van één bepaald juridisch systeem en onafhankelijk van unieke begrippen. We hebben geprobeerd om de manier waarop de licentie haar werk doet volledig te veralgemenen.

[Sectie: Voorbeelden om verschillen tussen juridische systemen te overbruggen]

Ik zal een voorbeeld geven van een probleem dat naar boven kwam tijdens een lunch met Carlo Piana. Voor personen uit bepaalde landen is het fout dat de GPLv2 stelt dat het een eeuwigdurende licentie is. Duits sprekende advocaten, bijvoorbeeld, die in Duitsland werkzaam zijn, en dat is nog maar één voorbeeld, zeggen: "Weet je, ons juridisch systeem houdt niet erg van deze formulering. Als jullie een geldige licentie willen aanbieden, moeten jullie een termijn definiëren". Wij hebben geantwoord: "OK, wij begrijpen dat er juridische systemen zijn waar het definiëren van een termijn, noodzakelijk of wenselijk is, als men een goede licentie wil maken".

Er bestaan ook juridische systemen op de wereld, zoals bij ons in de Verenigde Staten, waar licenties eeuwigdurend maken de juiste keuze is, Als je daar niet-exclusieve licenties slechts voor een bepaalde duur definieert, vraag je voor problemen.

We zouden dit kunnen oplossen door de licentie te vertalen waardoor het iets bepaald zegt in de Duitse versie en iets anders in de Engelse versie. Maar zoals Dhr. Stallman vanmorgen al vertelde, schuilt in deze praktijken juist het gevaar.

[0h21m19s]

Dit geeft de indruk dat je verplicht wordt om een slechte keuze te maken, kies je het één of het ander, iemand zal ongelukkig zijn met je keuze. Het is onze bedoeling om de licentie zo aan te passen dat je geen van de twee versies kiest en toch hetzelfde resultaat hebt. Zoals jullie kunnen merken, staat in de eerste discussietekst: "GPL now is a licence for a term, and term is the length of copyright on the underlying program". Eeuwigdurend voor zover het auteursrecht dat is, nooit meer eindeloos dan dat en men kan deze termijn op elk moment herleiden naar een getal.

Na het krijgen van juridisch advies van advocaten van over de hele wereld, die ons helpen met dit probleem, denk en hoop ik dat we er op deze manier in geslaagd zijn dit probleem achter ons te laten, alhoewel velen dachten dat we gingen moeten kiezen tussen het ene juridisch systeem of het ander, maar nooit aan beiden zouden kunnen voldoen.

[0h22m12s]

Met de tweede discussietekst van de licentie, willen we het ingeslagen pad verder betreden. Zoals Richard vanmorgen reeds vertelde, hebben we opnieuw geprobeerd om een woordenschat vast te leggen, zodat we een reeks begrippen hebben die uniek zijn voor de GPL, deze begrippen kunnen dan verbonden worden met begrippen uit auteurswetgeving uit de verschillende juridische systemen.

[Sectie: "Propagating" en "conveying" software]

Dus "propagation" is alles wat je met een programma kan doen, waar je volgens de lokale auteurswetgeving toestemming voor nodig hebt, behalve het programma uitvoeren of het programma persoonlijk aanpassen

"Conveying", is 'propagation' op zo'n manier dat derden een kopie kunnen maken of ontvangen. De woordenschat die we gebruiken is geen VS auteursrechtenwoordenschat en ook geen woordenschat van enig ander auteursrechtensysteem. Door een relatie te beschrijven tussen onze gekozen begrippen en reële gebeurtenissen, denken we een hele boel problemen die ontstonden met nationale wetgevingen opgelost te hebben.

[Sectie: Niet langer afhankelijk van de term "derivative works"]

In verband hiermee kan ik jullie ook zeggen dat de tweede discussietekst van de GPLv3 volledig onafhankelijk zal zijn van het Amerikaanse auteursrechtenbegrip "derivative work".We willen hiermee voorkomen dat we de volgende vijftien jaar opnieuw de weliswaar terechte klacht zullen krijgen dat ons op het VS-auteursrecht gebaseerd begrip derivative work een grote bron is van ongemak en onzekerheid. Men zal misschien vinden dat wat in de plaats gekomen is, geen perfecte verbetering is. Maar ik ben er zeker van dat iedereen zal erkennen dat het een nuttige ontwikkeling is.

[0h23m54s]

Zoals ik al zei bij de start in Cambridge, de internationalisering van de licentie gaat samen met een andere grote structurele verandering die wij willen verwezenlijken in de licentie. Richard beschreef het al vanmorgen en in januari hebben we het de verbeterde compatibiliteit genoemd.

[Sectie: Oplossen van licentieproliferatie]

Ik wil daar nog iets meer over zeggen, om de context van die verandering wat beter te plaatsen. Na Richards toespraak vanmorgen over verbeterde compatibiliteit werd tijdens het vraaggesprek de volgende vraag gesteld: "Wat met licentieproliferatie?"

Ik wil de opmerkingen van Richard nog wat verder uitbreiden. Ons antwoord op licentieproliferatie is volgens mij zeer rechtlijnig: gebruik de GPL, en voeg de toelatingen toe die je nodig hebt. Ook als de beperkingen, die je normaal in een andere licentie zou plaatsen, compatibel zijn met sectie 7 van de GPL, hoef je geen nieuwe licentie te maken. Als je niet houdt van het copyleftprincipe, dan kunnen wij niets voor je doen en moet je aanvaarden dat een wildgroei van licenties één van de noodzakelijke gevolgen zijn van jou voorkeur voor niet-copyleftlicenties. Met andere woorden, stel jezelf eens de vraag: "Waarom is er een wildgroei van licenties?" Er is geen wildgroei van licenties bij de copyleftlicenties, of toch maar heel beperkt. Er zijn slechts twee of drie copyleftlicenties in de wereld met significante gelijkenissen.

Het aantal tolerante licenties is zo sterk toegenomen dat het niet langer beheersbaar is. Het is omdat tolerante licenties bijna automatisch tot een wildgroei van licenties leiden, dat we vandaag in deze situatie zitten.

Partijen die een licentie willen die niet-proliferend werkt hadden te weinig keuze, omdat alle copyleftlicenties ongeveer op dezelfde wijze werken.

[0h26m05s]

GPL's nieuwe sectie 7, de voorziening voor verhoogde compatibiliteit, zal er voor zorgen dat copyleftlicenties meer flexibel gebruikt kunnen worden, terwijl ze toch het evenwicht bewaren tussen commerciële bruikbaarheid voor bedrijven en duidelijkheid voor de individuele programmeur die wil weten welke licentie hij moet gebruiken voor zijn code. Volgens mij is dit een grote bijdrage, als mensen het op deze manier willen gebruiken, maar dat is aan de anderen.

We willen een infrastructuur leveren waarmee licenties kunnen samenwerken, die als ze ten volle gebruikt wordt, een substantiële bijdrage kan leveren in het beperken van de wildgroei tijdens de volgende jaren.

[Sectie: LGPL, zoals het verenigen van elektro- en zwakkekracht]

Er werd vanmorgen al verteld dat de LGPL, door sectie 7, een extra toestemming zou worden bovenop de GPL. Ik had dit onderwerp liever binnen enkele weken pas bekendgemaakt, bij de voorstelling van de nieuwe proeftekst. Maar aangezien er nu toch al over gesproken is, wil ik er ook iets over kwijt. Zoals Richard vanmorgen al vertelde, gaat deze wijziging helemaal niets veranderen aan het gedrag van de LGPL. Deze wijziging, die niets functioneel verandert, werd ons opgelegd door het hervormen van de licentie. De LGPL bleek een heel goed voorbeeld om aan te tonen waar de nieuwe structuur, met extra toestemming bovenop de GPL, toe in staat is en hoe krachtig ze is. Door de LGPL te herleiden tot een bijkomende toestemming bovenop de GPL kunnen we de waaier van licenties drastisch beperken.

Het is zoals natuurwetenschappers die een kracht doen verdwijnen, juist? Wij verenigden elektro- en zwakkekracht, OK? De grote algemene theorie ontsnapt ons nog, zolang we ook van de documentlicenties geen extra toestemming bovenop de GPL hebben gemaakt. Ik weet niet of we dat ooit zullen bereiken, dat is de zwaartekracht, dat is echt moeilijk. Maar de realiteit werd eenvoudiger, en dat alleen is al heel waardevol. Een ander voordeel is dat de nieuwe LGPL, gedefinieerd als extra toestemming, aan de mensen toont hoe eenvoudig het wordt om met extra toestemmingen, gesofistikeerde licenties te maken. Wij denken dat dit allemaal ten goede is, deze licenties leiden niet tot proliferatie, ze herleiden naar de GPL ten gevolge van bepalingen, dit is een waardevolle en nuttige eigenschap.

[0h28m43s]

Dat was alles wat ik wilde vertellen over de technisch kant van de licentie, nu nog enkele hangende zaken. Zoals ik in het begin al zei, zijn er nog twee of drie belangrijke zaken die uitgepraat moeten worden als we tot een consensus over de nieuwe licentie willen komen.

Eén zaak, of groep van zaken, heeft te maken met patentrechten. Een andere zaak heeft te maken met controle over de software in het belang van de bescherming van de amusementsbedrijven. Ik wil deze zaken maar even bespreken, aangezien Richard dat vanmorgen al uitgebreid heeft gedaan en ik weinig zin heb om in herhaling te vallen. Ik zal er gewoon nog een beetje aan toe voegen, tijdens het vraaggesprek zullen jullie wel opnieuw beginnen over de zaken waar ik, volgens jullie, te licht ben over gegaan.

[Sectie: De problemen met patenten]

Als we het over patenten hebben, zijn de zaken de laatste jaren radicaal veranderd. De GPLv2 is een licentie die zegt: " Er is een zeer groot probleem met patenten, als je er niets aan doet, breekt vroeg of laat de hel los". 'Vroeg of laat' ligt ondertussen al een hele tijd achter ons en zoals iedereen weet is de hel effectief losgebroken.

De fundamentele vraag die iedereen zich stelt is hoe we door de licentie, buiten het patentsysteem kunnen werken en dat alle partijen toch hun doelen maximaal bereiken. Partijen met grote patentportfolios, die willen bijdragen aan de Vrije Softwarewereld en de GPL in het bijzonder, partijen die bang zijn van de patenten van anderen aangezien zij inkomsten hebben die aanleiding kunnen geven tot het eisen van royalty's en partijen die software willen ontwikkelen maar bang zijn van patenten, niet omdat ze commerciële belangen hebben of grote inkomsten genereren, maar wel voor het verstikkende effect dat uitgaat van patenten, patentlicenties en rechtszaken als politiek middel om programmeurs te verhinderen gewenste Vrije Software te maken.

Dit zijn sterk verschillende groepen. Sommige partijen, zoals diegene met grote patentportfolios en grote inkomstenstromen, horen thuis in verschillende groepen van de analyse van het patentprobleem. Elk van deze grote industriële partijen met grote patentportfolios hebben hun eigen goed ontwikkelde patentpolitiek, ze hebben dan ook een sterke positie als ze over hun patentportfolio moeten onderhandelen met andere industriële grootmachten. Alhoewel wij een zekere geraffineerdheid ontwikkeld hebben door jarenlang in dat wereldje te vertoeven, moeten wij meestal onderhandelen zonder patenten of stok achter de deur.

[0h31m39s]

Op dit moment hebben we een stok, we maken een licentie die deze mensen nodig hebben. Maar we mogen die stok niet misbruiken, we moeten zorgen dat men de nieuwe licentie even hard nodig heeft dan diegene die we veranderen.

De discussie over patenten was erg ingewikkeld, zwaar, soms sterk verhit. Alhoewel de mensen die me het vuur aan de schenen legden zo vriendelijk waren dat achter de schermen te doen, hebben ze vaak geprobeerd om me te folteren. Ik heb altijd geprobeerd om me zo beleefd mogelijk te verweren, maar af en toe heb ook ik harde woorden gebruikt. Ik wil nu voor een publiek verklaren dat ik daar geen spijt van heb. Onderhandelen is onderhandelen; we zullen binnenkort wel klaar zijn.

[0h32m29s]

Ik denk dat de patenthouders grote vooruitgang hebben geboekt in het begrijpen van hun gemeenschappelijke en individuele behoeften en ze hebben ook een gemeenschappelijke visie over wat een goede eindconclusie zou zijn van de FSF in deze zaak. We hebben een aantal veranderingen in overweging genomen ten opzichte van de eerste discussietekst die handelen over patenten, we hebben meer dan aandachtig geluisterd naar elke opmerking die gemaakt is over dit thema, of ze van patenthouders komen of niet. En wij denken dat we, in de nabije toekomst, voorstellen kunnen doen die deze problematiek moeten helpen oplossen. Als deze problemen uit de weg geruimd zijn, kunnen we ook vooruit met andere vragen.

[0h33m13s]

[Sectie: De problemen met DRM - het gaat allemaal over software]

Dit brengt on bij het belangrijkste thema van Richard vanmorgen, het probleem van de digitale beperkingen (Digital Restrictions) op code.

De mensen zijn dit gaan bekijken alsof Richard aan het proberen was om hen iets nieuws op te leggen voor zaken waar ze al mee bezig waren. Bedrijven uit de amusementssector, denken dat ze digitale rechten hebben, en vinden dat ze deze digitale rechten zelf moeten mogen beheren.

Ik heb hier geen echte belangen, op de één of andere manier heb ik natuurlijk wel mijn mening hierover. Maar op dit moment is het mijn taak om advocaat te zijn van de Vrije Softwarebeweging, en als advocaat van de Vrije Softwarebeweging heb ik niet te maken met muziek en niets te maken met film. Ik vertegenwoordig hier niet de Free Music Foundation en ik vertegenwoordig niet de Free Movie Foundation. Ik vertegenwoordig mensen die Vrije Software willen maken, en vanuit hun situatie heeft Dhr. Stallman groot gelijk. Wat Digitale beper... Digitaal Rechtenbeheer is voor de amusementssector, zijn duidelijke digitale beperkingen voor ons.

Wat men beperkt is ons recht om software te maken op de manier dat wij software maken. Deze beperkingen werden gemaakt voor iemand die zijn rechten wil gebruiken voor zijn eigen werken onder auteursrecht, zoals muziek en film, maar dat heeft voor ons geen enkele betekenis. Dat komt niet omdat wij vinden dat muziek of film niet auteursrechtelijk beschermd moeten worden of omdat wij vinden dat je dat allemaal vrij moet kunnen delen, of wat dan ook. Dat is allemaal irrelevant.

In verband met DRM wordt er vaak gesuggereerd dat wij een softwarelicentie gebruiken om zaken aan te pakken die niets met software te maken hebben. Niets is minder waar, wij pakken een zuiver softwareprobleem aan.

Als GPL software verdeelt wordt op zo'n manier dat het illegaal wordt, als men de licentie omzeild op zo'n manier dat het legaal lijkt omdat de omweg een technische implementatie is.

[0h35m20s]

Als ik aan jou een computer verkoop die software bevat onder de GPL licentie, bijvoorbeeld een videorecorder, en ik noem dat toestel bijvoorbeeld TiVo. Ik verkoop dat dus aan jou en ik zeg: "Hier zit GPL software in dit toestel, hier is de broncode. Er is nog iets dat ik moet vermelden, als je de software verandert, zal dit toestel niet meer werken. ". Dat wordt een overduidelijke inbreuk op de GPL. Je voegt een voorwaarde toe aan de licentie en dat kan je niet.

Ik vraag me wel af waarom deze zaak zo belangrijk geworden is, waarom iedereen moet beginnen springen en roepen omdat wij zeggen: " Wel, trouwens wat je niet mag door het illegaal wijzigen van de licentie, mag je ook niet verwezenlijken door de hardware zo aan te passen dat je de licentie omzeilt!" Het is een zeer duidelijke stelling: het kan niet op deze wijze en je mag het dus ook niet op een andere wijze. Waarom probeer je de licentie eigenlijk te omzeilen?

"Wel, ik ben erg bezorgd over het auteursrecht op muziek en film" - Begin zo niet tegen mij, zo vindt men veel redenen om de licentie te omzeilen. "Wel, wij willen er graag geld verdienen Mr. Stallman, en als we jouw licentie overtreden kunnen we nog veel meer geld verdienen!" - Sorry maar dat is echt geen reden.

Dus we hebben het hier niet over de redenen waarom we kwaad zijn op Hollywood, of waarom we kwaad zijn op de muziekuitgevers, dat is een andere discussie.

Wij zeggen alleen dat de licentie middelen moet hebben om de technische omzeiling van zijn regels, even duidelijk aan te pakken als de klassieke juridische omzeiling, en dat is alles.

[0h36m56s]

Over dit onderwerp is er maar weinig ruimte voor principiële tegenargumentatie, maar moest er ergens toch wat ruimte zijn, dan zijn wij echt bereid om er naar te luisteren.

Richard benadrukte vandaag, dat als de poging om dit soort van omzeiling van de licentie zo'n vorm aanneemt dat men de software niet mag gebruiken, dan is dat fout. Uit de formulering die we in januari gebruikten, leidden sommigen af dat we een beperking op het vrije gebruik van de software gingen opleggen om een oplossing te vinden voor mensen die, in naam van de beveiliging voor amusement, de licentie willen omzeilen.

Aangezien de formulering die we gebruikten om ons doel te bereiken door veel mensen op deze manier werd begrepen, was het blijkbaar een slecht gekozen formulering, en zal het aangepast worden in de tweede GPLv3 discussietekst.

[0h37m59s]

Richard heeft vanmorgen ook uitgelegd dat de situatie in Europa aan het veranderen is. Nieuwe Europese regelgeving ten gevolge van de EUCD werpt nieuwe juridische beperkingen op, waarmee we rekening moeten houden en eventueel zelfs iets tegen ondernemen.

We denken dat we in de volgende proeftekst een formulering gebruikt hebben die zowel de kracht van de VS DMCA als van de EUCD moet kunnen afweren, zonder dat wij het gebruik beperken of ongepaste technologie in de licentie opnemen. We zijn, samen met advocaten van over de hele wereld, nog op zoek naar een manier om de anti-omzeilingswetten te stoppen, die elders in de wereld worden geschreven met andere juridisch begrippen.

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat mensen die GPL software krijgen, de vrijheden die hen beloofd worden ook daadwerkelijk kunnen uitoefenen.

[0h39m04s]

Luisteraar: Verontschuldig mij Mr Moglen, zou u iets trager kunnen praten zodat ...

Moglen: Natuurlijk, ik verontschuldig mij. Ik wil mij ook verontschuldigen dat ik Engels gebruik. Ik begrijp zeer goed dat dat voor sommige mensen best moeilijk is.

Ik wil nog even herhalen, dat we al het juridisch advies dat wij kunnen krijgen, ten volle willen benutten om er zeker van te zijn dat de uiteindelijke versie van de licentie een dam opwerpt tegen alle anti-omzeilingswetten niet alleen de EUCD of de VS DMCA, maar ook tegen andere juridisch regelgeving over de hele wereld.

[0h39m54s]

[Sectie: Wat gebeurd er na het consultatieproces?]

Ik wil afronden en de rest van de tijd jullie vragen beantwoorden. Ik vermoed dat er wel veel vragen zullen zijn. Ik wil jullie nog wel iets zeggen, aangezien dit voor mij nog maar de helft van een lang proces is. Wat er gaat gebeuren als dit proces gedaan is, kan jullie nu misschien nog niet veel schelen, maar voor mij, nog maar halverwege het proces, is het een moment waar ik vol ongeduld naar uitkijk.

Als het ten einde is, hoogstwaarschijnlijk ergens in januari volgend jaar, zullen we, dankzij Internationale samenwerking, de regels opgesteld hebben om een systeem van intellectuele creativiteit te beheren, het zijn ook de regels waar een miljarden-dollar-industrie zich aan moet houden en het is tevens de grondwet van een politieke en sociale beweging die zich de Free Software movement noemt. Het zijn regels die aan elk individu, elke student, elke klas en elke school over de hele wereld het recht geven om vrij te experimenteren met computerkennis. Het zijn regels die toestaan dat een miljarden-dollar-industrie op een stabiele, gestructureerde wijze kan bestaan. En dit gebeurt op een moment dat het andere, momenteel meest gebruikte softwaremodel, zichtbaar bankroet is en niet langer in staat lijkt om software op een performante wijze te laten maken of verdelen.

En we zullen duidelijk gemaakt hebben wat de grondregels van de Free Software movement zijn voor de volgende jaren, door te definiëren wat de doelen zijn, en op welke wijze we ze willen bereiken.

[0h42m01s]

Dat zullen we bereikt hebben, en tienduizenden mensen van over de hele wereld zullen ons dit jaar geholpen hebben om dat te bereiken.

Het grootste, diepst gewortelde monopolie uit de geschiedenis van de wereld, zal zijn CEO verloren hebben, ze zullen een hoop van zijn ondergeschikte uitvoerders afgedankt hebben en in plaats van de meest belangrijke productlancering in tien jaar tijd, krijgen we een commerciële en technische miskleun.

Het systeem van niet-vrije software is duidelijk ingestort, het gras is onder hun voeten weggemaaid door hun eigen inefficiëntie.

Wij, jullie en ik en ieder ander die hier mee bezig is, zullen er in geslaagd zijn om de regels van deze industrie vast te leggen voor het volgende decennium, door middel van open onderhandelingen.

Op het einde van dit proces zullen politici, regeringen, gemeenschappen en de economische wereld het onderscheid kennen. Ze zullen het groot verschil opmerken omdat de mislukking van Microsoft veel minder stof zal doen opwaaien dan je zou verwachten. Toch zal het mislukken van Microsoft zeer veel aandacht trekken omdat Microsoft plots veel minder luid zal roepen.

De mensen zullen in zichzelf denken: "Ze maakten vroeger één miljard dollar winst per maand! En dat miljard gebruikten ze enkel en alleen voor propaganda, om te vertellen dat hun manier van werken de enige juiste is. Raar dat ze die winsten vandaag niet meer genereren. Raar dat ze die hopen geld niet meer aan propaganda kunnen besteden. Raar hoe veel eenvoudiger alles wordt nu ze niet langer luidkeels lopen te jammeren. Ongelooflijk, we kunnen nu zelfs onze eigen gedachten horen. In die rust en kalmte zullen we kunnen opmerken dat er een slechte manier van zaken doen bestaan heeft.".

Daar zullen wij staan als dit voorbij is. We zullen onze fundamentele infrastructuur vernieuwd hebben, ze is nu veel sterker en meer flexibel. Het meest gebruikte andere model, zal gestorven zijn op het slagveld dat ze zelf kozen. Ze zijn er niet in geslaagd om hun producten goed genoeg te maken zodat de gebruikers, die ze al gevangen hadden in hun web, ze willen gebruiken.

Het zal een choquerende vergelijking zijn voor personen die, in tegenstelling tot ons, geen duidelijk beeld hadden van waar wij mee bezig waren.

[0h44m58s]

Dat is alles wat ik te zeggen heb. Ik zal nu jullie vragen beantwoorden, alvast bedankt.

[applaus]

[45m 00s]

V1: Ik zou graag wat meer uitleg hebben over het verschil tussen toegevoegde beperkingen en toegevoegde toestemmingen. De uitleg van Dhr. Stallman vond ik niet helemaal duidelijk, en u bent er ook nogal vluchtig over gegaan, vooral als het gaat over patenten. Toegevoegde toestemmingen zoals"you can use patents in our portfolio" of toegevoegde beperkingen zoals "you can't use, or 'disseminate' is the word, our software if you initiate a lawsuit".

De tweede vraag is of jullie gepraat hebben met personen zoals die van het Debian project, zij stellen blijkbaar nog veel hogere eisen dan de mensen van de FSF voordat ze een licentie een vrije licentie noemen.

Het is een nogal lange vraag, die zelfs uit drie delen bestaat, realiseer ik me nu.

[45m 50s]

A: Ja, en het zijn ook zeer uiteenlopende vragen. Ik zal trachten ze één voor één te beantwoorden.

We hebben in de eerste proeftekst geprobeerd om sectie 7 op zo'n manier uit te werken, dat we toelatingen en voorwaarden samen als één geheel konden bekijken. De manier waarop we sectie 7 in de eerste proeftekst publiceerden bleek een nadeel. Ik had een alternatieve proefversie, die toestemmingen als een sub-subject beschrijven en voorwaarden als een ander sub-subject. In de tweede proeftekst zullen we deze andere versie opnemen. Bij gevolg zal het veel makkelijker zijn om het onderscheid tussen toestemmingen en voorwaarden te begrijpen en op te volgen.

[46:40]

In plaats van heel de tekst te bespreken die binnen enkele weken toch openbaar gemaakt wordt, zal ik het zo eenvoudig mogelijk uitleggen. Toestemmingen zijn in essentie een open lijst, je kan zo wat alles wat je wil toestaan in aanvulling op de GPL, maar elke toegevoegde toestemming kan ook terug verwijderd worden. Toegevoegde voorwaarden, moeten voorkomen op een specifieke lijst van toegestane toevoegbare voorwaarden. Deze lijst ligt vast, de lijst is niet open. Deze voorwaarden zijn niet verwijderbaar van de code waaraan ze verbonden zijn, integendeel, je moet elke ontvanger van de code duidelijk maken welke extra voorwaarden bij welk gedeelte van de code horen. Dus als je iets gebruikt uit een programma onder de Apachelicentie, dan heb je een patentvergeldingsregeling in je code zitten. Dus heb je nu een programma met GPL licentie waarvan een gedeelte van de code een voorziening heeft voor patentvergelding, en je moet er dan ook voor zorgen dat de gebruiker weet bij welk stuk code dat thuishoort.

Dit vormt de basis voor het verschil tussen toelatingen en voorwaarden. U vroeg in het bijzonder naar het gebruik van bijkomende toelatingen om met patenten om te gaan: wij gaan de sectie over bijkomende toestemmingen niet gebruiken om met patenten om te gaan. Alles wat wij gaan zeggen over patentrechten tussen mensen die software maken, mensen die software verdelen en mensen die die software gebruiken zal deel uitmaken van de basistekst van de GPL, sectie 11; en hoe we het juist gaan regelen, zullen we heel zorgvuldig bekijken na discussies met mensen die hier echt om geven, maar in elk geval zijn we op zoek naar een unieke consensus.

[48m 30s]

[onderbreking vanuit het publiek]

Met alle respect voor " permissions","grants of patent allocations ","non assertion of patents",of welk technische termen er ook maar zijn, de redenen waarom jij zal weten dat je alles hebt wat nodig is om de vrijheden die de licentie jou geeft uit te oefenen, zullen niet het gevolg zijn van bijkomende voorwaarden. Dat zal deel uitmaken van de basistekst.

Patentvergeldingsmaatregelen daarentegen komen in de categorie van de toevoegbare voorwaarden die soms zijn toegestaan. Het principe voor deze clausules werd al duidelijk beschreven in de eerste discussietekst: Patentvergeldingsmaatregelen zijn OK, als ze alleen een echt verdedigend karakter hebben; als hun enige functie erin bestaat om te reageren tegen patentrechtzaken, en als ze geen enkel ander voordeel uit het gebruik van patenten proberen te halen. De GPL zelf zal zo geen clausule kennen; ze zal alleen stellen dat ze compatibel is met licenties die zo'n clausule wel bevatten.

Om nog even terug te komen op je laatste vraag, er zal geen probleem zijn met Debian: Als er ergens een vrije licentie bestaat die voldoet aan de richtlijnen voor Debian Free Software, dan kan die licentie, voor zover de GPL dat toestaat, compatibel zijn met de GPL, maar of de licentie vrij is of niet kan je beoordelen aan de DFSG alleen. Geen enkele licentie zal GPL compatibel worden, als ze ook niet compatibel kan zijn met de de Debian Free Software Guidelines. Wij gaan ook niet zeggen: "Deze licentie is compatibel met de GPL". Wij gaan gewoon zeggen: " Hier is een bijkomende term; GPL kan deze term gebruiken; Als de GPL code onder deze term aanvaardt, blijft de term aan de code verbonden, niet onder de GPL, maar onder de voorwaarden aan de term verbonden. U kan al de code gebruiken volgens de voorwaarden van de GPL, maar als je dat stuk met de term gebruikt, vergeet dan niet om ook de toegevoegde term door te geven. En dat is alles.

[50m 35s]

V2: Verwacht u dat de GPLv3 zal voldoen aan de Debian Free Software Guidelines? En is dat een doel voor de volgende ...

[50m 50s]

Wel, ik heb geen enkele reden om te denken dat ze niet compatibel zal zijn; Ik heb nog geen enkele reden gezien om ook maar te denken dat er een probleem met de compatibiliteit kan zijn; Het was ook niet mijn grootste zorg, omdat het in mijn ogen nooit een echt probleem kon worden. Als door onze eigen analyse, of door de analyses van anderen, moest gebleken zijn dat er een echt probleem zou zijn met de Debian Free Software Guidelines, dan hadden we dat zeker aangepakt.

[51m 20s]

V3: Ik heb nog een vraag over de DRM clausule. Er is een formulering die zegt dat de betreffende software, geen effectieve maatregel kan zijn tegen ... zoals bedoeld in de DCMA. Denkt u dat die clausule zal werken??

[51m 45s]

Ik verwacht dat aan VS rechtbanken zal uitgelegd worden dat het de bedoeling is van de licentiegever om de eigenschappen van de DMCA te verwerpen als het over GPL software gaat. Ik denk dat de VS rechtbanken aandachtig zullen luisteren naar wat de bedoelingen van de licentiegever zijn, aangezien het onder het Amerikaans auteursrecht normaal is dat de bedoelingen van licentiegever bepalen hoe de inhoud van de licentie bekeken wordt.

Deze formulering is niet bedoeld als antwoord op de EUCD regeling, die is anders; we zullen een andere strategie moeten gebruiken om ons tegen de EUCD te verweren; deze tekst zat nog niet in de eerste discussietekst, maar zal bekend gemaakt worden in de tweede discussietekst, waarna we kunnen beginnen te praten met Europese advocaten, bedrijven en geïnteresseerden, over wat zij van ons voorstel vinden.

[53m 00s]

V4: [vraag gesteld zonder microfoon]

[53m 05s]

Ja, men vraagt me offline of ik die nieuwe tekst nu al niet bekend wil maken. Ik ben 95% zeker dat ik weet welke tekst we gaan publiceren, maar mag ik jullie erop wijzen dat momenteel twee EU landen, hier onder onze neuzen, bezig zijn om de EUCD toe te implementeren. En het is best mogelijk dat ik tengevolge van deze nieuwe juridische ontwikkelingen nog veranderingen doorvoer in de loop van de volgende weken. De reden waarom we de tekst niet op voorhand publiceren is een gevolg van mijn professionele plicht als advocaat om voorzichtig te zijn. En mijn cliënt, zoals jullie allemaal weten, wil ten allen koste vermijden dat er fouten gemaakt worden die blijvende schade kunnen aanrichten aan de vrijheid. Als vandaag de juiste tijd was om de tekst te publiceren, hadden we de tekst vandaag bekend gemaakt.

[53m 50s]

V5: Over DRM, is de formulering die binnendringt in de privacy, één van de delen die gaat verdwijnen uit de proeftekst?

[53m 55s]

Ja, ik verwacht dat deze formulering uit de proeftekst zal verdwijnen; ik heb dat al verschillende keren publiek bekend gemaakt. Ik, als advocaat, dacht dat er in de licentie een belangrijke rol was weggelegd voor principes die private auteursrechthouders van over de hele wereld een juridisch wapen zouden geven tegen spyware.

Volgens mij is dit een ernstig probleem. Ik verwacht dat de meeste regeringen dit verkeerd gaan aanpakken en verkeerd zullen blijven aanpakken, omdat ze de verkeerde bedoeling hebben: de slachtoffers van spyware zijn individuele burgers; zij die voordeel halen uit spyware, zijn grote openbare en private partijen die zeer veel voordeel halen uit de voortdurende onveilige situatie; als Microsoft faalt, als de grootste aanbieder van slecht beveiligde netwerken faalt, dan zullen de partijen die al een heel decennium profiteren van de slechte beveiliging - Mijn god, wat hebben ze geprofiteerd! - zeker op zoek gaan naar een andere manier om zich te verzekeren van slecht beveiligde netwerken.

Het monopolie was de uitgelezen manier om een slecht beveiligd netwerk te bekomen, aangezien voor de partij die alle schuld kreeg, toch geen alternatief bestond. Deze partij had er ook geen probleem mee dat haar niet bestaande reputatie voor veiligheid nog slechter werd. Nu dat allemaal niet langer waar is, heeft ze een groot probleem om de goed beveiligde netwerken te maken, aangezien de vraag van commerciële partners naar slecht beveiligde netwerken steeds groeit.

Ik dacht dat het wenselijk was om ook aan individuele programmeurs de kans te geven, om net zoals advocaten van over de hele wereld, het auteursrecht te kunnen gebruiken om te verhinderen dat toekomstige ontwikkelaars slechte eigenschappen in hun code gaan inbouwen. Ik moet nu vaststellen dat dat een visie is waar een meerderheid van de gemeenschap ons niet in volgt. Het is ook geen probleem om de voorziening te verwijderen, aangezien blijkbaar niemand erin geïnteresseerd is. Later zullen velen willen dat we het er toch hadden ingelaten, misschien wel even hard als men heeft gewenst dat we in 1991 de patenten harder hadden aangepakt, men zal blij zijn dat we het DRM probleem hebben opgelost op de manier dat we dat dit jaar gaan doen, maar dit probleem laten we over aan de toekomst, omdat het duidelijk is dat personen die vandaag de licentie lezen, deze voorziening nog niet naar waarde weten te schatten, en alleen maar enkele grote nadelen zien. Dus ik denk wel dat die voorziening zal verdwijnen.

[56m 40s]

Q6: Zal het mogeljik zijn om de GPL compatibel te maken met de MPL, de mozile public licence via dezelfde methode waarmee men de LGPL gaat definiëren?

[57m 00s]

Je mag altijd toegevoegde toestemmingen gebruiken om de GPL code te combineren met om het even welke andere licentie. Als je het zo bekijkt kan je altijd toegevoegde toestemmingen gebruiken om eenvoudige compatibiliteit tussen de GPL en een andere licentie te bekomen. Denk er aan dat toegevoegde toestemmingen steeds kunnen verwijderd worden, na jou kan elke partij beslissen de door jouw toegevoegde bepalingen te verwijderen, waardoor de code terug alleen onder de originele GPL licentie valt. Herinner dat de bestaande LGPL code een voorziening bevat die stelt dat alle code die onder de LGPL beschikbaar is ook opnieuw onder de GPL licentie kan gebracht worden. Door de LGPL te hervormen tot een bijkomende toestemming bovenop de GPL, die dus ook gewoon verwijderd mag worden, wijzigen we het bestaande gedrag van de LGPL niet. Als je een gelijkaardige techniek gebruikt om compatibel te zijn met andere licenties, en erkent dat het verwijderbaar is, zit je goed.

[58m 05s]

V7: Wat denkt u ervan om iets te veranderen in de titel van de sectie, "not a contract"; aangezien dat niet compatibel is met de wetgeving in sommige landen, zoals Brazilië bijvoorbeeld - Ik kom van Brazilië.

[58m 23s]

Ik ga helemaal niet akkoord met deze zienswijze, maar we zullen toch iets ondernemen om eraan tegemoet te komen. Ik beschouw deze zienswijze als kortzichtig en onnozel, ondersteund door maar een half dozijn wetgeleerden over de hele wereld, die één voor één beter hun boeken nog eens zouden doornemen, en dat is alles. Het zijn mensen met grijs haar en oude gedachten. Ze hebben geen heel oude gedachten, want als ze gaan lezen in de oude wetboeken van hun juridisch systeem, of als ze het echt Romaans recht van Justinianus erbij halen, dan kunnen ze ontdekken dat een licentie een eenzijdige toestemming is, geen verbintenis, dus personen die met zulke nonsens afkomen, zijn blijven vastzitten in een tijd meer dan duizend jaar na Justinianus en nog voor de Tweede Wereldoorlog.

Niettegenstaande bestaat die visie, OK? En die visie, al vaak herhaald, verdient enig respect. Ik heb geen respect getoond voor deze zienswijze, ik heb ook het recht op een persoonlijke mening. Maar als de actieve advocaat voor het ontwerpen van de proeftekst, verwacht ik dat de titel van sectie 9, in de uiteindelijke versie ongeveer op het volgende zal lijken: "acceptance not required to receive and run copies". Wat eerder een beschrijving is van de feiten, juist en duidelijk. Het vermindert de afhankelijkheid van bestaande juridische termen en plaatst de licentie dichter bij de feitelijke vaststellingen. Dit ligt in de lijn van koers die we willen varen om de licentie verder te denationaliseren.

Al vind ik, als actief advocaat, dat het een belachelijke juridische interpretatie is, toch erken ik dat het een een eerlijke vraag is die kan worden ingewilligd en waar we ook mee moeten afrekenen, en we zullen dat ook doen.

[60m 40s]

V8: Ik heb twee vragen. Ten eerste, heb jij iets te zeggen over het "ASP loophole", of het "web loophole" aangezien Richard vanmorgen zei dat hij de mogelijkheid zag om enkele clausules uit de Affero GPL over te nemen, al zou dat volgens hem misschien iets te drastisch kunnen zijn voor de GPLv3. Volgens mij kunnen deze achterdeurtjes best gevaarlijk worden. Op een dag zal onze goede vriend Microsoft wel weg zijn, maar dan staat de volgende vijand misschien al klaar, omdat we nu de zogenaamde "Web 2.0" bedrijven hebben wiens bedrijfsmodellen gebouwd zijn op webservices. Zou u deze eerste vraag willen beantwoorden?

[61m 40s]

Je weet net zo goed als ik dat de kans vrij groot is dat je die tweede vraag niet meer zal kunnen stellen, maar goed. Kijk, dit is volgens mij de situatie waar we nu voor staan: Er zijn twee ethische standpunten voor wat je moet doen als je de code die iemand anders geschreven heeft om met gebruikers over een netwerk te communiceren, hebt aangepast, om zelf een bedrijf op te starten om met hen te concurreren voor dezelfde klanten met jou aangepaste versie van hun service. Het eerste standpunt is: "Je moet verplicht worden om jouw versie terug te geven aan de wereld. Je concurreert met anderen in een openbare service gebaseerd op hun code, dan moet je ook jouw versie algemeen bruikbaar maken, net zoals wanneer je deze code zou verkopen of verdelen". Dit is één ethische versie.

Een ander ethisch standpunt is dat dit een unieke aparte situatie is, waar elke poging om iemand het recht te ontzeggen om zijn aanpassingen privé te houden, een inbreuk is op het recht om software persoonlijk uit te voeren en aan te passen, een recht dat niet omzeild mag worden. Dit zijn allebei sterk onderbouwde ethische visies. Er is geen voordeel voor de licentiemaker, of voor de Vrije Software in het algemeen, om in de plaats van anderen een keuze te maken tussen deze ethische theorieën.

Als wij zouden zeggen: "We hebben nagedacht over de moeilijke ethische kwesties; er zijn zeer goede en duidelijke argumenten voor beide visies, ze zijn even sterk en even belangrijk, deze beslissing gaat in de echte wereld een verschil van miljarden dollars maken, en wij hebben dit beslist, A of B". Mensen zouden ons terecht vragen wat ons het recht geeft om deze beslissing te nemen voor anderen.

[63m 50s]

Wij zullen deze keuze niet maken voor anderen. We willen ook geen groepen maken door mensen die een bepaalde theorie verkiezen uit te sluiten van het gebruik van bestaande GPL code. Beeld je in dat we het deel dat handelt over de Affero GPL clausule uit sectie 7 zouden schrappen, we verwijderen dit uit onze licentie: Iedereen die dat wil kan nu een nieuwe licentie maken die deze voorziening wel bevat, maar die zou niet GPL compatibel zijn, en men zou geen gebruik kunnen maken van bestaande GPL programma's om op verder te bouwen.

Dit zou zeker innovatie schaden, aangezien deze mensen afgesloten zouden zijn van al deze verdeelde software. Als we moesten beslissen dat elke GPL licentie de Affero clausule zou bevatten, dan zouden er zoals u reeds zei, ongelooflijk veel bedrijven over heel de wereld hun recht verliezen om GPL code te gebruiken. Aangezien deze bedrijven voor redenen, die zijzelf goed en afdoend vinden, hun eigen private aangepaste versie, die hen een commercieel voordeel geeft in een openbaar systeem, niet aan iedereen bekend willen maken; zij willen een deel van de broncode voor zichzelf houden, ook al gebruiken ze de software voor een publieke service.

Zeer goed, zeggen wij. Wij gaan een bijkomende voorwaarde toestaan, die je op een deel van je code kan plaatsen. Als je een Affero GPL model systeem maakt, dat is een systeem dat services mogelijk maakt over een netwerk, dat contact maakt met een publiek over een netwerk en waar elke concurrent die je code aanpast die aanpassingen ook bekend moet maken, dan kan je best heel je code onder de GPL plaatsen. Je neemt het deel dat zorgt voor de communicatie over het netwerk, wat misschien maar één van de vele communicatiemodules in het programma is, en plaatst dit onder de Affero GPL, of je voegt die voorwaarde toe, zoals we dat nu beter kunnen zeggen, en je voegt aan dit programma een optie toe om de gebruiker de broncode van de server te laten downloaden.

Als je al de stappen hebt opgevolgd, kan je toepassing alle onder de GPL geplaatste codes gebruiken, zowel die van jezelf als die van anderen; het specifieke stuk dat jij geschreven hebt om te communiceren over het netwerk heeft enkel bijkomende voorwaarden. Iedereen kan al de andere codes uit jouw toepassing gebruiken zoals men wil, ook voor persoonlijke aanpassingen in publiek gebruik.

En als het gedeelte dat jij schreef en onder de Affero GPL plaatste hen niet bevalt, kunnen ze dat helemaal opnieuw herschrijven, zodat jouw Affero-versie van de Affero clausules ontdaan kan worden, en toch gebruikt worden voor private services. Na lange analyses is gebleken dat deze oplossing leidt tot het optimaal niveau van innovatie met een minimale vereiste voor herimplementatie, zodat elke programmeur kan krijgen wat zij, of haar bedrijf, voor ogen had. Ik denk niet dat er een oplossing bestaat die de hoeveelheid te herimplementeren code kan reduceren of die de innovatie kan verbeteren, daarom denk ik dat dit het juiste systeem is om toe te passen.

[67m 30s]

V8b: Maar we nemen wel een forse houding in ten opzichte van DRM, juist? En volgens mij, vanuit het oogpunt van een gebruiker, als wij de software kunnen gebruiken, ik bedoel de service en wij krijgen ook de resultaten, maar we kunnen de broncode niet bekijken, dan moet men dat toch niet-vrij noemen, en is het een inbreuk op onze derde vrijheid, om de gemeenschap vooruit te helpen. Misschien ben ik wat dogmatisch, maar ...

[68m 10s]

Ik begrijp niet waarom jij je rechten zou verliezen. Als je de code zelf schreef, en er is geen code van anderen bij betrokken dan kan jij al de regels vastleggen die jij zelf wil. Als je de GPL code van anderen gebruikt om een toepassing te maken, hoe worden jouw rechten dan geschonden als men zegt dat jij je gebruikers hetzelfde respect moet tonen dan wat jij kreeg toen jij als gebruiker de code kreeg.

Het is helemaal onze bedoeling niet om ook maar iemand te beperken in wat hij doet met zijn zelfgeschreven code. De zaak is: Als jij de code krijgt van iemand waarmee je een volledige openbare service kan opzetten, en hij heeft die toepassing zo geschreven dat hij wil dat alle aanpassingen opnieuw openbaar worden, waarom moet jij dan denken dat je het recht hebt daar niet op in te gaan, en toch zijn code te gebruiken?

Naar mijn mening: Als je dat deel van zijn code dat netwerkservices levert wil herimplementeren, en de rest ongemoeid laat, heb je al een geweldig groot voordeel, je krijgt 90% van zijn code; ook hij doet zijn voordeel: jij moet voor die 90 % van de code, hetzelfde respect voor de gebruikers tonen dan hij. Als hij de rechten van de gebruikers in die laatste 10 % wat meer respecteerde dan jij dat wil, dan heb je een keuze: de pil doorslikken en de gebruikers in dezelfde mate respecteren dan hij, of je werpt dat stuk code weg en je herimplementeert het. Dat is het minimum aan herimplementatie dat je moet doen om de vrijheid te hebben die je wil hebben; Ik denk niet dat je hier benadeeld wordt, ik denk dat je bevoordeeld bent door de hoeveelheid code die deelbaar blijft tussen de twee mogelijke fundamentele ethische keuzes.

[70m 00s]

V9: Als je het goed vindt, zou ik graag een vraag stellen over de vertalingen. U zei dat vertalingen de op één na beste keuze zijn, en ik denk dat u daar min of meer gelijk in heeft. Maar ik kom uit Japan, zelfs de mensen die Engels kunnen, lezen liever Japanse vertalingen van de licenties. Ik begrijp dat het idee van officiële vertalingen gevaren inhoudt, maar ik denk dat het goed zou zijn om quasi-officiële licenties te hebben, hiermee bedoel ik vertalingen die zijn nagekeken door lokale advocaten, de Japanse vertaling door Japanse advocaten, de Spaanse vertaling door Spaanse advocaten en dat de FSF ten minste erkent dat deze controle gebeurde.

[71m 00s]

Ik wil daar twee dingen over kwijt. Ten eerste, zoals Dhr. Stallman eerder vandaag al zei, staat de vraag naar vertalingen open voor discussie, en ik luister naar elk voorstel daarover. Het tweede dat ik daarover wil zeggen is dat ik voor we begonnen met het GPLv3 proces een reisje naar Japan heb gemaakt, ik ontmoette er leden van "Meek" en "Makey", en advocaten van de belangrijkste industriële organisaties die de GPL gebruiken in Japan, iedereen was heel genereus met zijn tijd.

Ik zei: "Wij gaan de GPLv3 maken, wij zijn op zoek naar Japanse advocaten die deze sector goed kennen en weten waar de problemen liggen, zij moeten ons helpen nadenken over elk woord dat in de licentie komt, vanuit het Japans juridisch perspectief; Ik wil werken met de beste Japanse advocaten die jullie gezamenlijk kunnen aanduiden, om deze licentie beter te maken". Iedereen bedankte me vriendelijk, zeiden verheugd te zijn om te kunnen helpen en deden niets. En de reden waarom ze niets deden was omdat ze hun advocaten niet willen engageren in niet-gepriviligeerde gesprekken over deze thema's.

Als resultaat heb ik 12 maand na die vergaderingen, die plaatsvonden in juni 2005, nog geen enkele betekenisvolle juridische assistentie gekregen van advocaten die werken voor grote Japanse bedrijven. Als iets belangrijk is, dan is het belangrijk. Als iets later belangrijk wordt, dan is het dat nu ook al. Als het goed zou zijn dat deze advocaten later een officiële vertaling zouden maken, dan zou het goed zijn als diezelfde advocaten zich vandaag zouden inzetten om ons te helpen met een betere licentie te maken.

[72m 30s]

Elke grote industriële organisatie in Japan heeft zijn eigen hoog getalenteerde advocaten, die hard nadenken over deze vragen, en zij spreken zeer goed Engels, zoals ik heb kunnen ervaren tijdens al die jaren dat ik zaken met hen deed. Het probleem dat we hebben ligt niet bij de taal, het probleem is niet dat er niet geluisterd wordt, het probleem is niet dat wij niet geïnteresseerd zijn in Japan, het probleem is dat de betrokkenen beslist hebben om af te wachten en te lang gezwegen hebben.

Ik had het liever anders gezien. Ik denk dat één van de belangrijkste zaken die jij nu kan doen is, deze bedrijven onder druk zetten om hun mensen te mobiliseren en mee te komen onderhandelen. Het is vijf voor twaalf, we zijn al meer dan halfweg; als mijn goede Japanse vrienden tot vijf na twaalf gaan wachten om ons te vertellen wat zij erover denken en wat volgens hen moet gebeuren, zullen ze teleurgesteld zijn.; niet omdat ik niet wil luisteren, maar omdat de trein dan al vertrokken is. Alsjeblieft, help ze tijdig aan boord.

V9b: Daar ben ik volop mee bezig, je hebt gelijk.

Ik antwoord op het voorstel dat de manier waarop we ze nu kunnen laten deelnemen erin bestaat om ze het later te laten vertalen. En ik heb geantwoord: "Nee, dat is spijtig. Dat is niet de goede manier. Laat het ze nu doen".

[74m 20s]

V10: Je begon en eindigde je toespraak met de overgave van Microsoft. Persoonlijk heb ik vaak te maken met de bemoeizucht van Microsoft bij regeringen, dat ze initiatieven afblokken met aanzienlijke hoeveelheden geld en andere soortgelijke praktijken. Ik zou je maar al te graag geloven, aangezien het ons veel energie zou besparen als we niet langer met hen moeten vechten. Als ik zie hoe vaak we die strijd al hebben moeten aangaan, ben ik niet geneigd om optimistisch te zijn dat dat in de nabije toekomst zal verbeteren. Welke andere tekenen, van hun overgave, kan men in de nabije toekomst verwachten.

[75m 25s]

Wel, er was een Microsoft bedrijfsleider, die uitvoerend vice-voorzitter was van de afdeling platform technologie, zijn belangrijkste taak bestond erin om "Linux te verslaan ", zo stond het omschreven. Zijn naam is Martin Taylor, en overal waar hij kwam was hij heel belangrijk voor het creëren van de druk en bemoeienissen die jij omschreef.

Na de tweede grote [onverstaanbaar] toen de nieuwe Windows gewoon maar wat te laat ging verschijnen, is Dhr. Taylor verplaatst naar Windows Live, hij werd daar de belangrijkste bedrijfsleider.

Begin deze week, zonder enige eerdere verklaring heeft Microsoft hem ontslagen. Dhr Taylor werkt bij Microsoft sinds zijn 23 jaar, hij is er nu 36; hij was persoonlijk bevriend met Dhr. Ballmer; hij heeft zeer veel aandelen van Microsoft en geen job; Ik weet niet of u dat een teken aan de wand vindt.

Ik wil dit nog zeggen: één van de redenen dat ik dit werk nu wilde aanvatten, één van de zaken waarom we dit jaar uitkozen om de GPLv3 te maken, was dat ik dacht dat Microsoft druk zou bezig zijn met andere zaken. Hun plaats in ons proces, hun kracht om ons te verstoren, was vanaf het begin een grote zorg voor mij. Maar als een bedrijf zelf bezig is met één van de grootste productlanceringen, die maanden voorbereiding vraagt, veel PR en verkooptechnieken vergt, dan is de kans kleiner dat ze ook nog eens hopen geld gaan besteden aan het zwart maken van een derde.

Het is bekend dat slecht praten over anderen geen goede manier is om je eigen producten te promoten. Dus dacht ik dat dit jaar een goed jaar was om eraan te beginnen, aangezien Longhorn, ondertussen hernoemd naar Vista, dit jaar had moeten verschijnen.

[77m 25s]

Ik denk dat het hen nu toch zwaarder valt; het charmeoffensief dat Microsoft momenteel voert, kan opgemerkt worden door iedereen die werkt in dit deel van de wereld, het charmeoffensief verloopt heel wat moeilijker dan ze gewoon zijn, hun opties verminderen.

Ik wil natuurlijk niet dat iemands aandacht verzwakt; Ik ben hier als advocaat, het is mijn taak om oorlogen te voorzien en op elk moment klaar te staan om de strijd aan te gaan. We zijn niet gestopt met ons zorgen te maken over hun agressie. Als Samba 4 wordt uitgebracht, zal Microsoft de beste reden voor agressie hebben sinds jaren. Dit product gaat niet langer met hen concurreren op de servermarkt, het zal de servermarkt voor hen vernietigen.

De gevolgen voor hen zullen niet klein zijn, voor een bedrijf dat al zeer weinig te bieden heeft in de serverwereld, en die nog nooit een succesvolle cliënt voor om het even wat verkochten aan een groot bedrijf zonder dat ze ook de bijpassende server leverden. Dit is de reden waarom Microsoft in zo'n akelige bedrijfssituatie is terechtgekomen; dat heeft als gevolg dat wanneer ze agressief reageren, als ze al agressief reageren, dat vanuit een veel zwakkere positie moeten doen dan ze vroeger gewoon waren.

Bovendien, wil ik Carlo en nog anderen in en rond deze kamer bedanken, Microsoft is sterker dan ooit gebonden door de anti-trust regeling van de Europese Commissie dan waar ook ter wereld. Voor de eerste keer zal dit bedrijf mogelijk verplicht worden om zijn gedrag te veranderen voor een nog commercieel gebruikt product.

En Vista, een product dat ze onmogelijk gaan verkocht krijgen aan goed ingelichte consumenten, zit er ook aan te komen op een moment dat het aangepakt gaat worden door regelgeving van de Europese Commissie. Carlo en onze collega's in deze zaak, hebben al aangetoond dat ze perfect weten hoe ze deze zaak moeten pleiten en wat ze moeten vragen, zonder hun prooi ooit te lossen.

[79m 35s]

Ik sta hier niet om jullie te vertellen dat alles eenvoudig en makkelijk gaat worden, of dat een Amerikaanse ambassade, in landen waar men hen ongelooflijk belangrijk vindt, nooit meer gaat vragen om Microsoft een plezier doen. Al deze zaken zullen zeker nog gebeuren. Maar in het algemeen is onze slagkracht groter dan ooit voorheen. Onze medestrijders geloven, meer dan ooit tevoren, dat het mogelijk is om ze te verslaan, en met Google hebben ze een tegenstrever die ze vrezen.

Wij bekijken Google als een grote gebruiker van onze producten, maar voor hen is Google een angstaanjagende realiteit; waardoor ze voor het eerst in jaren, hun zorgen moeten verdelen. Nadat Dhr. Gates had bedacht dat wij een probleem waren, zijn we gedurende jaren zijn grootste angst gebleven; nu speelt het geen rol waar hij van wakker schrikt in het midden van de nacht, hij is nu een filantroop. En Dhr. Ballmer, waar schrikt hij van wakker in het midden van de nacht? Veel angsten houden Dhr. Ballmer 's nachts wakker; en wij zullen zijn bloeddruk blijven omhoog jagen, tot het zeer binnenkort zijn maximum bereikt.

[81m 10s]

V11: Dit is een eenvoudige juridische vraag, ik ben geen advocaat ...

In dit land ben ik dat ook niet...

[gelach]

V11b: Ik ben een fervente lezer van Debian Legal, wat misschien niet goed is, maar ik zou van u graag weten, hoe u denkt dat de GPLv3 geëvalueerd wordt door wat men in Debian "de dictatortest" noemt, dat is een test die aandacht heeft voor alles wat niet met verdeling of verspreiding te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de patentvergeldingsmaatregelen. Ik begrijp niet helemaal hoe je deze dingen vrij kan noemen, want deze zaken beperken vrijheden die een mens normaal wel heeft, maar hebben strikt genomen niets met verdeling te maken. Patentvergeldingsmaatregelen waren één voorbeeld, de vrijheid om iemand te vervolgen heb je trouwens altijd, veronderstel ik, aan de andere kant is er die Affero regeling; Affero zegt iets over gebruik, of vrijheid 0, het gaat niet over vrijheid van verdeling of verspreiding dan was het vrijheid 1, voor zover ik het begrijp. Misschien kan u hierover iets vertellen en uitleggen waarom men voor de GPLv3 deze keuzes gemaakt heeft voor deze twee zaken.

[82m 20s]

Kijk, er zijn twee aspecten aan deze zaak, aan de ene kant hebben we, zoals je reeds vermeldde, de Debian Legal manier van leven. Ik probeer me niet in te laten met de Debian Legal manier van leven, maar aangezien ik juist gezegd heb dat ik in dit land geen advocaat ben, kan ik me misschien toch iets dichter bij de Debian Legal manier van leven plaatsen; ik zal even doen alsof ik niets afweet van andere wetten op de wereld, en dan zal ik over deze zaken proberen na te denken op een Debian Legal wijze.

Aangezien ik al bijna een kwart eeuw advocaat ben van hackers, weet ik waar het meestal op uit draait als zij gaan doen alsof ze advocaten zijn. Er zijn een aantal zeer voorspelbare formuleringen waar zij altijd toe komen; ze veronderstellen een bepaalde eenheid in juridische regels die niet bereikbaar is; dit probleem doet zich vooral voor bij op de VS gerichte discussies, zoals bij Debian Legal, waar de libertijnse vraag voor intellectuele rechtlijnigheid, en het geloof van hackers dat wetten een soort van code zijn die zonder fouten of dubbelzinnigheden kan worden uitgevoerd, worden samengevoegd tot een bijzonder kader waarbinnen men juridische vragen analyseert.

Als advocaat kan ik daar niet mee werken, en volgens mij is dat ook heel moeilijk voor andere advocaten over heel de wereld, want als er één ding is dat alle advocaten over heel de wereld delen, dan is het wel het bewustzijn van de vormbaarheid van de wet. Het is zeker niet, zoals niet-advocaten vaak veronderstellen, het harde ondoordringbare rugschild dat de zwakke ingewanden moet beschermen.

[84:00]

Met dit in gedachte, is het probleem van patentvergelding geen probleem in de GPL, niet voor Debian en ook niet voor iemand anders. Als de Debian Legal groep enkele jaren geleden beslist zou hebben dat de Apache Software Licentie een niet-vrije licentie is omdat ze een patentvergeldingsclausule bevat, dan had de Apache groep misschien wel beslist om zo'n clausule niet op te nemen in hun licentie. Wij zeggen alleen maar dat we bereid zijn om naast die licentie te bestaan. En dan begrijp ik, bekeken vanuit het standpunt van Debian Legal, niet waarom onze toestemming om onze licentie samen te laten bestaan met een vrije licentie, een vrijheidsprobleem kan opleveren.

[84m 35s]

Als we het over de Affero GPL clausule hebben, dan moet je je herinneren dat deze clausule zegt: "Als je een programma krijgt onder de GPL, met daarin een functie die de broncode van de server beschikbaar maakt voor de gebruiker, dan mag je die functie niet verwijderen". Dat is juist dezelfde formulering die de GPL gebruikt voor het interactief tonen van auteursrechten. Zeer veel licenties van over de hele wereld die als vrije licenties worden beschouwd, zeggen: "Als het programma auteursrechten toont als je het opstart, dan mag je die eigenschap niet veranderen", de reden hiervoor is het beveiligen van de toeschrijving, juist?

Dus hier is nog een ander niet verwijderbaar element in een vrij programma, het is erin geplaatst omdat sommigen zo de vrijheid van anderen willen beschermen. Ik weet niet wat de Debian Legal wereld daar van denkt, dat weet ik echt niet. Ik weet wel hoe de Free Software Foundation erover denkt; de Free Software Foundation zou zeggen: "het fundamentele principe van copyleft is de wens om door de vrijheid minimaal te beperken, de vrijheid op lange termijn te beschermen.

De ethische vraag over een clausule die we ons stellen bij de Free Software Foundation is niet: "Is dit een beperking van de vrijheid?" Wat naar ik heb horen zeggen de vraag is die de Debian Legal analyse gebruikt. Wij stellen de vraag: "Als dit een beperking van de vrijheid inhoudt, is dit dan de minimale beperking die nodig is om de vrijheid op lange termijn te vrijwaren, of kunnen we dat nog verder beperken om hetzelfde effect te bekomen. Of, is het misschien niet beter om toe te staan dat de vrijheid op lange termijn mogelijk verloren gaat, dan dat we deze beperkingen nu invoeren?

Maar, volgens mij, is het altijd de visie van de Free Software Foundation geweest, en zeker karakteristiek voor Dhr. Stallman zijn redenering door heel zijn carrière, om de restricties zo minimaal mogelijk te maken, zonder er een negatieve houding tegen aan te nemen.

Wij nemen de volgende positie in: "Als men een gemeenschap wil vormen, dan heeft men een aantal minimale beperkingen nodig om als gemeenschap te blijven bestaan". Wij vinden dat de andere kijk op deze zaak, "er mogen geen beperkingen bestaan, tenzij je ze niet kan vermijden", te libertijns. Als je een gemeenschap in stand wil houden, kan het nodig zijn dat je zegt: "Ruim het voetpad op als je hond er iets heeft achtergelaten". Ja, dat is een beperking in gebruik, maar het is het enige alternatief voor een stoep vol poep.

[87m 10s]

V12: Gewoon een bedenking. U zegt dat een licentie een eenzijdige toestemming is. Waarom hebben veel rechtsgeleerden het zo moeilijk om dat te begrijpen? Ik vind dat u gelijk heeft, maar ik begrijp niet waarom zo weinig personen er op die manier over willen discussiëren.

[87m 25s]

Omdat in de loop van de 20ste eeuw, na Edison, de auteursrechtenlicentie een middel werd om meer uit de gebruiker te halen dan het auteursrecht toestond. Eens het Edisoniaans cultuur- en verspreidingsmodel een tweede natuur werd, waren er nog maar weinig uitgevers tevreden met wat het auteursrecht hun gaf. Voor multimedia en technisch gesofistikeerde werken, wilden ze meer dan wat het auteursrecht hen kon bieden, dus gingen ze contracten aan met hun klanten, gedeeltelijk door middel van de auteursrechtenlicentie, en aan de andere kant door bijkomende verplichtingen op te leggen waaraan hun klanten moeten voldoen.

Dus in de loop van de geschiedenis, is de auteursrechtenlicentie niet langer alleen maar een licentie, het werd meer een soort contract vol verplichtingen voor de consument, omdat deze verplichtingen, niet op vraag van de klant maar op vraag van de uitgevers, een heel groot deel van de licentie geworden zijn.

Wij zijn dan naar voor getreden en zeiden: "Wij hebben al de rechten die het auteursrecht ons geeft niet nodig, laat staan dat we er nog beperkingen aan zouden willen toevoegen". Dus kunnen wij een zuivere licentie gebruiken, aangezien wij vooral een groot deel van onze auteursrechten weg geven, en het zeker niet onze bedoeling is extra verplichtingen op te leggen aan personen die niet in het toepassingsgebied van het auteursrecht vallen.

Hierdoor werd er, voor het eerst in jaren, een manier van zaken doen opgebouwd rond een zuivere licentie, en een groot deel van de advocaten die zijn opgegroeid na Edison maar voor Stallman zeiden: " Dit hebben wij nog nooit gezien! Elke licentie moet een contract zijn, aangezien elke licentie verplichtingen inhoud voor de licentiehouder". Waarop wij antwoordden: "Dat is iets nieuws, dat is belachelijk!"

Gebruikers hebben rechten: je hoeft de rechten van gebruikers niet weg te nemen door middel van contracten, als het enige wat je hen geeft een programma is dat je kan uitvoeren. Het is door de manier waarop wij kritiek leveren op juridische systemen die anderen gebruiken, dat we de aandacht gevestigd hebben op iets dat onmerkbaar onze gemeenschap is binnengeslopen, een beperking die nog steeds leeft in het hoofd van vele mensen.

OK, ik dank jullie allemaal, ik waardeer jullie bijdragen..

[V&A beëindigd, applaus]

Extra informatie