SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

[ Introduction | Background | Status | Further Reading ]

Free Software Foundation Europe:
Speerpunten voor het redden van de CII Directive

Onthouden is niet neutraal, het betekent het gewoonweg ondersteunen van de text van de Raad.

De text van de Raad negeert de eerste lezing en plaatst geen effective limiet op de mate van patenteerbaarheid.

Interoperabiliteit amendementen kunnen maar één klasse van problemen oplossen. Wij prefereren het amandement van Erika Mann over die van Kauppi, maar het voorkomen van het gehele software patenten probleem zou een veel beter gebruik zijn van deze kans.

"Computer-implemented inventions" (computer geïmplenteerde uitvindingen), is een wijde term:

De Buzek-Rochard amendementen staan patenten op high-tech innovaties toe, maar voorkomen software patenten door patenteerbaarheid te beperken tot "toegepaste natuurlijke wetenschap" (tastbare dingen, niet al het denkbare).

Patenten zorgen niet dat banen in Europa blijven. Bedrijven uit de VS zijn hun IT banen naar lage-lonen landen aan het verhuizen. Gartner Group bericht dat IT banen met 16% vermindert zijn in de afgelopen 3 jaar.

Een recent onderzoek van de BSA bevestigd dat "computer-implemented inventions" een term is voor wat in de VS gewoonlijk 'software patenten' wordt genoemd. Hierom, minachtend dat ze niets anders produceren dan software, heeft SAP pagina grote advertenties in de European Voice geplaatst vragend om "computer-inplemented invention" patenten. Deze week 2 en vorige week ook 2.

Europeese patenten zijn alleen toepasbaar tegen Europeanen. Ze zijn niet toepasbaar in de VS; daarvoor is een patent uit de VS nodig, en ze zijn al beschikbaar voor Europeanen. 73% van de Europeese software patenten zijn uitgegeven aan niet-Europese bedrijven.

Deze richtlijn zal het patenteerbaar maken van software toestaan, niet omdat het hiervoor een duidelijke omschrijving bevat, maar omdat het zich berust op ongedefiniërde termen ("technical", "technical contribution", e.a.), omdat het zich berust op grammaticale trucks als "software as such", en omdat het vertrouwt op betekenisloze classificaties als "pure software". Dit is niet hoe de EU richtlijn kwaliteit zou moeten zijn.

Om deze richtlijn een richtlijn voor "high-tech" innovaties te maken en niet the software patent richtlijn die het nu is, vragen we U om voor de Buzek-Rochard amendementen te stemmen.