[ Εισαγωγή | Βασικές γνώσεις | Κατάσταση | Περαιτέρω μελέτη ]

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού:
Επιγραμματικά σημεία για τη Διάσωση της Οδηγίας CII

Η αποχή δεν είναι ουδέτερη, έχει την έννοια της πλήρους υποστήριξης του κειμένου του Συμβουλίου.

Το κείμενο του Συμβουλίου αγνοεί την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και θέτει μη αποτελεσματικά όρια στο εύρος της δικαιοδοσίας απονομής πατεντών.

Οι τροποποιήσεις για τη διαλειτουργικότητα μπορούν να διορθώσουν μία ομάδα προβλημάτων. Θα προτιμούσαμε την τροποποίηση της Erika Mann αντί της Kauppi, αλλά αποτρέποντας το πρόβλημα των πατεντών λογισμικού στο σύνολό του θα ήταν πολύ καλύτερη χρήση αυτής της ευκαιρίας.

Η έννοια ''υλοποιημένες-με-ηλεκτρονικό-υπολογιστή εφευρέσεις'' είναι μία ευρεία έννοια:

Οι τροποποιήσεις Buzek-Rocard επιτρέπουν πατέντες για καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας, αλλά αποτρέπουν τις πατέντες λογισμικού δίνοντας τη δυνατότητα απονομής μόνο σε καινοτομίες στις ''εφαρμοσμένες φυσικές επιστήμες'' (για χειροπιαστά πράγματα, όχι οτιδήποτε νοητό).

Οι πατέντες δεν θα μπορούσαν να διατηρήσουν το επίπεδο απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι αμερικανικές εταιρίες μεταφέρουν θέσεις εργασίας στην πληροφορική σε οικονομίες χαμηλού κόστους. Το Gartner Group αναφέρει ότι οι θέσεις εργασίας πληροφορικής στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 16% σε 3 χρόνια.

Μία πρόσφατη μελέτη της BSA επιβεβαίωσε ότι η έκφραση ''υλοποιημένες-με-ηλεκτρονικό-υπολογιστή εφευρέσεις'' είναι ό,τι ''συνήθως εννοείται με τις 'πατέντες λογισμικού' στις ΗΠΑ''. Για αυτό, παρά το ότι δεν κατασκευάζει τίποτε άλλο εκτός από λογισμικό, η SAP έχει τοποθετήσει ολοσέλιδες διαφημίσεις στο περιοδικό European Voice ζητώντας πατέντες για ''υλοποιημένες-με-ηλεκτρονικό-υπολογιστή εφευρέσεις''. 2 αυτή την εβδομάδα και 2 την περασμένη.

Οι Ευρωπαϊκές πατέντες είναι εκτελεστές μόνο εναντίον Ευρωπαίων. Δεν είναι εκτελεστές στις ΗΠΑ· για να ισχύει αυτό χρειάζεστε πατέντες κατοχυρωμένες στις ΗΠΑ, αλλά αυτές είναι ήδη διαθέσιμες στους Ευρωπαίους. Το 73% των Ευρωπαϊκών πατεντών λογισμικού έχουν παραχωρηθεί σε μη-Ευρωπαϊκές εταιρίες.

Αυτή η οδηγία θα επιτρέψει τη δυνατότητα απονομής πατεντών στο λογισμικό, όχι επειδή περιέχει σαφείς διατυπώσεις υπέρ τους, αλλά επειδή βασίζεται σε απροσδιόριστες έννοιες (''τεχνικό'', ''τεχνική συμβολή'' και άλλες), επειδή βασίζεται σε γραμματικά τεχνάσματα όπως ''το λογισμικό σαν τέτοιο'' και επειδή βασίζεται σε χωρίς νόημα κατηγοριοποιήσεις όπως ''ανόθευτο λογισμικό''. Αυτή δεν είναι η ποιότητα που θα έπρεπε να έχει μία οδηγία της ΕΕ.

Για να μετατραπεί αυτή η οδηγία σε μία οδηγία για ''υψηλής τεχνολογίας'' καινοτομίες και όχι στην οδηγία για πατέντες λογισμικού που είναι σήμερα, σας ζητάμε να υπερψηφίσετε τις τροποποιήσεις Buzek-Rocard.