Η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Η Εργασία μας

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Λογισμικού στην Ευρώπη

Εργαζόμαστε για έναν κόσμο όπου το λογισμικό κάνει αυτό που οι χρήστες του λογισμικού επιθυμούν να κάνει. Για αυτό, οι χρήστες του λογισμικού πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη διανομή του λογισμικού. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό εμποδίζουν αυτόν το στόχο προσθέτοντας νομική και οικονομική διακινδύνευση στην ανάπτυξη και διανομή λογισμικού και δίνοντας σε κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τη νομική ισχύ να απαγορεύσουν πλήρως τη χρήση πατενταρισμένων ιδεών από προγραμματιστές λογισμικού.

Για να γίνει αντιληπτό πώς λειτουργούν οι πατέντες, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν έχουν τίποτα κοινό με τα συγγραφικά δικαιώματα. Ενώ το copyright παραχωρείται για την εργασία του συγγραφέα, όπως είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, οι πατέντες απονέμονται πάνω σε ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Έτσι όταν σκέφτεστε για πατέντες, το ανάλογο είναι «μια συμφωνία που συνδυάζει πνευστά και έγχορδα» και όχι η «Δεύτερη συμφωνία του Μπετόβεν».

Ένα πρόβλημα για όλους

Οι πατέντες λογισμικού είναι πρόβλημα για όλους , ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεγάλες ή μικρές εταιρείες, ξεχωριστούς προγραμματιστές λογισμικού, χρήστες, μη-ελεύθερο ή Ελεύθερο Λογισμικό.

Η παρούσα κατάσταση

Στην Ευρώπη ο νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι το λογισμικό δεν πατεντάρεται. Αλλά οι νόμοι πάντα γίνονται αντικείμενο ερμηνείας και σε αυτήν την περίπτωση οι ερμηνείες του νόμου διαφέρουν. Έτσι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών (European Patents Office, EPO) απονέμει πατέντες λογισμικού δηλώνοντάς τις ως «υλοποιήσεις εφευρέσεων σε υπολογιστή». Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους ομοθυγατρικούς μας οργανισμούς , τον συνεργαζόμενο με εμάς οργανισμό FFII , και άλλους για να ενημερώσουμε το κοινό για τους κινδύνους των πατεντών λογισμικού. Θα εξηγήσουμε στον νομοθέτη ότι θα πρέπει να κάνει τους νόμους περισσότερο ακριβείς ώστε τα γραφεία πατεντών να ενεργούν με βάση τα προβλεπόμενα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα.

Στις ΗΠΑ ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός εργάζεται για να ευαισθητοποιήσει για τη ζημιά που προκαλούν οι πατέντες λογισμικού και στη Νέα Ζηλανδία η κυβέρνηση κατανόησε το πρόβλημα και εξέδωσε σύσταση τον Απρίλιο του 2010 να συμπεριληφθούν τα προγράμματα υπολογιστών ανάμεσα στις εφευρέσεις που δεν μπορούν να πατενταριστούν.

Επιλεγμένες δράσεις του FSFE

Πλοήγηση