We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the originale tekst. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Vores arbejde

Softwarepatenter i Europa

Vi arbejder frem mod en verden hvor software gør hvad brugerne vil have det til at gøre. Til dette formål er det nødvendigt at brugerne har mulighed for at deltage i udviklingen og udbredelsen af deres software. Softwarepatenter hindrer dette mål ved at føje juridiske og økonomiske risici til udviklingen og distributionen af software, og ved at give patentindehaverne juridisk magt til helt at forbyde udviklere at bruge patenterede idéer.

For at forstå hvordan patenter fungerer er det vigtigt at indse at de stort set intet har tilfælles med ophavsret. Hvor ophavsret tildeles et værk skabt af en given ophavsmand, eksempelvis et computerprogram, tildeles patenter for idéer der eksempelvis kan bruges i et computerprogram. Så hvad angår patenter, tænk ikke "Beethovens 2. symfoni", tænk "symfoni som kombinerer blæse og strengeinstrumenter".

Et problem for os alle

Softwarepatenter er et problem for alle , uanset om det gælder store eller små virksomheder, individuelle softwareudviklere, brugere, proprietær eller fri software.

Nuværende status

Den Europæiske Patentkonvention fastslår at software ikke kan patenteres. Men love må altid fortolkes af domstole, og i dette tilfælde er der forskellige tolkninger af loven. Således meddeler Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) patenter på software ved at erklære dem for "computerimplementerede opfindelser". Vi vil fortsat arbejde sammen med vores søsterorganisationer , vores tilknyttede organisation FFII, og andre, for at informere folk om farerne ved softwarepatenter. Vi vil forklare lovgiverne at de bliver nødt til at præcisere lovene for at få patentkontorerne til at handle efter hensigten. Vi vil fortsat bekæmpe dette problem.

I USA arbejder vores søsterorganisation på at skabe opmærksomhed om skadevirkningerne forbundet med softwarepatenter og i New Zealand indså regeringen problemet og anbefalede i April 2010 at listen over opfindelser som ikke kan patenteres bør omfatte computerprogrammer.

Nogle af FSFEs tiltag

Navigation