Deze vertaling zou achterhaald kunnen zijn ten opzichte van originele tekst. Help ons alstublieft bij het vertalen van deze en andere pagina's op fsfe.org zodat mensen onze boodschap in hun moedertaal kunnen lezen.

Wat is Vrije Software?

De principes van Vrije Software zijn eenvoudig maar het is belangrijk om niet in de war te raken door de onderliggende complexiteit die door zijn lange geschiedenis is veroorzaakt. Leer over de vier vrijheden en hun betekenis, de grondbeginselen van Vrije softwarelicenties, de voordelen die Vrije Software biedt en de meest voorkomende synoniemen.

Als u verder kijkt dan de software dan kunt u meer lezen over het samenspel van Vrije Software met andere gebieden zoals onderwijs, aanbestedingen en democratie.

De Vier Vrijheden

Vrije Software verwijst naar vrijheid, niet naar prijs. Het garandeert zijn gebruikers de essentiële vier vrijheden. Het ontbreken van tenminste één van deze vrijheden betekent dat een toepassing propriëtaire, dus niet-vrije software is.

Gebruik

Bestudeer

Deel

Verbeter

 • Gebruik

  Vrije Software kan voor elk doel worden gebruikt en is vrij van geografische en andere beperkingen zoals het aflopen van de licentie.

 • Bestudeer

  Vrije Software en zijn code kan door iedereen bestudeerd worden, zonder geheimhoudingsovereenkomsten of vergelijkbare beperkingen.

 • Deel

  Vrije Software kan vrijwel gratis worden gedeeld en gekopieerd.

 • Verbeter

  Vrije Software kan door iedereen worden aangepast en deze verbeteringen kunnen publiekelijk worden gedeeld.

Licenties

U ontvangt de vier vrijheden via een softwarelicentie. Softwarelicenties bepalen de voorwaarden waaronder een programma kan worden gebruikt en hergebruikt. Om Vrije Software te zijn, moet de licentietekst tenminste de vier vrijheden bevatten. De Free Software Foundation en het Open Source Initiative beheren lijsten met gecontroleerde en goedgekeurde licenties. Een applicatie kan over het algemeen niet worden beschouwd als Vrije Software wanneer de licentie ervan niet voorkomt in een van deze lijsten.

Er is een grote verscheidenheid aan licenties met verschillende brandpunten. Een softwareproduct of delen ervan kunnen ook onder meer dan één licentie zijn gepubliceerd. De daadwerkelijke selectie is een strategische vraag maar we adviseren u een van de meestgebruikte licenties te kiezen.

Voordelen

Vrije Software gaat over vrijheid. In de praktijk komt dit neer op tal van voordelen voor gebruikers, organisaties, bedrijven en besturen.

 • Autonomie

  Vrije Software helpt bij het ontwikkelen en onderhouden van op maat gemaakte software die past bij uw behoeften en niet alleen bij het bedrijfsmodel van de verkoper.

 • Samenwerking

  Vrije Software kan door iedereen op een niet-exclusieve manier worden gebruikt; zo wordt het algemeen belang gediend.

 • Deel & Kopieer

  Een Vrije Softwarelicentie staat zonder extra kosten een onbeperkte hoeveelheid te draaien installaties toe.

 • Geen Lock-in

  Vrije Softwarelicenties versterken onafhankelijkheid van verkopers en bieden meer keuze aan dienstverleners.

 • Hergebruik Code

  Vrije Software biedt de vrijheid om de code te hergebruiken voor andere projecten.

 • Innovatie

  Een Vrije Softwarelicentie moedigt innovatie voor uw software aan.

 • Competitie

  Vrije Software verzet zich tegen monopolisering en versterkt competitie.

 • Veiligheid

  Vrije Software maken onafhankelijke veiligheidscontroles mogelijk die helpen om veiligheidslekken sneller te dichten.

Synoniemen

In de loop van de tijd kwamen mensen met extra termen voor Vrije Software. De motivatie hiervoor ligt vaak in het uitlichten van verschillende aspecten en het voorkomen van verwarring.

Vrije Software werd voor het eerst in 1986 door het GNU project gedefinieerd met de vier hierboven genoemde vrijheden. In 1998 is "Open Source" als marketingcampagne voor Vrije Software opgezet met dezelfde vier vrijheden in het achterhoofd. Andere zeer bekende termen voor Vrije Software zijn "Libre Software", geïnitieerd om de ambiguïteit van het Engelse woord "free" te vermijden en "FOSS" of "FLOSS" als afkorting voor "Free" (Libre) Open Source Software".

De mate van vrijheid die bepaalde software biedt wordt altijd bepaald door de licentie en niet door te term. Met andere woorden: raak niet in de war door verschillende termen voor dezelfde kenmerken. Als u geïnteresseerd bent in de historische achtergrond en waarom we de voorkeur geven aan de oorspronkelijke term, kunt u er meer over lezen...

Meer Inzichten

De talrijke voordelen van Vrije Software zijn een voordeel op zich maar dragen ook positief bij aan andere technische en niet-technische gebieden. Sinds de oprichting van de FSFE in 2001 onderzoeken we verschillende gebieden en hoe Vrije Software een verschil kan maken.