We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the izvorni tekst. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Što je slobodan softver

Principi slobodnog softvera su jednostavni, no važno je ne zbuniti se kompleksnošću nastalom njegovom dugom poviješću. Naučite četiri slobode i njihovo značenje, osnove o licencama slobodnog softvera, prednostima koje pruža slobodni softver i o najčešćim sinonimima.

Ukoliko Vas zanima širi utjecaj, saznajte o uzajamnom djelovanju slobodnog softvera i drugih područja kao što su obrazovanje, nabava i demokracija.

Četiri slobode

Slobodan softver (eng. free software) odnosi se na slobodu, a ne cijenu. Korisnicima jamči četiri ključne slobode. Ukoliko je odsutna barem jedna od sloboda, to znači da je aplikacija vlasnička, dakle neslobodan softver.

Korištenje

Prouča-vanje

Dijeljenje

Unapre-đenje

 • Korištenje

  Slobodan se softver može koristiti za bilo koju svrhu i nema ograničenja poput vremenski ograničene licence ili geografskog ograničenja.

 • Proučavanje

  Slobodan softver i pripadajući kôd svi mogu proučavati neograničeni ugovorom o tajnosti informacija ili sličnim ograničenjima.

 • Dijeljenje

  Slobodan se softver može dijeliti i umnažati praktički besplatno.

 • Unapređenje

  Svi mogu mijenjati slobodan softver i javno dijeliti ova poboljšanja.

Licence

Četiri slobode se u pravilu osiguravaju putem softverskih licenci. Softverske licence uređuju uvjete pod kojima se program može koristiti. Da bi softver bio slobodan, licencni tekst mora sadržavati barem četiri spomenute slobode. Fondacija za slobodan softver i Inicijativa za otvoreni kôd održavaju popis recenziranih i odobrenih licenci. U pravilu se aplikacija ne smatra slobodnim softverom ako se njena licenca ne nalazi na ovim popisima.

Postoji mnoštvo licenci s različitim fokusima. Softver ili njegovi dijelovi također mogu biti licencirani pod više od jedne licence. Specifičan odabir je strateško pitanje, no predlažemo da odaberete jednu od najčešće korištenih licenci.

Prednosti

Pitanje slobodnog softvera je pitanje slobode. U praksi to daje brojne prednosti korisnicima, organizacijama, tvrtkama i vladama.

 • Autonomnost

  Slobodan softver je pogodan za razvoj i održavanje specijaliziranog softvera koji odgovara Vašim potrebama, a ne samo poslovnom modelu isporučitelja.

 • Suradnja

  Svi mogu dijeliti i koristiti slobodan softver na uključiv način – na korist javnog dobra.

 • Dijeljenje i umnažanje

  Licenca slobodnog softvera omogućava korištenje neograničenog broja instalacija bez dodatnog troška.

 • Neovisnost

  Licence slobodnog softvera jačaju neovisnost o isporučiteljima i pružaju veći izbor pružatelja usluga.

 • Višestruko korištenje kôda

  Slobodan softver daje slobodu korištenja kôda iz jednog projekta u drugom projektu.

 • Kreativnost

  Licenca slobodnog softvera potiče kreativnost u Vašem softveru.

 • Konkurencija

  Slobodan softver se opire monopolizmu i potiče konkurenciju.

 • Sigurnost

  U slobodnom je softveru moguć neovisan sigurnosni nadzor zbog čega je moguće brže zatvoriti sigurnosne propuste.

Sinonimi

S vremenom su ljudi dali više naziva i oznaka slobodnom softveru. Česta je motivacija za njih stavljanje naglaska na različite aspekte i izbjegavanje zabune.

Definicija slobodnog softvera (eng. free software) i ranije spomenute četiri slobode je nastala 1986. godine u sklopu projekta GNU. 1998. godine nastao je naziv "otvoreni kôd" (eng. open source) kao marketinška kampanja za slobodan softver s istim slobodama. Drugi rašireni nazivi i oznake za slobodan softver su "libre software", koji je nastao kako bi se izbjegla višeznačnost engleske riječi "free" te "FOSS" i "FLOSS" kao kratice za engleske nazive "Free (Libre) Open Source Software".

Razina i vrsta slobode koje određeni softver nudi su uvijek određene licencom, a ne nazivom ili oznakom. Drugim riječima, neka Vas ne zbuni različito nazivlje za iste značajke. Ukoliko Vas zanima povijesni razvoj i zašto prednost dajemo izvornom nazivu, više možete saznati u našim materijalima.

Daljnja razmatranja

Brojne prednosti slobodnog softvera su dobrobit sama po sebi, no također imaju pozitivan utjecaj na druga područja u tehnici i van nje. Otkako je FSFE osnovan 2001. godine, razmatramo različita područja i kako im slobodan softver može doprinijeti.