Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό

Stars

Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία. Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει τις ελευθερίες να χρησιμοποιήσετε, μελετήσετε, μοιραστείτε και να βελτιώσετε το λογισμικό. Αυτό επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή και επηρεάζει πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ενότητες αυτές αποτελούν μια εισαγωγή στο ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού σε καίρια πεδία και παρέχουν συνδέσμους σε πληρέστερη ενημέρωση.