We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Vrije Software

Democratie heeft Vrije Software nodig

Geschreven door  op  

Technologie heeft altijd invloed gehad op de samenleving. Lezen, schrijven, wiskunde, landbouw, de drukpers en radio zijn allemaal voorbeelden van ontwikkelingen die de manier hebben veranderd waarop we omgaan met handel, kunst en wetenschap. De belangrijkste culturele technologie van de 21e eeuw is software. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is er aan gewijd om er zeker van te zijn dat mensen in onze samenleving het recht hebben om met deze technologie om te gaan zoals zij wensen.

In deze tijd is het onmogelijk om het dagelijks leven voor te stellen zonder software. De meerderheid kan geen dag zonder. Mensen gebruiken software op het werk, op laptops en in mobiele telefoons. Software is ook terug te vinden op minder voor de hand liggende plaatsen: in treinen, auto's, televisies, wasmachines, koelkasten en veel meer apparaten. Zonder software zouden we geen e-mails kunnen schrijven, geen telefoongesprekken kunnen voeren en niet kunnen winkelen of reizen zoals we dat gewend zijn. Software is het centrale middel van onze samenleving.

Ontketend

Als anderen een belangrijk middel als software controleren dan hebben zij een enorme invloed op ons handelen. Zij die de zoekmachine die wij gebruiken controleren bepalen wat we vinden. Zij die de e-mails controleren hebben de mogelijkheid om ons te censureren. Simpel gezegd: controle over een communicatiedienst maakt het mogelijk te beslissen over wie iets met wie kan uitwisselen. Wie bepaalt hoe onze software werkt heeft veel invloed op hoe we leven en werken.

In een moderne democratie zijn de machten gescheiden. We verdelen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht over verschillende instituten. En we verdelen verantwoordelijkheden over verschillende niveau's van competentie. Bijvoorbeeld: centrale overheid, regionale overheid en lokale overheid. Een belangrijke functie van de vrijheid van de pers is om ons te beschermen tegen de vorming van een informatiemonopolie, waarbij teveel macht is geconcentreerd bij te weinig mensen. Een belangrijk voordeel van een werkende democratie is dat je je ergste vijand een baan kan aanbieden binnen het democratische systeem.

De democratie zou in groot gevaar zijn als software, als essentieel sociaal middel, zou worden gecontroleerd door slechts een kleine groep. Niet alleen onze communicatie maar ook een groot deel van de infrastructuur van onze samenleving is er van afhankelijk. De FSFE komt op voor de belangen van de computergebruikers en wil de controle over de toekomst van software met iedereen delen. De samenleving kan het zich niet veroorloven om afhankelijk te zijn van private belangen als het gaat om een middel dat zo belangrijk is als software.

Vrijheid

Onze samenleving moet er zeker van zijn dat iedereen de mogelijkheid heeft om zelf te bepalen wat zij met software wil doen. Dit betekent dat we de vrijheid moeten hebben om software te gebruiken voor ieder doel, te bestuderen hoe het werkt, het te delen met anderen en het te verbeteren.

Software die deze vier vrijheden respecteert is Vrije Software.

Een democratische samenleving heeft stevige fundamenten nodig. Een van deze fundamenten is Vrije Software.