SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Vapaat ohjelmistot

Demokratia tarvitsee vapaita ohjelmistoja

Kirjoittaja  ,   

Teknologian kehitys on aina vaikuttanut yhteiskuntamme kehitykseen. Luku- ja kirjoitustaito, laskuoppi, maanviljely, kirjapaino ja radio ovat kaikki esimerkkejä kehityksestä joka muutti tapaamme käydä kauppaa, tehdä taidetta ja tieteellistä tutkimusta. Tärkein yhteiskuntaamme vaikuttava teknologia 2000-luvulla on tietokoneidemme ohjelmistot. Free Software Foundation Europe (FSFE) pyrkii varmistamaan, että yhteiskuntamme kansalaiset voivat muokata tätä teknologiaa mielensä mukaan.

Nykypäivänä on mahdotonta kuvitella elämää ilman ohjelmistoja. Enemmistö meistä ei pysty viettämään päivääkään käyttämättä niitä. Ihmiset käyttävät ohjelmistoja työssään, kannettavilla tietokoneillaan sekä kännyköissään. Ohjelmistoja löytyy kuitenkin myös vähemmän itsestään selvistä paikoista kuten junista, autoista, televisioista, pesukoneista, jääkaapeista ja monista muista laitteista. Mikään näistä ei toimisi ilman ohjelmistoja. Ilman ohjelmistoja me emme voisi lähettää sähköpostia, soittaa puheluita, tehdä ostoksia tai matkustaa siten kuten olemme tottuneet. Ohjelmistot ovat yhteiskuntamme keskeisiä työkaluja.

Ilman kahleita

Kun muut hallitsevat meille niinkin tärkeitä työkaluja kuin ohjelmistoja, he voivat vaikuttaa suuresti tekemisiimme. Se, joka hallitsee hakukonetta jota käytämme, määrittää mitä löydämme. Sillä, joka käsittelee sähköpostejamme, on tilaisuus sensuroida meitä. Suoraan sanoen, kommunikointipalvelun hallinta tuo mukanaan kyvyn päättää kuka voi kommunikoida kenenkin kanssa ja mistä aiheesta. Samalla tavalla sillä, joka päättää miten ohjelmistot toimivat, on suuri valta siihen miten me elämme ja teemme töitä.

Nykyaikaisissa demokratioissa valta on jaettu osiin. Me jaamme lain säätämisvallan, sen täytäntöönpanovallan sekä tuomiovallan eri instituutioille. Myös vastuu on jaettu eri tasoisten toimivaltojen kesken kuten keskushallinnolle, aluehallinnolle ja paikallishallinnolle. Lehdistönvapauden tärkein tehtävä on varjella meitä tietomonopolin synnyltä, jossa liikaa valtaa keskitettyy liian harvojen käsiin. Toimivan demokratian hyvänä puolena on se, että voi turvallisin mielin antaa minkä tahansa viran pahimmalle vastustajalleen.

Demokratian kannalta olisi erittäin vaarallista jos niinkin tärkeää sosiaalista instrumenttia kuin ohjelmistoja hallitsisi vain pieni ryhmä. Meidän tapamme kommunikoida ei ole ainoa ohjelmistoista riippuvainen asia vaan myös suurin osa koko yhteiskuntamme infrastruktuurista riippuu niistä. FSFE haluaa ajaa tietokoneiden käyttäjien etuja ja antaa ohjelmistojen tulevaisuuden hallinnan kaikkien käsiin. Yhteiskunnalla ei ole varaa olla riippuvainen yksityisistä voitontavoittelijoista kun kyse on niinkin tärkeistä työkaluista kuin ohjelmistoista.

Vapaudet

Yhteiskuntamme täytyy varmistaa, että jokaisella on tilaisuus muokata ohjelmistoja itselleen sopivaksi. Tämä vaatii sen, että voimme vapaasti käyttää ohjelmistoja mihin tarkoitukseen hyvänsä, tutkia miten ne toimivat, jakaa niitä toisten ihmisten kanssa ja parannella niitä.

Ohjelmistot, jotka antavat käyttäjälleen nämä neljä vapautta, ovat vapaita ohjelmistoja.

Demokraattinen yhteiskunta tarvitsee vakaan perustan. Yksi sen kulmakivistä on Vapaat ohjelmistot.