SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

This translation may be out of date with the text original. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Programari Lliure

La Democràcia necessita Programari Lliure

Written by  on  

Al llarg de la història de la humanitat, els diferents avenços tecnològics han influït en el progrés de la societat. La lectura, l'escriptura, l'aritmètica, l'agricultura, la imprempta o la ràdio són alguns exemples de invencions que han anat canviant la manera com interactuem pel comerç, l'art i les ciències. En ple segle XXI, el programari s'alça com la tecnologia cultural més important i, per això mateix, la Fundació Europea pel Programari Lliure (FSFE en són les sigles en anglès) té per objectiu garantir el dret de tothom a poder utilitzar i adaptar aquesta tecnologia a les seves necessitats individuals i específiques.

Imaginar el nostre dia a dia sense programari és pràcticament impossible. La majoria de nosaltres no pot ni passar un sol dia sense utilitzar-lo. Utilitzem programari a les oficines, en els nostres portàtils i en els nostres telèfons mòbils. Però, tot i que no sembli obvi, el programari és una peça fonamental pel funcionament d'atres eines com trens, cotxes i electrodomèstics, com poden ser televisors, rentadores o neveres. Cap d'aquests dispositius podria funcionar sense programari ja que sense aquest equipament no podríem enviar correus electrònics, trucar per telèfon, anar de compres o viatjar tal i com es fa avui dia. EL programari és l'eina fonamental necessària pel funcionament de la nostra societat.

Quan altres persones controlen unes eines tan importants per nosaltres com el programari, aquestes són capaces d'exercir una gran influència sobre els nostres actes. Qui controla el motor de cerca que utilitzem, determina què trobem a internet. Qui controla la nostra adreça de correu electrònic pot censurar-nos. En altres paraules, controlar un servei de comunicacions comporta poder decidir qui pot intercanviar quina informació amb quina persona. Qui decideixi com funciona el programari influeix notablement en la nostra manera de viure i treballar.

A les democràcies modernes el poder està separat. El poder legislatiu, l'executiu i el judicial estan distribuïts en diferentes institucions. És més, les diferents responsabilitats i competències estan repartides entre diferents ens jurídics: govern central, regional/nacional i local. Per garantir la llibertat d'expressió i per tant la de prensa, és fonamental la protecció contra la creació d'un monopoli informatiu, en el que el poder estaria concentrat en poques mans. Un dels beneficis més importants de la democràcia efectiva és que fins i tot el teu pitjor opositor podria ocupar un càrrec en el sistema democràtic.

Si l'eina social clau que és el programari fos controlada per un petit grup això suposaria un greu risc per la democràcia. No només les nostres comunicacions depenen del programari, sinó també una part fonamental de la infraestructura de la societat. La FSFE vol dotar de veu els interessos dels usuaris d'eines informàtiques proporcionant el ple control del programari a tothom, ja que la nostra societat no pot permetre's dependre d'interessos privats en eines tan importants com el programari.

La nostra societat ha d'assegurar que tothom tingui l'oportunitat d'adaptar el programari individualment i per si mateixos. Per això és necessari obtenir la capacitat d'utilitzar el programari lliurement per qualsevol propòsit, per estudiar i compendre el seu funcionament i poder millorar-lo i compartir-lo amb la resta de la societat.

El programari que respecta aquestes quatre llibertats és Programari Lliure.

Una societat democràtica requereix unes bases sòlides. Un d'aquests pilars és el Programari Lliure.