Fri software

Demokrati kræver fri software

Skrevet af  den  

Gennem historien har teknologi påvirket samfundet. Læsning, skrivning, aritmetik, jordbrug, bogtryk og radio er alle eksempler på udvikling som ændrede den måde, vi interagerer gennem handel, kunst og videnskab. Den vigtigste kulturelle teknologi fra det 21. århundrede er software. Free Software Foundation Europe (FSFE) er dedikeret til at sikre, at folk i vores samfund har retten til at skabe denne teknologi, som de ønsker det.

I dag er det umuligt at forestille sig hverdagslivet uden software. De fleste af os kan ikke gå en dag uden at benytte software. Folk anvender software på arbejdet, på bærbare computere og på mobiltelefoner. Software findes dog også på mindre indlysende steder: I tog, biler, fjernsyn, vaskemaskiner, køleskabe og i mange andre apparater. Ingen af de apparater ville fungere uden software. Uden software kunne vi ikke skrive e-mail, foretage telefonopkald, gå på indkøb eller rejse som vi er vant til. Software er samfundets centrale værktøj.

Ubundet

Når andre kontrollerer et værktøj, der så vigtigt for os, som software, er de i stand til at have stor indflydelse på vores handlinger. Den, der kontrollerer søgemaskinen, som vi anvender, bestemmer hvad vi skal finde. Den der kontrollerer vores e-mail, har mulighed for at censurere os. Kort og godt giver kontrol over en kommunikationstjenste, mulighed for at bestemme hvem der kan udveksle hvad med hvem. På tilsvarende vis, den der bestemmer hvordan software fungerer, har stor indflydelse på hvordan vi lever og arbejder.

I moderne demokratier er magten adskilt. Vi fordeler de lovgivende, udøvede og dømmende magter mellem forskellige institutioner. Desuden fordeler vi ansvaret på flere beslutningsniveauer, eksempelvis den centrale regering, den regionale og den lokale myndighed. En nøglefunktion ved pressefrihed er at sikre mod dannelsen af et uformelt monopol, hvor for megen magt er samlet i for få hænder. En afgørende fordel ved et effektivt demokrati, er at man selv kan give enhver position i det demokratiske system til sin værste modstander.

Det ville betyde stor fare for demokratiet, hvis det kritiske sociale instrument, som software udgør, kun blev kontrolleret af en lille gruppe. Ikke blot er vores kommunikation afhængig af software, men det gælder også en stor del af samfundets infrastruktur. FSFE ønsker at være den stemme, som taler computerbrugernes sag, og ønsker at overdrage kontrollen over softwarens fremtid til alle og enhver. Samfundet har ikke råd til at være afhængigt af private interesser, når det drejer sig om et så vigtigt værktøj som software.

Frihed

Vores samfund skal sikre, at alle har mulighed for selv at skabe software. Det kræver, at vi har friheden til at anvende software til ethvert formål, mulighed for at undersøge hvordan den fungerer, at dele den med andre og at lave forbedringer.

Software, som respekterer disse fire friheder, er fri software.

Et demokratisk samfund har behov for et stabilt fundament. En del af dette er Fri software.