Introduktion til fri software

Stjerner

Adgang til software afgør hvem der kan deltage i et digitalt samfund. Fri software giver frihederne til at anvende, undersøge, dele og forbedre software. Det muliggør ligeværdig deltagelse og påvirker mange aspekter ved det moderne samfund. Følgende afsnit introducerer fri softwares rolle inden for nøgleområder og giver henvisninger til yderligere oplysninger.