Fri software

Offentlige indkøb

Fri software er et perfekt valg for den offentlige sektor. Det er en frit tilgængelig ressource, som statslige institutioner kan bruge, undersøge, forbedre og dele mellem hinanden. For borgerne betyder det mere gennemsigtighed og omkostningseffektivitet, samt friheden til at interagere og kommunikere med det offentlige på den måde, der passer dem bedst.

Men ikke alle offentlige institutioner udnytter fordelene ved fri software. Derved spildes offentlige midler, desuden låses programmer, der burde være frit tilgængelige, af vejen. Det gør også livet svært for virksomheder, der arbejder med fri software; virksomheder, der ansætter i Europa og betaler skatter her.

FSFE forklarer problemet

Indkøb af software er et fagområde for specialister. Mange offentlige indkøbere er stadig ikke fuldt opmærksomme på fri software. Sammen med inerti i IT-afdelinger inden for den offentlige sektor, betyder det at alt for mange offentlige instanser aldrig ser længere end til de leverandører af proprietær software, som de har langvarige forhold til.

Hos FSFE samarbejder vi med journalister og forskere, for at sætte fokus på de organisationer i den offentlige sektor, der gør det godt. Når en offentlig institution begår fejltagelser, hjælper vi dem med at rette op på dem. Og om nødvendigt lægger vi pres på institutioner, der insisterer på at bruge skadelige metoder til indkøb af software.

Hvorfor offentligt indkøb er vigtigt

Udgifterne til offentlige indkøb udgør næsten 20 procent af EU's BNP1. Den offentlige sektors valg i forhold til indkøb har således en meget reel indflydelse på økonomien og er med til at afgøre hvilken slags virksomheder, der trives på markedet. Selv med den nuværende praksis for offentlige indkøb, nyder den europæiske økonomi særdeles godt af fordelene ved fri software. Daffara (2012) anslår at europæerne takket være fri software, nyder godt af 114 milliarder euro per år i direkte besparelser.2. Anekdotiske vidnesbyrd peger i samme retning. Mange offentlige administrationer, som begynder at bruge fri software, oplever at deres udgifter til IT falder med 50-90 procent.

Den offentlige sektors valg af indkøb er også af stor betydning for udviklingen af et sundt økosystem af leverandører af produkter og ydelser baseret på fri software. Med flere statslige institutioner blandt deres kunder, ville mange sådanne virksomheder hurtigere komme til at trives, og offentligheden ville nyde godt af mere og bedre fri software.

FSFE råber op når det går galt…

I 2010 begik Europakommissionen en himmelråbende fejltagelse. Kommissionen havde udstedt talrige politiske erklæringer til fordel for fri software og åbne standarder. Men da det gjaldt om at købe software og tjenester til dem selv, gik de direkte til Microsoft og deres forhandlere. Selvom deres produkter udfyldte de samme funktioner, fik virksomheder der tilbyder fri software aldrig en chance.

Vi så at kommissionen havde forbrudt sig, om ikke mod lovens bogstav, så mod lovens ånd. Derfor valgte vi at holde dem op på deres ord og genererede en masse presseomtale - til og med i New York Times.

Vi vil have at Europakommissionen anskaffer de softwareprodukter de har behov for, gennem en åben, konkurrencepræget proces, der giver udbydere af fri software de samme muligheder, som leverandører og forhandlere af proprietær software.

Vi vil at kommissionen planlægger sin IT-strategi langsigtet, indser farerne ved binding til bestemte leverandører, og indregner fremtidige omkostninger ved at skifte til andre produkter i prisen på hver løsning de indhenter.

Det er hvad kommissionen skylder Europas borgere. En god begyndelse ville være at holde sig til lovens bogstav og ånd hvad angår offentlige indkøb i EU-regi.

…og kommer med uafhængige løsninger

Heldigvis er de fleste mere åbne for fremskridt. Vi hjælper offentlige indkøbere med at forstå følgerne af deres valg til fulde, og vi hjælper dem med at gøre det bedre - ikke bare til gavn for deres organisationer, men til gavn for borgerne, de tjener.

FSFE er i vedvarende dialog med specialister i offentlige indkøb over hele Europa. Vi holder øje med nye tilgange, finder ud af hvad der virker og udstyrer beslutningstagerne med analyser og ekspertise. Vi hjælper specialister i forskellige lande med at lære af hinanden.

For at sætte skub i udviklingen fra bunden af, hjælper vi også nationale regeringer med at udfærdige forslag til politik, der fremmer udbredelsen af fri software. I januar 2014 introducerede Italien en en regel der kræver at offentlige instanser undersøger løsninger baseret på fri software før de køber proprietære løsninger. FSFE's chefjurist Carlo Piana deltog i ekspertkommiteen, der var nedsat til at udarbejde denne regel, sammen med deltagere fra alle dele af softwaremarkedet.

Det er den slags forandring FSFE er med til at skabe. Hjælp os med at fortsætte denne indsats.

Fodnoter

  1. Open Forum Europe (2013): OFE Procurement Monitoring Report 2012 , 2nd Snapshot, p. 2
  2. Carlo Daffara (2012): Estimating the Economic Contribution of Open Source Software to the European Economy. In: Shane Coughlan (ed.)(2012): The First OpenForum Academy Conference Proceedings, pp. 11-14

All related news and events