Vrije Software

Publieke inkoop

Vrije Software past perfect bij de publieke sector. Overheidsorganisaties kunnen deze hulpbron gebruiken, bestuderen, verbeteren en delen. Voor burgers betekent dit transparantie, kostenefficiëntie en de vrijheid om interactief met de overheid om te gaan op een manier die hen het beste uitkomt.

Maar niet alle overheidsinstituties doen hun voordeel met Vrije Software. Daarom worden er publieke fondsen verspild en worden er programma's weg- en vastgezet die vrij zouden moeten zijn. Dit maakt ook het leven moeilijk voor de Vrije Software-bedrijven die mensen in Europa aan het werk houden en hun belasting hier betalen.

FSFE legt het probleem uit

Publieke inkoop is een terrein voor specialisten. Veel officials op dit gebied zijn zich nog niet volledig bewust van Vrije Software. Gecombineerd met een staat van nietsdoen op IT-departementen betekent dit dat teveel publieke lichamen nooit verder kijken dan hun al lang bestaande relaties met leveranciers van niet-vrije software.

FSFE werkt met journalisten en onderzoekers om het werk uit te lichten van organisaties in de publieke sector die het goed doen. Als een publiek lichaam fouten maakt helpen we hen om ze te verbeteren. En als dat nodig is zetten we druk op organisaties die er op staan om schadelijke manieren te gebruiken om software in te kopen.

Waarom inkoop ertoe doet

De publieke inkoop op dit gebied is bijna 20% van het inkomen van de EU 1. De keuzes op het gebied van inkoop in de publieke sector hebben daadwerkelijk effect op de economie en spelen een belangrijke rol in het bepalen van het soort bedrijven dat het goed doet in de markt. Zelfs met de huidige inkooppraktijken levert Vrije Software al zeer belangrijke voordelen voor de Europese economie. Daffara (2012) schat in dat Europeanen per jaar 114 miljard euro besparen dankzij Vrije Software 2. Er zijn empirische bewijzen die in dezelfde richting wijzen. Veel publieke overheden die beginnen met het gebruiken van Vrije Software zien hun IT-kosten dalen met 50-90%.

De inkoopbeslissingen in de publieke sector hebben ook een belangrijke invloed op de ontwikkeling van een gezond ecosysteem van verkopers van Vrije Softwareproducten en -diensten. Met meer regeringsinstellingen als hun klanten zouden veel van zulke bedrijven sneller groeien en zouden er meer en betere Vrije Softwareprogramma's beschikbaar zijn voor het publiek.

FSFE zegt er iets van als dingen verkeerd gaan...

In 2010 maakte de Europese Commissie een duidelijke vergissing. De Commissie had verschillende beleidsbepalingen uitgegeven in het voordeel van Vrije Software en Open Standaarden. Maar toen het erop aankwam en zij voor zichzelf software en diensten ging inkopen, ging zij direct naar Microsoft en haar wederverkopers. Bedrijven die Vrije Software aanboden maakten nooit een kans, hoewel hun producten dezelfde functionaliteit boden.

We zagen dat de Commissie zeker de geest, wellicht ook de letter van de wet had gebroken. Dus hebben we ze aan het werk gezet door heel veel in de pers te verschijnen - tot aan de New York Times.

We willen dat de Europese Commissie de softwareproducten die zij nodig heeft inkoopt op een open, competitieve wijze, waarbij leveranciers van Vrije Software dezelfde mogelijkheden krijgen als zij biedt aan de verkopers en leveranciers van niet-vrije software.

We willen dat de EC een langetermijnvisie heeft als het gaat om haar IT-strategie, zich de gevaren van lock-in realiseert, en toekomstige exitkosten in de prijs verrekent met iedere oplossing die zij inkoopt.

Dit is wat de Commissie schuldig is aan de burgers van Europa. Het zou een uitstekend begin zijn als zij zich zou houden aan de letter en de geest van de Europese inkoopwet.

…en biedt onafhankelijke oplossingen

Gelukkig staan de meeste mensen wat meer open voor vooruitgang. We helpen inkoopofficials de volledige impact van hun handelingen te begrijpen, en we helpen hen om het beter te doen: niet alleen voor hun organisaties, maar ook voor de burgers die zij dienen.

FSFE is in constante dialoog met inkoopspecialisten in Europa. We kijken naar nieuwe manieren om iets aan te pakken, kijken naar wat er werkt en bieden analyse aan besluitvormers. We helpen specialisten in verschillende landen om van elkaar te leren.

Om op het grondniveau veranderingen te versnellen werken we ook met nationale overheden om hen te helpen bij beleidsvoorstellen die het overgaan op Vrije Software promoten. In januari 2014 introduceerde Italië een wet die publieke lichamen opdraagt om eerst Vrije Software te evalueren voordat er niet-vrije oplossingen worden gekocht. Carlo Piana, lid van de Algemene Raad van de FSFE, maakte deel uit van het expertcomité dat door de overheid was geïnstalleerd om deze wet te ontwerpen. Er waren deelnemers uit alle sectoren van de softwaremarkt.

Dit is het soort verandering dat FSFE helpt te creëren. Helpt u ons alstublieft bij deze inspanning.

Voetnoten

  1. Open Forum Europe (2013): OFE Procurement Monitoring Report 2012 , 2nd Snapshot, p. 2
  2. Carlo Daffara (2012): Estimating the Economic Contribution of Open Source Software to the European Economy. In: Shane Coughlan (ed.)(2012): The First OpenForum Academy Conference Proceedings, pp. 11-14

Alle verwante nieuws en evenementen