SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Team

Heiki Lõhmus

Heiki nam in 2011 als vertaler deel aan onze gemeenschap en raakte al snel betrokken bij alle gebieden van ons werk. Heiki is sinds 2013 lid van de juridische associatie en vanaf herfst 2016 als vice-voorzitter.

Heiki heeft de betrokkenheid van vrijwilligers verbeterd, deelname aan de FSFE veiliger en aantrekkelijker gemaakt voor gemarginaliseerde groepen en de structuur van de organisatie vereenvoudigd. Daartoe zijn zij betrokken geweest bij de voorbereiding, om zo de succesvolle overgang naar en implementatie van onze Gedragscode en een aantal constitutionele veranderingen zeker te stellen. Daarmee heeft Heiki een lange geschiedenis van vrijwilligerswerk met ons. Betrokkenheid van vrijwilligers, diversiteit en inclusiviteit blijven Heiki's huidige prioriteiten binnen de FSFE.

Heiki heeft ook bijgedragen aan een aantal van onze inspanningen om softwarevrijheid en interoperabiliteit te promoten. Zo nam Heiki contact op met overheden om hen te stoppen met het promoten van propriëtaire software en om hen aan te moedigen om software die zij ontwikkelen als Vrije Software te publiceren. Heiki heeft het publiek op conferenties en beurzen verder opgeleid over Vrije Software.

Het professionele leven van Heiki bestaat uit het zijn van doctoraal onderzoeker bij de Universiteit van Lancaster, waar ze gebruik maken van hoogtemetersatellieten om ijsverlies op de Groenlandse ijskap te bestuderen. Daarvoor gaf Heiki twee jaar op school les in natuurkunde en scheikunde. Als zodanig is Heiki vooral geïnteresseerd in de kruispunten van softwarevrijheid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Heiki heeft de Master of Engineering graad in luchtvaarttechniek van de Universiteit van Glasgow en houdt ervan om buiten de tijd voor onderzoek en vrijwilligerswerk voor de FSFE te wandelen en te klimmen.